232
“ DELE ” Diploma de limba spaniolă ca limbă străină

Cum pot obţine diploma mea DELE ?

Informaţi-vă aici “ EXAMEN DELE - PAS cu PAS ”

Această pagină web a fost concepută de “Instituto Español Murallas de Avila S.L.” (“IEMA” – www.iema.com) pentru a vă facilita accesul la informaţiile utile despre diploma DELE – probele de examinare DELE, nivelurile de pregătire, condiţiile de înscriere etc. Deşi dorim să vă oferim informaţii cât mai precise şi de actualitate, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru modificările de ultimă oră (preţuri, date etc.)

În urmatorii opt paşi veţi găsi prezentate într-un mod eficient şi clar, toate informaţiile necesare şi utile pentru ca dumneavoastră să descoperiţi drumul cel mai scurt către obţinerea diplomei DELE.

[Clic pentru mai multe informații]


“ DELE - PAS CU PAS ” vă ajută să vă clarificaţi nelămuririle şi oferă răspunsuri celor mai frecvente întrebări. Totodată vă oferim un test pentru a vă verifica cunoştinţele de limbă spaniolă şi pentru a vă aprecia nivelul de pregătire actual.

Mai mult decât atât, vă oferim sfaturi practice pentru a trece cu succes examenul DELE.

Informaţiile au fost actualizate la 17 octombrie 2012.

În speranţa că informaţiile noastre v-au fost de ajutor,

vă dorim mult succes, pentru examenul DELE !!!


124
I. Primul pas. Informaţii generale

Ce reprezintă " Diploma DELE " ?

[Clic pentru mai multe informații]


Institutul Cervantes acordă diplome DELE - Diplome de limba spaniolă ca limbă straină - în numele Ministerului Educaţiei şiŞtiinţei din Spania.

Diploma DELE este un certificat oficial, recunoscut pe plan internaţional, prin care puteţi dovedi gradul de cunoaştere a limbii spaniole.


127
Ce avantaje îme aduce diploma DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]Diploma DELE reprezintă o calificare suplimentară a cunoştinţelor de limbă spaniolă deja acumulate în şcoala sau universitate. Datorită caracterului internaţional al diplomei DELE, vă puteţi mări şansele unei cariere profesionale în firme şi organizaţii spaniole, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Video: CLICK HERE


128
Care sunt nivelurile DELE?

[Clic pentru mai multe informații]


În prezent există 6* niveluri DELE:

Diploma de español nivel A1

Diploma de español nivel A2

Diploma de español nivel B1

Diploma de español nivel B2

Diploma de español nivel C1

Diploma de español nivel C2


Diploma DELE nivelul A1 este certificată de limba lingistica spaniola ce inviva nivelus aces (A1) de Marco comun european de referinta. Este diploma garantrată la care persoana poate că rezolve situatia de comunicare usuare in viata de cu zè. Certifică o competenţă lingvistică suficientă atât pentru a înţelege şi a acţiona corespunzător în situaţii comune din viaţa cotidiană, cât şi pentru a putea comunica nevoi şi dorinţe elementare.

El Diploma de Español Nivel A2 acredita que el candidato es capaz de comprender frases y expresiones cotidianas de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).

Nivelul DELE B1 corespunde, conform Cadrului comun de referinţă pentru limbi străine al Uniunii Europene (´Common European Framework of Reference for Languages´), indicelui de evaluare B1. În mod normal acest nivel ar trebui să oglindească cunoştinţele de limbă spaniolă acumulate până la terminarea liceului. În plan profesional indică aptitudinea de a folosi limba spaniolă în contexte ce nu implică luarea de decizii.

Nivelul DELE B2 dovedeşte o competenţă lingvistică suficientă pentru a purta o conversaţie cotidiană ce nu implică folosirea unui limbaj specializat (termeni tehnici, juridici, economici etc). Reprezintă echivalentul cunostinţelor de limbă spaniolă cerute la începutul unui studiu universitar în aproape toate ţările europene şi coincide cu indicele de evaluare B2.În plan profesional acest nivel semnifică capacitatea de a folosi limba spaniolă în situaţii de lucru cunoscute şi de a realiza sarcini de rutină cu un nivel de autonomie normal

Nivelul DELE C1 confirmă competenţa lingvistică necesară pentru a purta o conversatie ce implică atât folosirea unui limbaj elevat, cât şi cunoaşterea factorilor de natură pragmatico – culturali. Nivelul DELE C1 certifica un nivel de competenţă lingvistică similar ori superior celui atestat prin licenţa de absolvire a studiilor universitare de filologie hispanică, în aproape toate ţările europene. Este echivalentul indicelui de evaluare C1 al Cadrului comun de referinţă pentru limbi străine al Uniunii Europene. În plan profesional este dovada că deţinătorul diplomei DELE poate folosi limba spaniolă în orice gen de situaţie şi în orice context pentru a îndeplini sarcini ce implică luări de decizii.

