16-10-2018
i:5 p:
Condiţii generale de înscriere şi participare la cursurile
Institutului Spaniol “MURALLAS DE AVILA“ (“IEMA“)


1. Rezervarea şi efectuarea plăţii:


Pentru rezervarea serviciilor dorite, clientul trebuie să trimită Institutului Spaniol "Murallas de Avila“ (“IEMA“) formularul de înscriere corect completat şi plata iniţială (depozit) în valoare de 120 Euro. Doar dupa întocmirea acestor formalităţi rezervarea făcută este validă. Plata iniţială se va efectua la urmatorul cont bancar:

Beneficiar: Instituto Español Murallas de Ávila
Bancă: Banco de Bilbao y Vizcaya BBVA
Sucursala: calle Reyes Católicos 8, 05001-Ávila, España
Număr de IBAN: ES0801820170370201665239
Cod BIC: BBVAESMMXXX
Referinţă: (nume student)

Restul de plată trebuie efectuat cel târziu cu 2 săptămâni înainte de începerea cursului. Doar în cazuri excepţionale se poate plăti în numerar în prima zi de curs, înaintea începerii cursului. Orice drept la serviciile rezervate poate fi ridicat doar după încheierea plăţii finale.

IEMA emite o factură, în care sunt precizate toate costurile pentru serviciile rezervate de client – cursul de limbă, practica de instruire culturală în diferite ei forme de realizare, precum şi alte servicii opţionale. La factura este în limba spaniolă. Clientul poate solicita, dar şi versiuni în alte limbi: engleză, franceză, germană, italiană sau japoneză

Toate costurile bancare le va suporta participantul la curs (elevul).

2. Asigurările:


2.a) Asigurarea de anulare:


Clientul poate încheia o asigurare de anulare a cursului. Aceasta garantează restituirea sumei de bani deja plătite în cazul unei accidentări sau a unei boli grave ce pot surveni înainte de începerea cursului şi care împiedică în mod evident şederea clientului în Spania; cele menţionate anterior se aplică, de asemenea, şi în cazul morţii unui menbru al familiei de gradul întâi. IEMA trebuie înştiinţată imediat prin fax sau telegramă (la care se va anexa un certificat medical) de motivele anulării cursului. Asigurarea de anulare a cursului este validă abia după ce plata iniţială (120 Euro) şi plata asigurării de anulare (12 Euro) au fost primite in contul bancar al Institutului Spaniol "Murallas de Avila“ (“IEMA“). Întreaga sumă de bani plătită de client va fi înapoiată, mai puţin costul asigurării de anulare a cursului şi costurile bancare.

2.b) Asigurarea de accidente:


Odată cu înscrierea la un curs, fiecare elev primeşte o asigurare de accidente cu un plafon de acoperire minim. Preţul pentru acest tip de asigurare este inclus în factura emisă de IEMA.

Clientul / elevul poate cere Institutului Spaniol "Murallas de Avila“ (“IEMA“) oricând informaţii detaliate despre condiţiile acestei asigurări de accidente. Clientul / elevul este de acord că IEMA va plăti pagubele în cazul unui accident pâna la valoarea plafonului de acoperire al asigurării şi nu va pretinde nici o altă despagubire în afara acestor costuri.

Clientul a luat la cunoştinţă faptul că poate încheia o asigurare de accidente cu un plafon de acoperire mai mare şi că IEMA îi poate facilita o asigurare de accidente cu plafonul de acoperire cerut de client. Este cunoscut, de asemenea, că o asigurare de accidente cu un plafon de acoperire mai mare poate fi încheiată şi independent de către client, de exemplu în ţara sa de origine.

Clientul poate informa IEMA prin formularul de înscriere că nu doreşte ca IEMA să încheie pentru el o asigurare de accidente. În acest caz IEMA nu poate fi trasă la răspundere pe nici un plan în cazul vreunui accident.

