16-10-2018

i:52 p:1
Dla kogo i dlaczego Avila jest najlepzym miejscem do nauki?


[click +]


- Dla młodzieży, ze względu na jej bezpieczeństwo oraz możliwości rozrywki.
- Dla studentów pragnących poznać swoich hiszpańskich rówieśników i szukających prawdziwego, nocnego życia, z którego Hiszpania jest słynna na całym świecie.
- Dla przedsiębiorców oraz VIP-ów, których interesuje efektywna nauka języka w luźnej i zarazem niezakłóconej atmosferze.
- Dla ludzi „starszych” i przyjaciół kultury hiszpańskiej szukających miejsca łączącego spokój z bogactwem kulturowym.
- Dla pragnących nauczyć się oficjalnego języka hiszpańskiego (castellano) i dla chcących uniknąć mylenia języka kastylijskiego z innym dialektem lub językiem używanym w Hiszpanii.
- Dla odwiedzających Hiszpanię po raz pierwszy, Avila jest wprost idealnym miejscem dla poznania Hiszpanii i pierwszych konatktów z Hiszpanami.
- Dla wszystkich tych, którzy poszukują okazji efektywnego zgłębienia tajników kultury i języka hiszpańskiego i pragna uniknąć nadmiernego rozproszenia uwagi.
- Dla poszukujących zrównoważonej kombinacji między spokojem potrzebnym dla całkowitego skoncentrowania się na nauce, rozrywką i „zanurzeniem się” w autentycznej hiszpańskiej atmosferze panującej w mieście.
- Dla pragnących podróżować i zwiedzać miasta takie jak Madryt, Segovia, Salamanca, El Escorial czy Toledo oddalone o godzinę drogi od Avila.i:53 p:2
Czy muszę znać język przed przyjazdem?


[click +]


Ale radzimy przyjechać z pewną dozą podstawowej wiedzy. Prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji w jakim języku umiejętności wymagane na kurs, który chcesz zarezerwować.


i:55 p:3
Kiedy mogę rozpocząć kurs?[click +]


Nasz rok akademicki rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia. Jeśli państwo wybierzecie kurs grupowy, zaczniecie w jakikolwiek poniedziałek, z wyjątkiem osób bez znajomości języka. W takim przypadku będzie to pierwszy poniedziałek miesiąca. Skontaktujcie się z nami w sprawie wyjątków. Jeśli zdecydowali się Państwo na kurs prywatny czy dla dwóch, mogę rozpocząć go Państwo w dniu przyjazdu.

i:56 p:4
Jak wygląda pierwszy dzień kursu?


[click +]


Jeśli nie została dla Państwa wyznaczona inna godzina, powinniście przybyć do szkoły o godzinie 9 rano. Budynek znajduje się w centrum Avili, na przeciwko schodów San Juan.

Poziom Państwa wiedzy zostanie ustalony na podstawie króciutkiego testu, którego rezultaty poznacie Państwo jeszcze tego samego ranka, aby mogli Państwo natychmiast przystąpić do zajęć (kursy w mini grupie). Jeśli zarezerwowali Państwo zajęcia prywatne czy też kurs dla dwóch, zajęcia mają miejsce natychmiast, ponieważ nie trzeba przeprowadzać testu.

Chcemy Państwa poinformować o możliwości uczestnictwa w pozaszkolnych wydarzeniach kulturalnych oraz imprezach zorganizowanych. Zaleca sie dokładne zapoznanie z ofertą i regulaminem uczestnictwa. Niektóre atrakcje takie jak wycieczki terenowe, czy kursy tańca wymagają odpowiedniego stanu zdrowia. Przy wyborze dodatkowych kursów tematycznych warto zwrócić uwage na poziom języka w jakim usługa jest oferowana. Niektóre z atrakcji są dostepne jedynie w okreslonych terminach dlatego zaleca sie wczesniejszy kontak z sekretariatem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

i:57 p:5
Nie znam swojego poziomu i nie wiem do jakiej grupy powinienem się zapisać?


