237
“ DELE ” - DIPLOMAS DE ESPAŃOL LENGUA EXTRANJERA

W jaki sposób można uzyskać certyfikat DELE?

Skorzystajcie z “ EGZAMIN DELE – KROK PO KROKU ”

Strona została zaprojektowana przez “Instituto Espańol Murallas de Avila S.L.” (“IEMA” – www.iema.com) aby ułatwić Państwu zdobycie wszystkich potrzebnych informacji dotyczących egzaminów DELE – możliwości podejścia do egzaminu, poziomów, warunków dotyczących rejestracji itp. Chociaż staramy się dostarczyć najbardziej aktualne informacje, nie możemy wziąść na siebie odpowiedzialności odnośnie zawartości strony spowodowanej nieprzewidzianymi zmianami (ceny, daty itp.).

Witryna nie jest oficjalnym serwisem informacyjnym Instituto Cervantes (Ministrestwa Edukacji). Strona ma za zadanie dostarczyć informacji i odpowiedzieć na pytania zainteresowanych egzaminem DELE.

[więcej informacji: tutaj clic]


Potrzebne informacje zostały opracowane w ośmiu krokach, w prosty i przystępny sposób do zrozumienia..

Przy pomocy „DELE – KROK PO KROKU” rozwieją Państwo wątpliwości, uzyskają.odpowiedzi na swoje pytania oraz sprawdzą poziom znajomości języka hiszpańskiego korzystając z naszego testu.
Również mogą.dowiedzieć się Państwo, w jaki sposób nabyć potrzebne do zdania egzaminu DELE umiejętności.

Treść strony została uaktualniona w dniu 17 październik 2012r.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje były dla Państwa pomocne.

Podczas Państwa egzaminu DELE

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


164
I. Krok pierwszy. Podstawowe informacje

Czym są egzaminy DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Instytut Cervantesa wydaje dyplomy DELE - Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera w imieniu Ministerstwa Edukacji i Kultury Hiszpanii.

Są to oficjalne certyfikaty o charakterze międzynarodowym świadczące o kompetencji i posługiwaniu się językiem hiszpańskim.


165
Czemu służą egzaminy DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Mają zastosowanie jako certyfikaty uzupełniające przy kursach języka hiszpańskiego jako języka obcego w wielu instytucjach. Stanowią ułatwienie przy awansie w miejscu pracy czy podjęciu nauki na terenie Hiszpanii jak i w wielu innych krajach.

Wideo: CLICK HERE


166
Jakie mamy poziomy egzaminów DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Obecnie mamy cztery poziomy egzaminów DELE:

• El Diploma de Espańol: Nivel A1 potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do radzenia sobie w przypadku nagłej potrzeby lub bardzo codziennych, najprostszych sytuacjach. Potwierdza znajomość języka na poziomie, ktory odpowiada poziomowi A1 według Marco Común de Referencia Komisji Europejskiej.• El Diploma de Espańol: Nivel Inicial (Poziom Podstawowy) potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do podstawowej komunikacji w życiu codziennym, a także do wyrażania w prosty sposób swoich pragnień i potrzeb

• El Diploma de Espańol: Nivel Inicial (Poziom Podstawowy) potwierdza znajomość języka na poziomie, który osiąga się po uzyskaniu wykształcenia średniego w prawie wszystkich krajach europejskich i odpowiada poziomowi B1 według Marco Común de Referencia Komisji Europejskiej. W środowisku pracy świadczy o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie niewymagającym podejmowania decyzji

• El Diploma de Espańol: Nivel Intermedio (Poziom Średni) - potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji w warunkach nie wymagających specjalistycznego słownictwa

• El Diploma de Espańol: Nivel Intermedio - potwierdza znajomość języka na poziomie, który osiąga się po uzyskaniu wykształcenia wyższego (pre-uniwersyteckiego) w prawie wszystkich krajach europejskich i odpowiada poziomowi B2. W środowisku pracy świadczy o możliwości stosowania języka hiszpańskiego w znanych sytuacjach i kontekstach, przy realizacji rutynowych zadań z pewną dozą autonomii, chociaż w pewnych okolicznościach może się podpierać pomocą native speakera

