16-10-2018
i:7 p:
Warunki zapisu i uczestnictwa

Instituto Español „Murallas de Ávila”


1. Rezerwacje i opłaty


1.a) Rezerwacja i opłata wstępna (depozyt). Celem zagwarantowania świadczenia usługi przez IEMA należy przesłać: - formularz zapisu, w którym będą znajdujować się dane uczestnika kursu oraz usługi oferowane przez IEMA, które uczestnik kursu chce zarezerwować. - opłatę wstępną (depozyt), w wysokości 120 euro.

Opłata wstępna powinna być przesłana na następujące konto "Instituto Español Murallas de Avila":

Beneficjent: Instituto Español Murallas de Ávila
Bank: Banco de Bilbao y Vizcaya BBVA
Adres bank: calle Reyes Católicos 8, 05001-Ávila, Spain
Numer IBAN: ES0801820170370201665239
BIC: BBVAESMMXXX
Odniesienie: (Nazwa de studenta)

Rezerwacja zostanie sformalizowana w momencie otrzymania formularza zapisu oraz opłaty wstępnej.

IEMA przygotowuje dla klienta fakturę, która zawiera wszystkie usługi oraz odpowiadające im ceny– program kursu oraz inne dodatkowego usługi.

1.b) Opłata końcowa: opłata końcowa (opłata całkowita obejmująca zarezerwowane usługi pomniejszona o kwotę zapłaconą w depozycie) musi wpłynąć na rachunek bankowy IEMA na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. W wyjątkowych okolicznościach klient może dokonać opłaty końcowej w dniu przyjazdu, przed rozpoczęciem zajęć. (w tej sprawie należy się skonsultować wcześniej z IEMA).

Bill jest w języku hiszpańskim. Klient może zażądać, ale także wersje w innych językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski i japoński.

Wszystkie opłaty bankowe pokrywa klient.

2. Ubezpieczenia


2.a) Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z kursu

W momencie dokonania opłaty wstępnej można wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z kursu. Kwota tego ubezpieczenia wynosi 12 € i gwarantuje klientowi zwrot sumy pieniędzy wpłaconej za zarezerwowane usługi. Wchodzi ono w życie w nastepujących przypadkach: - jeżeli klient uległ wypadkowi lub zachorował (tydzień przed rozpoczęciem kursu), co uniemożliwia uczestnictwo w kursie - śmierć członka rodziny (przed rozpoczęciem kursu).

IEMA musi zostać natychmiastowo poinformowana o zaistniałej sytuacji przy użyciu telegramu lub burofaxu (poczta) oraz musi otrzymać szczegółowe zaświadczenie lekarskie. Aby dokonać zwrotu poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w kursie na konto IEMA musi wpłynąć kwota 132 Euro (depozyt + stawka ubezpieczenia w wysokości 12 Euro). Szkoła dokona zwrotu całości w/w sumy za wyjątkiem stawki ubezpieczeniowej oraz kosztów bankowych.

2.b) Ubezpiecznie wypadkowe

W momencie zapisu, klient jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym o minimalnym zakresie. Jest ono zawarte w całkowitej kwocie faktury.

Klient powinien wiedzieć, że może uzyskać od IEMA szczegółowe informacje dotyczące warunków w/w ubezpieczenia. Klient zgadza się, że IEMA jest odpowiedzialna tylko do kwoty pokrywającej w/w ubezpieczenie.

Klient nie może oczekiwać, że IEMA pokryje koszty przekraczające maksymalną kwotę pokrywającą ubezpieczenie.

Klient powinien wiedzieć, że istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia o większym zakresie. Jeżeli klient zdecyduje się na ubezpieczenie o wyższym zakresie, powinien poinformować o tym IEMA i dokonać dodatkową opłatę obejmującą wysokość ubezpieczenia, które sobie życzy.

Klient zgadza się, że może wykupić wyżej omawiane ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym w swoim kraju.

Klient zgadza się, że nie będzie się ubiegał na drodze sądowej przeciwko IEMA, jeżeli pokrycie odpowiadające danemu ubezpieczeniu nie będzie wystarczające.

Klient w momencie zapisu na dany kurs, może zażyczyć sobie, żeby IEMA nie wykupywała dla niego żadnego ubezpieczenia wypadkowego, w związku z tym zgadza się, że nie będzie się ubiegał na drodze sądowej przeciwko IEMA, że nie zostało wykupione dla niego ubezpieczenie przez IEMA.

2.c) Ubezpieczenie na wypadek choroby

IEMA oferuje również ubezpieczenie na wypadek choroby. Klient powinien wiedzieć, że może uzyskać od IEMA szczegółowe informacje dotyczące warunków w/w ubezpieczenia. Jeżeli uczestnik kursu zdecyduje się na wykupienie tego ubezpieczenia, musi dostarczyć IEMA potwierdzenie dotyczące chęci wykupienia tego ubezpieczenia. Mimo wszystko IEMA poleca wykupienie ubezpieczenia tego typu w swoim kraju, gdyż prawdopodobnie jego koszty będą niższe.