[click +]


Proszę się nie martwić. Wasi nauczyciele przypiszą was do odpowiedniej grupy po przeprowadzeniu króciutkiego testu (pisemnego lub ustnego) ze znajomości języka hiszpańskiego. Nasi uczniowie mają możliwość przystąpienia, po wcześniejszym zapisaniu się, do egzaminu sprawdzającego ich poziom wiedzy „on line”. Prosimy o skontaktowanie się z nami w celu otrzymania hasła, jeśli pragniecie Państwo skorzystać z tego darmowego testu. Pomoże nam to również lepiej przygotować program dla Państwa. Również możecie sprawdzić się dokonując autoewaluacji aby poznać swój poziom według terminologii A1-A2-B1. Aby jej dokonać musisz posiadać poziom wyższy niż A1. (autoewaluacja)

i:60 p:6
Co dzieje się w przypadku, kiedy nie ma grupy odpowiedniej do mojego poziomu?


[click +]


W przypadku, kiedy pragniecie Państwo skorzystać z kursu w mini grupie i widzimy, że nie ma w danej chwili grupy odpowiadającej Państwa poziomowi, oferujemy zajęcia prywatne czy zajęcia z inną osobą, aby móc zrekompensować kwotę, którą Państwo zapłacili. Będzie to dla Państwa wielka przewaga, aby dokonać szybszego postępu w nauce, ponieważ program zostanie dostosowany tylko do Państwa zainteresowań.

i:96 p:7
Jakie mogę poczynić postępy?

[click +]


Nasz materiał dydaktyczny jest opracowany dla 6 poziomów (według norm opracowanych przez “A common European Framework of Reference for Languages”, Strasburg) podzielonych na tygodniowe programy. Pod koniec każdego tygodnia sprawdzamy jakie postępy Państwo poczynili. W zależnosci od Państwa postepów, mogą się Państwo przenieść na kolejny poziom. Zajęcia prywatne mogą przyspieszyć Państwa postęp oraz pomóc w przypadku wystąpienia problemów. Osiagnięty postęp zależy w dużej mierze od Państwa aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Poniższe schematy pokazują nabyte zdolności dla trzech poziomów

Dane zawarte w diagramach są oparte na naszym doświadczeniu. Tak więc będą Państwo w stanie spełnić 100% naszych założeń, podejść do egzaminu sprawdzającego znajomość języka, aby można było przypisać Państwa do odpowiedniej grupy (jeśli pragniecie Państwo uczestniczyć w kursie w mini grupie) oraz co tydzień poddawać się testowi sprawdząjacemu nabytą wiedzę.

Jeśli rezultaty Państwa pracy nie będą spelniać naszych założeń, zaoferujemy dodatkowe ćwiczenia i/lub lekcje prywatne.

Jeśli spełnią Państwo nasze oczekiwania wcześniej np. jako wynik zajęć indywidualnych, przeniesiemy Państwa na zajęcia na poziomie wyższym.

Każdy z poziomów ma swoje własne założenia. Poniżej znajduje się szczegółowa lista:

Poziom A1 – Wprowadzający:

· Rozumienie najprostszych informacji i tekstów, związanych z życiem codziennym.

· Używanie repertuaru podstawowych słów i zdań, w celu komunikacji z profesorem i innymi uczniami, w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach.

· Dostarczanie zwyczajnych wiadomości związanych z twoimi potrzebami życia codziennego. · Wypowiadanie się prostymi zdaniami.

· Rozumienie prostych i krótkich rozkazów.

· Redagowanie krótkich i prostych tekstów (pocztówki, gratulacje itp.) w oparciu o podstawowe reguły pisania.

· Wypełnianie prostych formularzy dotyczących danych personalnych.

Poziom A2 - Podstawowy:

· Rozumienie zwyczajnych zdań i słów.

· Identyfikowanie w mediach główną ideę, którą nam przekazują.

· Wypowiadanie się, opisywanie i opowiadanie o swoim obecnym życiu osobistym i zawodowym, oraz o życiu w niedalekiej przeszłości.

· Komunikowanie się, w sposób bezpośredni, w zwykłych sytuacjach życiowych.

· Wypowiadanie się w relacjach międzyludzkich.

· Używanie prostego i opisowego języka.