• El Diploma de Espańol: Nivel Superior (Poziom Wyższy) - potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji, nawet w sytuacjach wymagających użycia wyrafinowanego języka, a także znajomość zwyczajów kulturowych, które się poprzez język uwidaczniają

• El Diploma de Espańol: Nivel Superior - potwierdza znajomość języka na poziomie, który osiąga się po uzyskaniu wykształcenia wyższego (magisterium z filologii hiszpańskiej) w prawie wszystkich krajach europejskich i odpowiada poziomowi C1/C2. W środowisku pracy świadczy o możliwości stosowania języka hiszpańskiego we wszystkich sytuacjach i kontekstach, jak również realizując zadania związane z podejmowaniem decyzji, stosując wyrafinowane i specyficzne słownictwo.

Dekret 264/2008, z dnia 22 lutego, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej nr 62 z 12 marca 2008 informuje, że egzaminy DELE będą miały strukturę sześciu poziomów, zgodną z wytycznymi Rady Europy.

a) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom A1.

b) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom A2.

c) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom B1.

d) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom B2.

e) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom C1.

f) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom C2.


1. Dyplom Języka Hiszpańskiego A1 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego, wykorzystywanie wyrażeń używanych w krajach hiszpańskojęzycznych, reagowanie na zadawane pytania, przekazywanie informacji o sobie i swoim życiu, aby komunikować się z rozmówcami, gdy mówią powoli i wyraźnie, ułatwiajac zrozumienie. 2. Dyplom Języka Hiszpańskiego A2 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego, wykorzystywanie wyrażeń używanych w krajach hiszpańskojęzycznych, związanych z szybkim reagowaniem na zaistniałe sytuacje, a także wyrażaniem swoich uczuć i pragnień (przekazywanie podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie, robienie zakupów, wykonywanie zawodów, itp.), aby bezpośrednio komunikować się, w prosty sposób opisywać zdarzenia zaistniałe w przeszłości oraz uzyskiwać niezbędne informacje.

3. Dyplom Języka Hiszpańskiego B1 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym zrozumieć podstawowe informacje zawarte w przekazie werbalnym lub w tekście, dotyczącym znanych tematów lub związanych z miejscem pracy, nauki, życiem codziennym, aby radzić sobie w różnych sytuacjach i kontekstach. Poziom ten pozwala także na tworzenie prostych tekstów na znane tematy takie jak: osobiste zainteresowania, opis doświadczeń życiowych, wydarzeń, życzeń, planów, aspiracji oraz wyrażanie opinii.

4. Dyplom Języka Hiszpańskiego B2 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na pełne zrozumienie przekazów werbalnych i tekstów pisanych związanych z różnymi tematami np. o charakterze technicznym, teksty specjalistyczne, aby komunikować się z różnorodnymi grupami odbiorców, w płynny i naturalny sposób, niewymagający wysiłku rozmówców. Poziom ten umożliwia także tworzenie zrozumiałych i szczegółowych tekstów na różne tematy, włączając te, które przyjmują formę debaty, obrony własnej opinii lub zawierają krytyczną analizę zawartości.

5. Dyplom Języka Hiszpańskiego C1 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na płynne rozumienie zróżnicowanych tekstów i przekazów, wyciąganie wniosków, ocenianie postaw i intencji, aby swobodnie formułować myśli, w sposób spontaniczny i bez wysiłku, używać wyrażeń pasujących do danej sytuacji i w odpowiednim kontekście, w różnych środowiskach: akademickim, zawodowym, społecznym. Poziom ten zezwala także na używanie języka w sposób elastyczny i efektywny, na tworzenie spójnych tekstów o poprawnej strukturze.

6. Dyplom Języka Hiszpańskiego C2 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie sie w każdej sytuacji oraz pełne zrozumienie wszytskich elementów przekazu werbalnego lub teksów pisanych, niezależnie od rozmiarów, złożoności, stopnia abstrakcji, znajomości tematu, zróżnicowania językowego i potrzeby wyciągania wniosków. Poziom ten pozwala także na spontaniczne wyrażanie myśli z dużą biegłością oraz precyzją gramatyczną i semantyczną, swobodną komunikację zarówno w środowisku akademickim, jak i zawodowym o dużym stopniu specjalizacji i złożoności.