2.c) Asigurarea medicală:

IEMA oferă elevilor săi posibilitatea de a încheia o asigurare medicală. Clientul poate întreba aşadar la Institutului Spaniol "Murallas de Avila“ despre detaliile acestei asigurări medicale. Dacă elevul va dori să încheie o astfel de asigurare medicală prin IEMA, va trebuie să comunice aceasta secretariatului IEMA. Recomandarea noastră este însă ca elevul să încheie o asigurare medicala pentru Spania în ţara sa de origine pentru că astfel este în genere mai ieftin.

3. Rambursarea:


Atât plata iniţială (depozitul), cat şi restul de plată vor fi rambursate, dacă serviciile rezervate de către client nu au putut fi îndeplinite din motive ce ţin de IEMA sau dacă intră în vigoare asigurarea de anulare a cursului (vezi 2.b).

Restul de plată va fi rambursat, dacă clientul va storna şederea lui în Avila cel târziu cu 7 zile înainte de sosirea anunţată. Acestă înştiinţare se poate face prin telegramă sau fax, trimise direct secretariatului IEMA.

Pentru unele servicii oferite de IEMA este necesar un minim de participanţi. Dacă acest număr minim de participanţi nu este întrunit, din motive ce nu ţin de institutul nostru, IEMA îşi rezervă dreptul de a înlocui aceste servicii cu unele asemănătoare, echivalente sau de o calitate superioară, sau să ramburseze suma plătită pentru aceste servicii de către client.

4. Costuri suplimentare:


IEMA revendică o taxa administrativă unică în valoare de 25 Euro pentru fiecare elev (indiferent de cursul ales sau de durata şederii). Această taxă se regăseşte în factura de plată finală.

Pentru orice schimbare a datelor de şedere (sosirea, plecarea, felul pensiunii sau alte criterii ce ţin de cazare) se va calcula o taxă de 5 Euro pro persoană.

Alte servicii suplimentare pot fi rezervate la faţa locului, în funcţie de disponibilitate. Plata se va efectua înainte de a beneficia de serviciul solicitat.

Preţul pentru cursurile „¡Diviértete!“ şi „Artă culinară şi vinuri“ acoperă costurile pentru clasele date de profesori şi nu includ preţurile pentru mâncare şi băutură. Aceste costuri din urmă pot varia în funcţie de preferinţele elevilor şi nu depind de IEMA. Din acest motiv sunt exluse din tarifele noastre, precum sunt şi preţurile biletelor de intrare pentru diferitele vizite şi biletele pentru excursii.


5. Cazare

5.a) Cazarea într-o familie gazdă:
("Practică de instruire culturală")

Clientul care a rezervat cazare intr-o familie gazdă este obligat să confirme telefonic aceastei familii datele şederii sale cu cel târziu 4 zile înainte de sosirea sa în Avila. Aceste informaţii includ data sosirii şi a plecării, precum şi ora exactă. Pentru orice problemă sau neclaritate va rugăm să informaţi secretariatul IEMA.

IEMA rezervă în principiu camere individuale. Rezervarea unei camere duble se poate efectua doar dacă elevul comunică numele colegului / colegei de cameră dorit /e. Pentru rezervarea unei camere duble, nu există restricţii (de exemplu, vârsta).

Costurile de transfer de (aeroport, de a gasi statiunea de tren, ajunge la primaria de Avila si înapoi) nu sunt încluse in pretul uhde stai. Clientul care vrea sa primeasca un serviciu de transfer poate consulta a IEMA despre diferite optiuni.

5.b) Cazare în hotel / apartament.

IEMA este dispusă să vă ajute la rezervarea cazării în hoteluri sau în apartamente de închiriat. Toate costurile aferente acestei chirii (cheltuieli, depozite, ...) trebuie plătite direct hotelului / proprietarului.