· Rozumienie ideei krótkich i prostych tekstów.

· Szukanie szczegółowych informacji w prostym tekście.

· Umiejętność opisywania i prezentowania osób, sytuacji, preferencji i zainteresowań prostymi zdaniami.

· Pisanie krótkich i prostych tekstów (notatek osobowych, pocztówek, życzeń itp.).

· Używanie prostych łączników zdania.

Poziom B1 - Progowy:

· Rozumienie szczegółowych informacji dotyczących typowych sytuacji życiowych.

· Informowanie o swoich doświadczeniach, o różnych faktach oraz znajomościach.

· Formułowanie opinii.

· Wyrażanie potrzeb.

· Rozumienie głównych ideei i argumentów, przekazywanych poprzez media.

· Czytanie ze zrozumieniem tekstów odpowienich dla tego poziomu.

· Rozumienie opisów różnych faktów oraz uczuć zawartych w tekstach.

· Rozumienie pisemnych instrukcji, na przykład: działanie różnych urządzeń.

· Tworzenie skoordynowanych tekstów. Nivel B2 -Zaawansowany:

· Rozumienie globalnych informacji.

· Rozumienie generalnych i kompletnych idei.

· Spontaniczne komunikowanie się z Hiszpanami w płynny i naturalny sposób. · Jasne i usystematyzowane opisywanie.

· Podtrzymywanie, w satysfakcjonujący sposób, konwersacji telefonicznych.

· Czytanie i rozumienie złożonych tekstów.

· Rozumienie złożonych instrukcji. Poziom C1-efektywne władanie językiem:

· Rozumienie szerokich i złożonych instrukcji na konkretne i abstarkcyjne tematy.

· Rozumienie i rozeznanie dużej ilości wyrażeń idiomatycznych i kolokwialnych.

· Prowadzenie swobodnych rozmów z Hispzanami.

· Bezproblemowe rozumienie programów telewizyjnych i filmów.

· Odtwarzanie szczegółowych informacji z różnych nagrań, również tych, które zawierają dodatkowy element trudności tj. hałas, jak np. na dworcu kolejowym.

· Posiadanie wysokiego stopnia umiejętności korygowania gramatyki.

· Używanie języka w każdym celu.

· Prezentowanie jasnych i szczegółowych opisów na różne złożone tematy.

· Negocjowanie rozwiązań sytuacji konfliktowych, tłumacząc i argumentując swój punkt widzenia.

· Rozumienie różnorodnych złożonych tekstów, również np. artykułów lub instrukcji, które nie są związane z naszą specjalnością.

· Rozumienie tekstów literackich.

· Płynne pisanie, używając wyrażeń idiomatycznych i złożonych konstrukcji stylistycznych.

Poziom C2 -Mistrzostwo:

· Rozumienie bez żadnych problemów wszystkich typów konwersacji, niezależnie od prędkości mowiących osób.

· Rozumienie bez żadnych problemów wiadomości emitowanych przez media.

· Rozumienie każdego typu rozmów, niezależnie od tego czy będą one na jakieś specyficzne tematy, z użyciem regionalizmów, kolokwializmów lub nietypowej terminologii.

· Poprawne używanie całego systemu gramatycznego.

· Znajomość i używanie idiomów i kolokwializmów.

· Rozumienie i czytanie, z łatwością, pisanych tekstów na jakikolwiek temat, nawet językowo złożony.

· Rozumienie i interpretowanie wszystkich form języka pisanego.

· Pisanie sprawozdań z profesjonalnych lub literackich dzieł.

i:98 p:8
Jaki jest system oceniania?

[click +]


Ocenianie jest najważniejszym zadaniem naszej szkoły, ponieważ cała Państwa wiedza bazuje na prawidłowej ewaluacji.

Ukierunkowany według Marco Común de Referencia (Rada Europy), system oceniania stosowany przez IEMA jest oparty na wielu ważnych kryteriach, które pozwalają szczegółowo ocenić postęp, osiągnięcia i umiejętności językowe nabyte podczas Państwa pobytu.Poniżej zamieszczamy 28 wybranych sposobów, które stosuje się w celu przeprowadzenia szczegółowe oceny Państwa wiedzy i umiejętności:WYBRANE SPOSOBY OCENIANIASystem oparty jest na następujacych założeniach:

· Współpracy między nauczycielami w celu zaplanowania i rozwoju kursów.