El diploma de español nivel C2 acredita la capacidad del usuario de la lengua para desenvolverse en cualquier situación en la que se requiera comprender prácticamente todo lo que se oye o se lee, independientemente de la extensión de los textos, de su complejidad o grado de abstracción, del grado de familiarización con los temas que tratan, de la variedad de la lengua que empleen o de la necesidad de realizar inferencias y otras operaciones para conocer su contenido; para expresarse de forma espontánea con gran fluidez y una enorme precisión semántica y gramatical, lo que permite diferenciar matices de significado incluso en ámbitos académicos o laborales con un alto grado de especialización y de complejidad.»


*A1 Escolar:
- Structura examen și recunoașterea ca A1
- Vocabular pentru studenți (12 – 16 ani)
- Alegere multiplă este simplificat


*B1 Escolar:
- Structura examen și recunoașterea ca B1
- Vocabular pentru studenți (12 – 17 ani)129
II. Pasul doi. Cum pot afla nivelul meu de pregătire ?

[Clic pentru mai multe informații]


Vă putem oferi o evaluare generală a nivelului dumneavoastră actual de cunoaştere a limbii spaniole. Această evaluare se bazează în principal pe analiza cunoştinţelor gramaticale şi lexicale.Dorim însă să precizăm că o astfel de apreciere de la distanţă nu poate înlocui precizia unei evaluari directe. Într-o astfel de întrevedere vă putem oferi în plus atât teste orale, cât şi o analiză a capacităţilor de exprimare scrisă. Doar în acest fel veţi avea o imagine elocventă a cunoştinţelor dumneavoastră de limba spaniolă. Totodată vă putem recomanda şi sesiunea de examen DELE la care puteţi lua parte în funcţie de nivelul dumneavoatra actual de pregătire.

Pentru a vă forma o părere generală asupra nivelului cunoştinţelor dumneavoastră de limbă spaniolă, vă recomandăm urmatorul test: Examen de nivel

Timp de lucru recomandat: 45 minute. CLICK HERE


130
III. Pasul trei. Unde şi cum mă pot pregăti pentru examenul DELE ?

Este recomandabil să luaţi parte la un curs pregătitor DELE, de preferinţă imediat înainte de examenul propriu-zis. Acest curs vă este util atât pentru a obţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru un astfel de examen, cât mai ales pentru a vă familiariza cu structura lui specifică şi cu tehnicile sale speciale, indispensabile pentru a trece cu succes probele DELE.

Instituto Cervantes de la pagina 29 prezintă recomandări ale raportului său privind o iulie 2011 că IEMA (Instituto Español de Ávila Murallas) ofera cursuri de spaniola, concepute special pentru a pregăti studenţii săi pentru examenul DELE.www.iema.com

Pot avea acces la modele de examene anterioare sau la materiale ajutătoare DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]Toate materialele de la examenele DELE sunt proprietatea Institutului Cervantes şi nu pot fi publicate de către o altăparte. Cu toate acestea, Instituto Español Murallas de Avila, fiind acreditat de Institutul Cervantes ca centru de pregătire pentru examenul DELE, are posibilitatea de a-şi familiariza elevii cu structura, conţinutul şi procedurile de examinare DELE.


131
Unde pot participa la un curs de pregatire pentru examenul DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]


O buna cunoaştere a limbii spaniole este necesară dar nu şi suficientă pentru a trece cu succes probele examenului DELE. De o importanţă majoră sunt tehnicile speciale ce trebuiesc ştiute şi aplicate în timpul examinării.

Din experientă putem afirma că mulţi candidaţi nu au trecut examenul DELE în ciuda cunoştinţelor lor foarte bune de limbăspaniolă. Din cauza emoţiei şi a cerinţelor neaşteptate (înţelegerea instrucţiunilor, completarea formularelor), mulţi candidaţi au greşit la cele mai uşoare sarcini. De aceea este foarte important să existe o bună instruire anterioarăexaminarii şi o iniţiere în tehnicile de lucru ale examenului DELE. O astfel de pregătire o puteţi obţine în cadrul cursului pregătitor ce vă este oferit de Instituto Español Murallas de Avila (IEMA) ca centru acreditat pentru pregatirea examenului DELE.