A1 Escolar:
- Struktura egzaminu i uznanie jako A1
- Słownictwo dla studentów (12 – 16 lat)
- Test wielokrotnego wyboru jest uproszczona


B1 Escolar:
- Struktura egzaminu i uznanie jako B1
- Słownictwo dla studentów (12 – 17 lat)167
II. Krok drugi. W jaki sposób mogę sprawdzić swój poziom języka?


[więcej informacji: tutaj clic]


Możemy pomóc Państwu poznać poziom języka poprzez analizę ogólnej znajomości zagadnień gramatycznych i leksyki.

Trzeba wziąść pod uwagę, iż nie możemy przeprowadzić tejże analizy na odległość - adekwatna jest jedynie analiza oparta na wywiadzie bezpośrednim. Podczas testu pod ocenę brane są zarówno konwersacja, rozumienie tekstu pisanego jak i sposób formułowania wypowiedzi pisemnej. W ten sposób będziemy w stanie podać Państwu aktualny poziom wiedzy oraz polecić egzamin DELE mu odpowiadający.

Aby poznali Państwo ogólny poziom swojej wiedzy, zachęcamy do podejścia do egzaminu, CLICK HERE który trwa mniej więcej 45 minut.


168
III. Krok trzeci. Jak i gdzie mogę przygotować się do egzaminu DELE ?

[więcej informacji: tutaj clic]


Sugeruje się uczestnictwo w kursie przygotowawczym do egzaminu DELE, najlepiej tuż przed przystąpieniem do egzaminu. Celem nie jest jedynie zapoznanie się z formą egzaminu, ale również zaznajomienia Państwa ze specjalną technikąumożliwiającą zdanie tego specyficznego egzaminu. Instituto Cervantes wykazuje w sprawozdaniu z zaleceniami na str. 29, że IEMA (Instituto Espańol Murallas de Ávila) jest jedną z akredytowanych szkół jezykowych oferujących kursy hiszpańskiego, przygotowujące do egzaminów DELE. Zajęcia odbywają się w mieście Ávila, w Hiszpani: www.iema.com


169
Czy mogę mieć dostęp do wcześniejszych egzaminów i materiałów przygotowawczych do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Egzaminy DELE z wcześniejszych sesji są własnością Instytutu Cervantesa i nie mogą być popularyzowane według jego ustaleń. Bez wątpienia jako centrum akredytowane przez Instytut Cervantesa oraz centrum przygotowawcze do egzaminów DELE, Instituto Espańol Murallas de Avila ma możliwość zaznajomienia swoich studentów z treścią wcześniejszych egzaminów DELE.


170
Gdzie mogę uczestniczyć w kursie przygotowawczym do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Nie wystarczy jedynie nabycie umiejętności i sprawności, aby być w stanie poprawnie posługiwać się treścią egzaminów DELE. Równie ważne jest poznanie techniki i jej zastosowania podczas egzaminu.

W rzeczywistości wielu kandydatów przystępujących do egzaminu DELE, nie jest w stanie go zdać mimo perfekcyjnej znajomości języka. Znalezienie się w sytuacji wysoce stresującej, jak i zaskoczenie specyficzną formą egzaminu DELE (wypełnianie formularzy, poprawne zrozumienie poleceń...) są częstymi powodami oblania egzaminu.

Perfekcyjne opanowanie języka hiszpańskiego nie jest wystarczające – trzeba nauczyć się, jak stawiać czoła specyfice egzaminu DELE i jak odnieć sukces. Instituto Espańol Murallas de Avila jest szkołą wyspecjalizowaną w realizacji kursów przygotowawczych do egzaminu DELE. Formuje część sieci centów stowarzyszonych z Instytutem Cervantesa jako centrum akredytowane. Z powodu zgodzenia się na warunki zawarte w konwenium dotyczącym współpracy zawartym między IEMA i Instytutem Cervantesa, mają Państwo zagwarantowane przygotowanie do egzaminu DELE (na którymkolwiek poziomie) na odpowiednim poziomie i wysokiej jakości.