· Tygodniowych spotkaniach w celu wymiany obserwacji dot. postępu dokonanego przez studentów, analizy stosunków studenci – nauczyciele oraz studenci – studenci, aby wprowadzić jak najlepszą atmosferę do nauki.

· Dokładności naszych programów i założeń dostosowanych do potrzeb i osobowości studentów, co sprawia, że mają charakter międzykulturowy i niejednorodny, gdyż dostosowane są również do wieku uczestników.

· Stosowania materiałów przygotowanych przez szkołę oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do naszych potrzeb.

· Analizie efektywności naszych programów.

i:97 p:9
Kim są studenci IEMA?

[click +]


IEMA zaprasza studentów z całego świata, reprezentujących różne zawody oraz grupy społeczne. Ponad połowa z nich to osoby, które już miały okazję uczestniczyć w naszych kursach bądź korzystają z rekomendacji znajomych. Każda z narodowości ma swój ulubiony sezon. W maju tradycyjnie gościmy studentów z Filipin. Lipiec jest miesiącem zarezerwowanym dla Amerykanów. We wrzesieniu kurs rozpoczynają studenci z Chin, a goście z Niemiec lubią odwiedzać nas przez cały rok.

i:99 p:10
Kiedy i w jaki sposób można przyjechać do Ávili?

CLICK HERE

[click +]


Większość kursantów rezerwuje lot do Madrytu lub Valladolid. Z lotniska istnieje możliwość tarnsferu do Ávili samochodem, autobusem, pociągiem lub taxi (1 – 2). Na specjalne życzenie wyjdziemy na powitanie na lotnisku studentom oraz zorganizujemy transport do miejsca ich zakwaterowania.

Ze stacji kolejowej w Avili można dojechać do miejsca zakwaterowania taksówką. Jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne (około 5 euro).

Dniem przyjazdu powinna być sobota lub niedziela. Jeżeli jednak preferują Państwo inny dzień, prosimy o konsultację ze Szkołą.

Jeżeli zdecydowali się Pańswo na zakwaterowanie z rodzinami hiszpańskimi, powinni się upewnić, że przylot nastąpi nie później niż do godziny 19:00 o odlot nie wcześniej niż o 10.00. Na stronie internetowej CLICK HERE znajdą Państwo rozkład jazdy pociągów.

A na stronie CLICK HERE mogą państwo zobaczyć rozkład jazdy autobusów.

i:100 p:11
Co mogę zrobić jeżeli złapie mnie choroba tęsknoty za domem?

[click +]


Nie dzwoń do swoich rodziców. Skontaktuj się z naszym sekretariatem i profesorami. Zintensyfikuj swoje uczestnictwo w kursie.

i:101 p:12
Co mogę zrobić jeżeli zabraknie mi pieniędzy?

[click +]


Poproś w naszym sekretariacie (nie rodzinę, w której jestem goszczony) o potrzebne pieniądze i w między czasie poproś swoją rodzinę, bądź znajomych o przesłanie pieniędzy poprzez opcję WESTERN UNION do Ávilii (trwa to mniej niż jeden dzień).

i:102 p:13
Napiwki

[click +]


Nie są obligatoryjne. Zapytaj o szczegóły swojego profesora.

i:103 p:14
Gdzie znajduje się mój hotel lub gdzie mieszka rodzina?

CLICK HERE

[click +]


Firma organizuje dla Państwa zakwaterowanie i udziela potrzebnych informacji przed datą Państwa planowanego przyjazdu. Mieszkania są ulokowane w odległości od 10 min do 35 min spacerem od szkoły. W wyjątkowych przypadkach chcąc zapewnić Państwu maximum konfortu IEMA zastrzega sobie prawo do rezerwcji mieszkań w dzielnicach nieco bardziej oddalonych od centrum. Jeśli mają Państwo specjalne wymagania odnoście lokacji mieszkania prosimy o udziele takiej informacji przed przyjazdem. Informacja dla zainteresowanych: Avila jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Hiszpanii dlatego uchodzi za najlepsze miejce do nauki Hiszpańskiego dla ludzi młodych.