6. Informaţii cu caracter juridic:


Odată cu rezervarea unui loc şi efectuarea plăţii iniţiale, clientul se obligă să accepte condiţiile prezentului contract. În cazul participanţilor minori, aceştia sunt reprezentaţi de un tutore legal. Tutorele îşi asumă întreaga răspunderea juridică pentru minor şi nu va lua nici un fel de măsuri legale împotriva IEMA, angajaţilor sau colaboratorilor săi. IEMA nu poate fi trasă la răspundere pentru comportamentul necorespunzător al elevilor săi minori. Din aceste motive, tutorele va trebui să trimită institutului IEMA prin fax sau poştă o declaraţie prin care IEMA este eliberată de orice fel de răspundere juridică pentru elevul minor pe toată durata programului rezervat.

Fiecare parte au dreptul a alege formalitatea de un contract înainte de a începe cursul de clase.

Sărbătorile oficiale în Avila sunt considerate zile libere prin lege, de aceea nu se vor ţine cursuri. În aceste cazuri IEMA nu va restitui banii clienţilor săi. Există însă posibilitatea organizării unor activităţi suplimentare. Pentru că cele 14 sărbători oficiale recunoscute prin lege nu sunt întotdeauna făcute publice din timp şi din acest motiv IEMA ar putea fi pusă în situaţia de a contramanda unele clase fără a-şi putea anunţa elevii cu mult timp înainte, vă recomandăm să vă interesaţi din timp, dacă aceste sărbători publice vor coincide cu şederea dumneavoastră în Avila şi cu perioada cursului dorit. Aceste informaţii le puteţi obţine de la IEMA sau de la autorităţile publice spaniole.

IEMA nu îşi asumă răspunderea pentru activităţile şi serviciile din afara clădirii şcolii, în special pentru accidentele ce pot surveni în timpul excursiilor, transferurilor, activităţilor de sport şi dans sau în perimetrul hotelului ori în apartamentul familiei gazdă.

Dacă rezervarea unui serviciu nu se face direct prin IEMA, ci este intermediată de o a treia parte (ex. agenţie sau intermediar), solicitantul serviciului respectiv este considerat clientul intermediarului. În acest caz, IEMA se eliberează de orice răspundere faţă de elevul respectiv.

Este important ca clienţii şi studenţii înainte de preţurile de rezervare, de date, etc de servicii pot confirma la neînţelegeri sau pentru a evita erori (precum şi materiale de instruire, certificate, etc.

Protecţia de date: IEMA este înregistrat în mod corespunzător cu Agencia Española de Protección de Datos. Pentru a putea oferi un serviciu de calitate clienţilor săi, IEMA necesită anumite informaţii ce trebuiesc completate în formularul de înscriere. Dacă elevul va dori să schimbe sau să elimine aceste date, se poate adresa secretariatului IEMA.

Dacă pentru clarificarea unei chestiuni se va ajunge la proces, toţi părtinitorii vor renunţa la circumscripţia juridică proprie şi vor accepta judecata în tribunalul din Avila.

Numele societăţii: Instituto Español Murallas de Avila Titular: Dr. Rainer Rutkowski Sediul social şi adresa şcolii: Calle Martín Carramolino 6, E-05001 Avila, Spanien Numărul de registru comercial: T.67, Lib.25, f. 121, AV-1359 Codul de identificare fiscală C.I.F.: B-05133244

7. Alte informaţii:


Studenţii vor să solicite aproximativ 1 săptămână înainte de examenul de sosire a finaliza examen online în www.iema.com /, deoarece este necesar pentru clasificare. IEMA îşi rezervă dreptul de a efectua teste suplimentare, ori de câte ori este cazul pentru a începe lecţia, în cazul în care poate fi de ajutor pentru elevi.

IEMA pune la dispoziţia elevilor săi un număr de telefon pentru cazurile de extremă urgenţă. Clienţii care doresc să folosescă acest serviciu gratuit se pot informa în cadrul secretariatul IEMA.