Dacă doriţi să participaţi la un curs de pregătire pentru examenul DELE, vă puteţi informa aici.


132
IV. Pasul patru. Înmatricularea pentru examenul DELE

Care sunt condiţiile şi cerinţele pe care trebuie să le iua în consideraţie ?

[Clic pentru mai multe informații]


Pentru a vă prezenta la un examen DELE trebuie să îndepliniţi următoarele cerinţe:

Din moment ce 2016 oricine poate participa la examenul DELE, deși vorbitori nativi spaniolă.


133
Ce documente sunt necesare pentru a mă înmatricula ?

[Clic pentru mai multe informații]


Originalul şi copia unui act de identitate cu fotografie, care să conţină următoarele date: identitatea, naţionalitatea, locul şi data naşterii . Datele declarate pe formularul de înscriere trebuie să fie conforme cu cele din actul de identitate prezentat.

• Dovada plăţii taxelor de înmatriculare pentru examenul DELE.


134
Care sunt condiţiile şi cerinţele pe care trebuie să le iau în consideraţie ?


[Clic pentru mai multe informații]


Odata îndeplinite toate aceste cerinţe, veţi primi o copie sigilată a formularului de înscriere care conţine codul deînregistrare ce v-a fost atribuit. Informaţiile exacte privind locul, data şi ora examinării vă vor fi trimise prin poştă sub forma unei scrisori de invitaţie. Informaţiile:
Información sobre la inscripción: CLICK HERE


135
V. Pasul cinci. Înscrierea propriu – zisă la examenul

Unde mă pot înscrie pentru examenul DELE?

[Clic pentru mai multe informații]


Vă puteti înscrie pentru examenul DELE la orice centru DELE acreditat, unde veţi găsi şi toate documentele necesare:http://www.dele.fedele.org/iema.

În pasul următor Unde în lume pot susţine examenul DELE ? vă vom indica centrele DELE acreditate şi datele lor de contact. .


136
Cât costă taxa de examinare DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]


Taxa de examinare DELE depinde de nivelul examenului şi de ţara în care se face examinarea. Orientativ, vă prezentămpreţurile valabile pentru anul 2015 în Spania; chiar şi aceste preţuri pot varia în funcţie de centrul de examinare DELE.Preţuri orientative:

DELE Nivel A1: 108 €

DELE Nivel A2: 124 €

DELE Nivel B1: 160 €

DELE Nivel B2: 188 €

DELE Nivel C1: 197 €

DELE Nivel C2: 207 €

DELE Nivel A1 Escolar: 108 €

DELE Nivel A2-B1 Escolar: 160 €


257
VI. Pasul şase. Prezentarea la examen

Când mă pot înscrie şi prezenta la examenul DELE?


EXAMENUL DELE OCTOMBRIE 2017
Datele examenului
13 octombrie
Examene: A2, B1, B2
Data de înscriere: până la 30 august


EXAMENUL DELE NOIEMBRIE 2017
Datele examenului
24 noiembrie și 25 noiembrie
Examene:
24.11 - A1 escolar și A2/B1 escolar
25.11 - A1, A2, B1, B2, C1, C2
Data de înscriere: până la 11 octombrie


EXAMENUL DELE FEBRUARIE 2018
Datele examenului
9 februarie
Examen: A2
Data de înscriere: până la 10 ianuarie


EXAMENUL DELE APRILIE 2018
Datele examenului
6 aprilie
Examene: A1, A2, B1, B2, C1
Data de înscriere: până la 14 februarie


EXAMENUL DELE MAI 2018
Datele examenului
18 mai și 19 mai
Examene:
18.05 - A1 escolar și A2/B1 escolar
19.05 - A1, A2, B1, B2, C1, C2
Data de înscriere: până la 28 martie


EXAMENUL DELE IULIE 2018
Datele examenului
13 iulie
Examene: A2, B1, B2, C1
Data de înscriere: până la 23 mai


EXAMENUL DELE SEPTEMBRIE 2018
Datele examenului
14 septembrie
Examen: A2
Data de înscriere: până la 1 august


EXAMENUL DELE OCTOMBRIE 2018
Datele examenului
5 octombrie
Examene: A2, B1, B2
Data de înscriere: până pe 22 august


EXAMENUL DELE NOIEMBRIE 2018
Datele examenului
09 noiembrie și 10 noiembrie
Examene:
9.11 - A1 escolar și A2/B1 escolar
10.11 - A1, A2, B1, B2, C1, C2
Data de înscriere: până la 3 octombrie


137
Unde şi cum pot plăti taxa de examinare DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]


Aceasta informaţie vă va fi oferită de centrul de examinare DELE pe care l-aţi ales.