Dokładne usytuowanie można sprawdzić na stronie internetowe: http://callejero.paginasamarillas.es/home.asp?pext=sem2 poprzez wprowadzenie nazwy ulicy i numeru, którego się szuka, "Ávila".

Środki transportu publicznego w Avili są bardzo tanie. Pod tym linkiem możesz uzyskać więcej informacji: CLICK HERE

i:104 p:15
Goszcząca mnie rodzina


Co oznacza “goszcząca rodzina”?

[click +]


Goszcząca rodzina oferuje część praktyczną Twojego programu pobytu w Hiszpanii.

Goszczącą rodziną może być młoda para (po ślubie lub bez ślubu) z dziećmi lub bez dzieci, para osób już emerytowanych bądź wdowa.

Wszystkie osoby przechodzą odpowiedni proces selekcji (zadzwoń do nas jeżeli będziesz chciał poznać szczegóły tego procesu). Wszystkie rodziny mają nadzieję, że zaadaptujesz się w nowej dla Ciebie sytuacji. Większość z naszych rodzin posiada wieloletnie doświadczenie, a to jest bardzo ważne, przede wszystkim w przypadku młodych osób, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Hiszpanii, bądź osób, które pierwszy raz wyjeżdżają same ze swojego rodzinnego domu. Dlatego wszystkie napisane tutaj rady są skierowane przede wszystkim do młodych osób posiadających małe doświadczenie lub nie posiadających żadnego doświadczenia w zagranicznych wyjazdach.

Zaadaptowanie się w nowym środowisku kulturowym jest istotne i potrzebne. Konsultuj się codziennie z Twoimi profesorami i naszym sekretariatem: nasza praca nie polega tylko na oferowaniu lekcji z hiszpańskiego, ale także na dostarczaniu Ci pomocy w adaptacji.

Będziesz miał wiele bogatych doświadczeń jeżeli wybierzesz opcję mieszkania z hiszpańską rodziną. Punkty które przedstawiamy poniżej są najważniejsze i warto się z nimi zapoznać. Nabywając trochę wrażliwości na międzykulturowe aspekty, Twój pobyt będzie emocjonujący, pełen nowych doświadczeń i w ten sposób stanie się niezapomniany.

Jedna sugestia: Przed przyjazdem prosimy o zaczerpnięcie informacji od rodziny goszczącej na temat stanu wyposażenia mieszkania i oferowanych usług, zwłaszcza gdy potrzebujesz czegoś konkretnego (winda, długość łóżka, itp.). W razie potrzeby, prosimy o kontakt z naszym biurem.

i:105 p:16
Jak mogę się otworzyć na goszczącą mnie rodzinę

[click +]


Próbuj zawsze rozmawiać. Jeżeli nie, rodzina będzie myślała, że chcesz być niezależny i że jej rola będzie polegała tylko na zaoferowaniu pokoju i podaniu posiłku. Wszystkie inne rzeczy będą uwarunkowane sposobem komunkiacji między dwoma stronami. Możesz przywieźć zdjęcia Twojej rodziny, domu, swojego psa, lub jakiś drobiazg (np. słodycze typowe dla twojego miasta)- takie rzeczy pomogą przełamać pierwsze lody.

Nie oczekuj, że goszcząca cię rodzina będzie w 24 godzinnej dyspozycji, gdyż też ma swoją pracę i rodzinne życie. Aczkolwiek, jeżeli zaproszą cię do uczestnictwa w obiedzie, bądź przyjęciu, na które przybędą osoby z zewnątrz, powinieneś zaakceptować to zaproszenie.

i:106 p:17
Jak wygląda typowy dzień goszczącej mnie rodziny?

[click +]


Wstają dosyć późno, jedzą śniadanie na stojąco, pijąc ogromną filiżankę kawy z mlekiem (kawę przygotowywuje się czasami dzień wcześniej i odgrzewa się w mikrofalówce) dodając do niej kawałki herbatników. Później lecą do swojej pracy, jedzą już na spokojnie swój obiad ok. 15:00-zawsze mając głośno włączony telewizor (żeby nie panowała zbytnia cisza). Kolacja jest ok. godz. 21:00 i o godz. 24:00 idą spać.

i:108 p:18
Czy mogę używać telefonu goszczącej mnie rodziny żeby zadzwonić “tylko na momencik”?