3. Zwroty


Depozyt i opłatę końcową zwraca się jeżeli żadna z zarezerwowanych usług nie może zostać zrealizowana przez IEMA oraz jeżeli wchodzą w życie wcześniej wymienione warunki ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z kursu.

Całkowity zwrot kosztów nastąpi w przypadku odwołania programu poprzez telegram czy burofax (pocztę) na 7 dni przed planowaną datą przyjazdu do Ávili.

Aby zagwarantować jak najwyższą jakość naszych usług, niektóre oferowane przez nas usługi wymagają minimalną liczbę uczestników. Jeżeli z tego właśnie powodu, określone usługi nie mogą być zaoferowane lub z jakiegokolwiek powodu, za który IEMA nie odpowiada, IEMA rezerwuje sobie możliwość zamiany tej usługi na podobną lub na usługę wyższej jakości lub dokonuje się zwrotu odpowiadającej jej kwoty.

4. Dodatkowe koszty


Niezależnie od długości trwania zarezerwowanego programu, IEMA pobiera jednorazową opłatę w wysokości 25 euro w celu pokrycia kosztów administracyjnych.

W przypadku każdej zmiany daty rozpoczęcia czy zakończenia kursu lub kryterium zakwaterowania zostaje pobrana opłata w wysokości 5 euro od osoby.

Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowych usług po przyjeździe uczestnika kursu, jednakże płatności związane z nimi należy uregulować przed ich skorzystaniem.

Cena kursu "¡Diviértete!" oraz „Gastronomia i Wina" pokrywa koszty zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Nie pokrywa kosztów jedzenia i napoji, ponieważ nie wszystkie zajęcia są prowadzone w taki sam sposób i koszty jedzenia oraz napoji mogą się różnić. Z tego samego powodu koszty biletów wstępu podczas wycieczek nie są również wliczane w cenę.


5. Zakwaterowanie

5.a) Zakwaterowanie z hiszpanami
("Praktyczny program wymiany międzykulturowej")

Uczestnik mieszkający z rodziną hiszpańską ma obowiązek skontaktować się z nią telefonicznie lub skorzystać z pomocy innej osoby co najmniej na 4 dni przed planowaną datą przyjazdu w celu przedstawienia się oraz poinformowania ich o dokładnej dacie i czasie przyjazdu. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z IEMA.

IEMA nie oferuje pokoi dwuosobowych dla osób, które nie znają siebie nawzajem. Jeśli uczestnik nie poda imienia i nazwiska swojego współlokatora, IEMA automatycznie zarezerwuje pokój indywidualny.

Koszty transportu, z lotniska / z miejsca spotkania / z dworca kolejowego do miejsca zamieszkania u rodziny hiszpańskiej lub hotelu, nie są zawarte w kosztach pobytu. Klient, który chciałby skorzystać z któregoś z powyższych transferów, może skonsultować z IEMA różne opcje i warunki.

5.b) Zakwaterowanie w hotelu / apartamencie.

IEMA chętnie pomoże w rezerwacji zakwaterowania w hotelach lub mieszkaniach. Wszystkie koszty związane z czynszem (koszty bieżące, depozyt, ...) należy wpłacić bezpośrednio do hotelu / właściciela.6. Informacje prawne


Poprzez rejestrację, zapisany uczestnik przyjmuje i akceptuje „Warunki zapisu i uczestnictwa IEMA”.

Obie strony mają prawo domagać się sfinalizowania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych przed rozpoczęciem kursu oraz zajęć.

IEMA nie bierze odpowiedzialności prawnej za nieadekwatne zachowanie osób niepełnoletnich. Jednakże, kiedy rezerwuje się usługi dla osób niepełnoletnich, ich opiekun prawny przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność podczas ich pobytu i przyjmuje do wiadomości, że IEMA oraz jej pracownicy są zwolnieni od jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej i sądowej. Opiekun prawny potwierdza to poprzez: podpisanie zaświadczenia, iż nie będzie dokonywał żadnych roszczeń prawnych przeciwko IEMA i jej pracownikom i wysłanie go poprzez fax lub pocztę do IEMA przed rozpoczęciem programu.

Podczas dni wolnych od pracy zajęcia nie odbywają się zgodnie z istniejącym prawem; zwrot kosztów lub kompensata nie jest możliwa. Dodatkowe aktywności i usługi są dostępne. Ponieważ władze nie zawsze publikują z wystarczającym wyprzedzeniem daty 14 dni wolnych przypadających w roku, może się zdarzyć, że IEMA nie będzie mogła zrealizować w danym dniu zajęć, a także nie będzie mogła wcześniej poinformować o tym swoich kursantów. W tym przypadku IEMA poleca swoim klientom zażądać informację dotyczącą świąt i dni wolnych u władz publicznych i skonsultować ją z IEMA czy rzeczywiście na dany termin, przypada dzień wolny również w IEMA.

IEMA nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone poza budynkiem szkoły oraz za możliwe wypadki, mogące wystąpić podczas wycieczek, transferu, zajęć sportowych czy zajęć mających miejsce w hotelu itp.