În funcţie de tipul de curs şi programul, sunt diferite de certificate şi diplome. Acestea depind de tipul de curs, si poate sau nu avea valabilitate academice. Vă rugăm să verificaţi cu IEMA pe diplomele şi certificatele de diferite. Certificatul de absolvire: inclus în preţul cursului. La cererea clientului se poate emite o diplomă a calificativelor detaliate contra sumei de 25 Euro. La cerere, IEMA certifica nivelul de limbă de student în Pasul europeo ("portfolio") de limbă lui.

Elevul sau reprezentantul său legal sunt de acord să citească, înainte de rezervarea unui loc, informaţiile despre serviciile dorite, lista de preţuri, precum şi secţiunea "FAQ" pe site-ul nostru www.iema.com.

Înregistrarea pentru un program de IEMA principal şi participanţii se convine astfel, în timpul programului fotografiile sau videoclipurile pot fi făcute pe aceasta sau participante minorii ar putea fi indicat. Acestea ar putea fi publicat pe Internet şi/sau alte publicaţii; în caz contrar, este necesar să se dea o explicaţie IEMA biroul sau telegramă care exclude această condiţie.

Dacă elevul doreşte să fie aşteptat la aeroport în Madrid sau Valladolid, va trebui să comunice secretariatului IEMA, cu cel puţin 4 zile înaintea sosirii, următoarele date: locul aterizării (aeroportul din Madrid sau Valladolid), data şi ora, numele terminalului, compania aeriană, numărul zborului, numele aeroportului şi oraşul din care decolează avionul. În cazul stornării zborului sau dacă datele comunicate secretariatului conţin erori, transferul nu poate fi garantat de IEMA şi clientul va trebui să îşi asume costurile drumului până în Avila; banii deja plătiţi pentru transfer nu vor putea fi restituiţi. Dacă elevul va întârzia la întâlnirea cu însoţitorul său mai mult de 60 de minute după ora comunicată secretariatului, atunci se vor calcula pentru fiecare jumătate de oră întârziere cate 10 Euro în plus.

Pentru cazul în care se încheie un contract între IEMA şi o agenţie sau un grup (prin grup se înţelege un număr de două sau mai multe persoane care sunt înscrise în acelaşi program şi în aceeaşi perioadă de timp), atunci vor intra în vigoare, alături de condiţiile prezentului contract, şi unele condiţii speciale care vor fi negociate cu fiecare agenţie sau grup în parte.

Studentii au pentru a obţine înainte de a călători în Spania următoarele informaţii de la Ambasada Spaniei / Consulatul: cerinţele actuale de intrare, cum ar fi Visa, asigurare medicala, etc.

Dacă elevul nu va primi alte informaţii privind posibile schimbări, acesta se va prezenta în prima zi de curs stabilită la ora 9:00, la următoarea adresă: Calle Martín Carramolino 6, Avila, Spania.

IEMA, reprezentată de directorul său, Dr. Rainer Rutkowski, se obligă să ofere clientului serviciile solicitate în conformitate cu prezentul contract. Aceste servicii sunt listate în factura corespunzătoare, care face parte din acest contract. Clientul a luat la cunoştinţă că IEMA îi poate pune la dispoziţie planul orelor de curs, durata cursului, descrierea sistemului de evaluare şi materialele didactice pentru curs. IEMA are un sistem de analiza a satisfactiei clientilor sai. Elevii pot primi formularele corespunzătoare, de la biroul şcolii în timpul ori de deschidere.

Contact (Spaniol, Englez, Franceză, German, Portughez sau Italian): Director: Dr. Rainer Rutkowski Secretariat: luni - vineri: 9:00-14:00 şi 16:30-19:00 Coordinator elevi: luni - vineri: 9:00-14:00 Tel.: (0034) 920 222 773, Fax: (0034) 920 220 335, E-Mail: vezi formularul de înscriere
Copyright © 2012 Instituto Español Murallas de Ávila. Calle Martín Carramolino 6 - 05001 Ávila, Spain - Tel. (+34) 920 222 773
iema@iema.com · contacto@iema.com · staff@iema.com