Wielu studentów IEMA zdało egzamin DELE, gdyż zostali doskonale zaznajomieni z jego formą i techniką. Podeszli do egzaminu zrelaksowani, ponieważ znali mechanizm egzaminu, do którego mieli przystąpić.

Jeśli pragną Państwo przystąpić do kursu przygotowawczego, proszę zaznajomić się z informacją zawartą tutaj.
contacto: CLICK HERE


171
IV. Krok czwarty. Przygotowanie do rejestracji do egzaminu DELE

Jakie warunki i wymagania muszę spełnić, aby móc przystąpić do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Od roku 2016 ktoś na egzamin DELE może uczestniczyć nawet jeśli hiszpański to język ojczysty.


172
Jaka jest wymagana dokumentacja przy rejestracji?


[więcej informacji: tutaj clic]


• Orginał i ksero dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) - prosimy o dostarczenie części zawierającej dane osobowe. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym muszą się zgadzać z zawartymi w dokumencie tożsamości.

• Dowód płatności.

Po dokonaniu rejstracji do egzaminu DELE, kandydatowi zostanie wręczona opieczętowana kopia formularza zgłoszeniowego, w której podane są wszystkie warunki, które na które wyraził zgodę oraz informacja, że zostanie poinformowany o miejscu, dacie i czasie przystąpienia do egzaminu DELE drogą pocztową.
Información sobre la inscripción: CLICK HERE


173
V. Krok Piąty. Dokonanie rejestracji do egzaminu DELE

Gdzie mogę się zarejestrować do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Chcąc przystąpić do egzaminu DELLE powinieneś zarejestrować się poprzez ośrodek egzaminacyjny DELE, akredytowany min. przez Instituto Espańol Murallas de Ávila http://www.dele.fedele.org/iema. Wchodząc na poniższy link wybierasz centrum egzaminacyjne i dostarczasz całą potrzebną dokumentację. Prosimy o poinformowanie nas o strefie geograficznej, w której chcieliby Państwo zdawać egzamin DELE.


256
VI. Krok Szósty. Przystąpienie do egzaminu

Gdzie mogę zapisać się i przystąpić do egzaminu DELE?


Egzaminy DELE są organizowane w wielu krajach świata wiele razy do roku: https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde


174
Ile kosztuje rejestracja?

[więcej informacji: tutaj clic]


Cena różni się w zależności od poziomu egzaminu, jak również od kraju, w którym do niego podchodzimy. W Hiszpanii ceny na rok 2015 prezentują się następująco (ceny orientacyjne):

DELE Nivel A1: 108 €

DELE Nivel A2: 124 €

DELE Nivel A2 Escolar: 160 €

DELE Nivel B1 Escolar: 160 €

DELE Nivel B1: 160 €

DELE Nivel B2: 188 €

DELE Nivel C1: 197 €

DELE Nivel C2: 207 €


175
Gdzie i w jaki sposób mogę dokonać opłaty za egzamin DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Informacje zostaną dostarczone przez wybrany przez Państwa ośrodek egzaminacyjny.


176
VI. Krok Szósty. Przystąpienie do egzaminu

Kiedy organizowane są egzaminy egzaminy DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Egzaminy DELE są organizowane w wielu krajach świata, wiele razy do roku. Ważne jest, aby zarejestrować się przed upływem terminu rejestracji. Poniżej prezentujemy informacje które również można znaleźć i potwierdzić na stronie internetowej Instytutu Cervantesa co radzimy i do czego zachęcamy.

EGZAMIN DELE PAŹDZIERNIK 2017
Data egzaminu: 13 października
Egzaminy: A2, B1, B2
Możliwość rejestracji: Do 30 sierpnia.


EGZAMIN DELE LISTOPAD 2017
Data egzaminu: 24, 25 listopada
Egzaminy:
24 listopada: A1 escolar, A2/B1 escolar
25 listopada: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Możliwość rejestracji: Do 11 października.