Jeśli osoba nie dokonuje zapisu na kurs bezpośrednio poprzez kontakt z IEMA lecz korzystając z usług pośrednika (np. agencji lub osoby oferującej podobne usługi jak agencja), zarejestrowana osoba jest klientem tegoż pośrednika. W tym przypadku IEMA jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za uczestnika kursu.

Ważne jest, aby zarówno nauczyciele, jak i studenci potwierdzili z IEMA wszystkie formalności dotyczące opłat , dat i warunków związanych z zarezerwowanymi usługami, w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień i błędów.

Ochrona danych. W celu sprawnego dostarczenia usług dla klienta, IEMA prosi w formularzu o podanie pewnych danych personalnych. Klient ma możliwość poproszenia IEMA o zmianę lub wyeliminowanie tych danych w jakimkolwiek czasie na swoje życzenie.

W przypadku wytoczenia sprawy sądowej, wszystkie strony zrzekają się możliwości korzystania ze swoich sądów i akceptują rozstrzygnięcie sprawy w sądzie w Ávili.

Nazwa szkoły: Instituto Español Murallas de Ávila

Właściciel: Dr. Rainer Rutkowski

Siedziba szkoły: c/ Martín Carramolino 6, E-05001, Ávila, Hiszpania

REGON: T67, Lib.25, f.121, AV-1359

NIP: B-05133244

7. Dodatkowe informacje


W przypadku nieprzewidzianej sytuacji mamy specjalny numer kontaktowy, pod który uczestnicy mogą dzwonić. Jeśli uczestnik pragnie korzystać z tej darmowej usługi, prosimy o kontakt z naszym sekretariatem.

Materiały dydaktyczne i certyfikat są wliczone w cenę kursu, opłata za dyplom wynosi 25 euro. Certyfikat ukończenia kursu zostanie wydany, gdy jego uczestnik uczestniczył w 90% wszystkich zajęć. W zależności od rodzaju kursu i programu, istnieją różne certyfikaty i dyplomy. Zależą one od rodzaju kursu i nie mogą lub mają znaczenia akademickiego. Proszę sprawdzić IEMA na różnych dyplomów i świadectw. Na życzenie, IEMA zamieci poziom języka studenta w Europejskim paszporcie języków.

Uczestnik kursu lub jego reprezentant zobowiązują się do zapoznania się na www.iema.com, przed wysłaniem formularza zapisu, z opisami wybranych usług, ich cenami oraz sekcję, w której znajduje się „FAQ".

Jeżeli klient życzy sobie transfer z lotniska w Madrycie bądź z lotniska w Valladolid do Ávilii, powinien najpóźniej 4 dni przed przyjazdem dostarczyć IEMA następujących informacji: miejsce przylotu ( Madryd lub Valladolid), datę i godzinę przylotu, numer terminalu, nazwę linii lotniczych, numer lotu oraz nazwę miasta, z którego wylatuje. W przypadku niekompletnej lub błędnej informacji, bądź w przypadku odwołąnia lotu IEMA nie może zagwarantować transferu z lotniska. W powyższych przypadkach uczestnik kursu powinien sam przemieścić się do Ávilii, w powyższych przypadkach IEMA nie dokonuje zwrotu opłat poniesionych za transfer. Jeżeli klient dotrze na spotkanie 60 minut później niż wyznaczona godzina, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 10 euro, za każde kolejne rozpoczęte pół godziny spóźnienia.

W przypadku realizacji programu przy współpracy z agencją lub dla grupy (przez grupę rozumie się więcej niż 2 osoby, które mają ten sam program, w tym samym czasie) wchodzą w życie, poza warunkami zawartymi w tym dokumencie, warunki specjalne, które dostosowywuje się do konkretnej grupy, bądź agencji.

Studenci muszą uzyskać przed wyjazdem do Hiszpanii, następujące informacje w hiszpańskiej ambasadzie / konsulacie: Aktualne wymagania wejściowe, takie jak wizy, ubezpieczenia medycznego, itp.

Jeśli uczestnik nie jest poinformowany o jakichkolwiek zmianach, musi pojawić się w szkole pierwszego dnia kursu o godzinie 9:00 rano pod wyznaczonym adresem: Calle Martín Carramolino, 6, Ávila, Hiszpania.

IEMA, reprezentowana przez dyrektora Rainera Rutkowskiego, zobowiązuje się do oferowania swoim kursantom usług, według warunków zawartych w niniejszym kontrakcie. Usługi te są zawarte w fakturze, która jest częścią kontraktu. Uczestnik kursu powinien wiedzieć, że IEMA dysponuje informacjami dotyczącymi: godzin zajęć, długością ich trwania oraz systemu oceniania.

Możliwość kontaktu:

Dyrektor odpowiedzialny za szkołę: Dr. Rainer Rutkowski Sekretariat: od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach: 9:00-14:00 i 16:30-19:00 Profesor, koordynator programu nauczania: od poniedziałku do piątku 10:30-14:00 Tel.: (0034) 920 222 773, email: proszę spojrzeć w formularzu zapisu
Copyright © 2012 Instituto Español Murallas de Ávila. Calle Martín Carramolino 6 - 05001 Ávila, Spain - Tel. (+34) 920 222 773
iema@iema.com · contacto@iema.com · staff@iema.com