139
Unde în lume pot susţine examenul DELE ?


[Clic pentru mai multe informații]


Puteţi susţine examenul DELE în aproape întreaga lume. Apasaţi aici pentru detalii. în Spania: CLICK HERE


140
Ce documente trebuie să prezint în ziua examinării DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]


Când vă prezentaţi la examen vă sunt necesare următoarele documente: copia sigilată cu numarul de înregistrare, actul de identitate (carte de identitate sau paşaport) şi scrisoarea de invitaţie la examenul DELE care v-a fost trimisă prin poştă de către centrul de examinare la care v-aţi înscris.


141
VII. Pasul şapte. Examenul DELE

În ce constă examenul DELE ?

[Clic pentru mai multe informații]


Examenul DELE conţine cinci secţiuni diferite. Fiecărei secţiuni îi corespunde câte o probă de examinare cu diferite exerciţii.

Pentru a obţine diploma DELE pentru oricare dintre cele trei niveluri, este necesar ca în aceeaşi sesiune de examinare să dobândiţi calificativul “apt” pentru toate cele cinci secţiuni ale examenului.

EXAMENUL DELE pentru NIVELUL A1


A1 DELE constă din teste diferite, organizate în două grupe:

- Grupa 1 (scris şi citit): înţelegerea lectură (45 de minute) şi de exprimare scrisă şi interacţiune (25 minute).

- Grupa 2 (Capabil de a vorbi): Ascultarea (20 minute) şi de exprimare şi interacţiune orală (15 minute).EXAMENUL DELE pentru NIVELUL A2


A2 DELE constă din teste diferite, organizate în două grupe:

- Grupa 1 (scris şi citit): înţelegerea lectură (60 de minute) şi de exprimare scrisă şi interacţiune (50 minute).

- Grupa 2 (Capabil de a vorbi): Ascultarea (35 minute) şi de exprimare şi interacţiune orală (15 minute).EXAMENUL DELE pentru NIVELUL B1


B1 DELE constă din teste diferite, organizate în trei grupe:

- Grupa 1 (scris şi citit): înţelegerea lectură (40 de minute) şi de exprimare scrisă şi interacţiune (50 minute).

- Grupa 2: Gramatică şi vocabular (40 minute)

- Grupa 3 (Capabil de a vorbi): Ascultarea (30 minute) şi de exprimare şi interacţiune orală (10 minute).

EXAMENUL DELE pentru NIVELUL B2


B2 DELE constă din teste diferite, organizate în trei grupe:

- Grupa 1 (scris şi citit): înţelegerea lectură (60 de minute) şi de exprimare scrisă şi interacţiune (60 minute).

- Grupa 2: Gramatică şi vocabular (60 minute)

- Grupa 3 (Capabil de a vorbi): Ascultarea (30 minute) şi de exprimare şi interacţiune orală (10 minute).

EXAMENUL DELE pentru NIVELUL C1


C1 DELE compus din patru probe:

- Încercarea 1: înţelegerea şi utilizarea limbajului de lectură (90 de minute).

- Încercarea 2: Ascultarea şi limba de utilizare (50 minute).

- Test 3: construit Capacitate. Ascultare şi exprimare în scris şi de interacţiune (80 minute).

- Test 4: construit Capacitate. Citirea de înţelegere şi exprimare orală şi interacţiune (20 minute) (şi 20 de minute pentru preparare).

EXAMENUL DELE pentru NIVELUL C2


C2 DELE constă din trei teste:

- Încercarea 1: Folosirea limbii, citind şi ascultând (90 de minute).

- Încercarea 2: Capacitate integrat: ascultarea şi citirea de înţelegere (90 de minute).

- Test 3: Capacitate integrat: înţelegere de lectură şi de exprimare / interacţiune orală (20 minute) (şi 30 de minute pentru preparare).


142
VIII. Pasul opt .După examenul DELE

Când pot afla rezultatele de la examenul DELE ?.

[Clic pentru mai multe informații]


Veţi primi rezultatele examenului DELE prin poşă în aproximativ 60 de zile lucrătoare calculate de la data la care documentele de examinare au fost trimise centrului de evaluare DELE.


143
Pot contesta rezultatele ? .

[Clic pentru mai multe informații]


Da. Odată cu rezultatele examenului DELE veţi primi şi adresa unde puteţi depune contestaţia.


144
În speranţa că informaţiile noastre v-au fost de ajutor,

[Clic pentru mai multe informații]


vă dorim mult succes,

pentru examenul DELE !!!