EGZAMIN DELE LUTY 2018
Data egzaminu: 9 lutego
Egzamin: A2
Możliwość rejestracji: Do 10 stycznia.


EGZAMIN DELE KWIECIEŃ 2018
Data egzaminu: 6 kwietnia
Egzaminy: A1, A2, B1, B2, C1
Możliwość rejestracji: Do 14 lutego.


EGZAMIN DELE MAJ 2018
Data egzaminu: 18, 19 maja
Egzaminy:
18 maja: A1 escolar, A2/B1 escolar
19 maja: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Możliwość rejestracji: Do 28 marca.


EGZAMIN DELE LIPIEC 2018
Data egzaminu: 13 lipca
Egzaminy: A2, B1, B2, C1
Możliwość rejestracji: Do 23 maja.


EGZAMIN DELE WRZESIEŃ 2018
Data egzaminu: 14 września
Egzaminy: A2
Możliwość rejestracji: Do 1 sierpnia.


EGZAMIN DELE PAŹDZIERNIK 2018
Data egzaminu: 5 października
Egzaminy: A2, B1, B2
Możliwość rejestracji: Do 22 sierpnia.


EGZAMIN DELE LISTOPAD 2018
Data egzaminu: 9, 10 listopada
Egzaminy:
9 listopada: A1 escolar, A2/B1 escolar
10 listopada: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Możliwość rejestracji: Do 3 października.
177
Gdzie na świecie można podejść do egzaminu DELE?


[więcej informacji: tutaj clic]


Do egzaminu DELE można podejść praktycznie na całym świecie. Proszę wejść tutaj: CLICK HERE

A w Hiszpanii: CLICK HERE


178
Jakie dokumenty muszę zaprezentować podczas egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Trzeba mieć przy sobie opieczętowaną wersję formularza zgłoszeniowego, dokument tożsamości oraz kartę dotyczącą sesji egzaminacyjnej, która została dostarczona Państwu przez ośrodek egzaminacyjny DELE drogą pocztową.


179
VII. Krok siódmy. Egzamin

Z jakich części składa się egzamin DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Egzamin składa się z kilku części; każda z nich obejmuje inne zagadnienia i ćwiczenia językowe.

Egzamin DELE jest zdany, gdy kandydat otrzyma poprawną ocenę z każdej jego części.

EXAMEN DELE NIVEL A1
Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut).

Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut).

EXAMEN DELE NIVEL A2

Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut).

Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut).

EXAMEN DELE NIVEL B1

Czytanie ze zrozumieniem (40 minut) oraz pisanie (50 minut).

Test gramatyczny sprawdzający znajomość słownictwa (40 min.)

Słuchanie ze zrozumieniem (30 minut) oraz mówienie (10 minut).

EXAMEN DELE NIVEL B2

Czytanie ze zrozumieniem (70 minut) oraz pisanie (80 minut).

Słuchanie ze zrozumieniem (40 minut) oraz mówienie (15 minut).

EXAMEN DELE NIVEL C1

Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).

Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).

Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).

Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

EXAMEN DELE NIVEL C2

Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (105 minut).

Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).

Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) (i 30 minut na przygotowanie).


180
VIII. Krok ósmy. Po przystąpieniu do egzaminu DELE

Kiedy mogę poznać rezultaty egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Pierwsze wyniki dostępne są po około 60 dniach od momentu dostarczenia egzaminu do ośrodka, którego zadaniem jest jego ewaluacja. Wyniki zostaną Państwu dostarczone drogą pocztową.


181
W przypadku, gdy nie zgadzam się z oceną moich umiejętności, czy mogę napisać odwołanie?

[więcej informacji: tutaj clic]


Oczywiście. W zawiadomieniu informującym o Państwa rezultatach uzyskanych z egzaminu DELE jest zawarta informacja dotycząca odwołań.


182
Mamy nadzieję, że powyższe informacje były dla Państwa pomocne.

Podczas Państwa egzaminu DELE

[więcej informacji: tutaj clic]


ŻYCZYMY POWODZENIA!!!