17-01-2018
Dr. Rainer Rutkowski
Dyrektor

¡Hola!

Wyjazd do slonecznej Hizpanii jest niewątplwie świetną okazją, aby opanować język hiszpański.

Nasza skola Instituto Español Murallas de Ávila (IEMA) proponuje kursy, które łączą w sobie naukę w przjemnej atmosferze z rzetelnym przygotowaniem do posługiwania sie językiem hiszpańskim.

W szkole poznacie nie tylko jęzik, ale także historię, tradycję, zwyczaje i bogactwo kulturowe Hiszpanii. Wybierając IEMA podejmujecie dobrą decyzję, a przjazd do Avilii na pewno dostarczy Wam wielu niezapomnianych wrażeń.

Z dużą przjemnościa powitamy Państwa w naszej szkole!

Victoria (China)

Co mawiać nasz student

He venido a Avila por recomendacion de la Universidad Nanjing y estoy muy contenta.

Akredytacji.

IEMA jest jedyną szkołą w Ávila, który otrzymał oficjalną akredytację przez hiszpański rząd (Instituto Cervantes - Ministerstwo Edukacji). To gwarantuje Ci zarezerwować urzędowo poświadczonym jakości usług.
Copyright © 2012 Instituto Español Murallas de Ávila. Calle Martín Carramolino 6 - 05001 Ávila, Spain - Tel. (+34) 920 222 773
iema@iema.com · contacto@iema.com · staff@iema.com