[click +]


Nie ma mowy. Nawet jeżeli rodzina na to pozwoli (przez grzeczność nie mówią nigdy nie). Jednakże zapytaj czy znajomi, rodzina mogą dzwonić do Ciebie- najlepszą porą jest pora obiadowa. Ważna rada: przywieź swój telefon komórkowy, będzie on na pewno bardzo przydatny w realizowaniu i otrzymywaniu prywatnych rozmów.

i:109 p:19
Czy mogę prać sam ubrania (w tym bieliznę)?

[click +]


Nie. Jest to niewskazane. Niektórzy czują się zawstydzeni, piorą swoje ubrania w sekrecie i wieszają je mokre i kapiące do swojej szafy (nie rób tego gdyż mona w ten sposób uszkodzić szafę).

Nie musisz czuć się zawstydzony gdyż to rodzina wypierze Twoje ubrania (w tym bieliznę) i je wyprasuje, jest to rozumiane jako normalna usługa za którą się zapłaciło. Jednakże nie jest polecane prosić rodzinę aby wyczyściła ci buty.

W Hiszpanii właściwie każdego dnia pierze się i prasuje jakieś ubranie. Dlatego Twoja rodzina będzie pytać czy nie powinna również wyprać Tobie jakiegoś ubrania. Jeżeli zgadzasz się na to, musisz wiedzieć, że chociaż skorzystasz z tej usługi tylko jeden raz, będziesz musiał zapłacić za tą usługę odpowiadającą jej cenę, figurującą na naszej liście cen. Polecamy, żebyś zapłacił tą kwotę bezpośrednio Twojej rodzinie, lub jeżeli to będzie dla Ciebie bardziej wygodne w naszym sekretariacie, ale zadziałaj natychmiast aby uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnej atmosfery. Rozważ jednak przed skorzystaniem z tej usługi, czy rzeczywiście jest ci ona potrzebna. Ten punkt stwarza często nieporozumienia między rodziną a uczniami. Rodzina może pomyśleć, że nie docenia się jej usług jeżeli ktoś zaczyna się targować o ceny usługi prania ubrań.

i:111 p:20
Dlaczego rodzina wchodzi do mojego pokoju i go sprząta jeżeli właśnie skończyłem go sprzątać?

[click +]


Ponieważ chce czuć się użyteczna, lub po prostu, według kryteriów tej rodziny, pokój nie wygląda na posprzątany.

i:114 p:21
Dlaczego rodzina poprawia po mnie ścielenie łóżka?

[click +]


Ponieważ chce czuć się użyteczna, lub po prostu, według kryteriów tej rodziny, łóżko nie zostało dobrze pościelone. Nasza rada: zapytaj jak powinno się dobrze ścielić łóżko i będziesz miał kolejny temat do konwersacji..

i:116 p:21
Dlaczego rodzina poprawia po mnie ścielenie łóżka?

[click +]


Ponieważ chce czuć się użyteczna, lub po prostu, według kryteriów tej rodziny, łóżko nie zostało dobrze pościelone. Nasza rada: zapytaj jak powinno się dobrze ścielić łóżko i będziesz miał kolejny temat do konwersacji..

i:117 p:22
Dlaczego podczas jedzenia mój talerz zostaje wypełniony po brzegi zaraz po tym jak z wysiłkiem skończyłem już jeść pierwszy talerz?

[click +]


Rodzina chce się poczuć użyteczna, a także, chce cie ugościć jak najlepiej. Możesz powiedzieć np. “Bardzo dziękuję, wszystko było bardzo dobre, ale mój żołądek niestety jest mały”.

Ponadto, może się zdarzyć, że pani domu będzie stała nad Tobą, lub będzie czekała w kuchni, aby za każdym razem kiedy skończy ci się jedzenie zapytać o dokładkę. Chce być po prostu miła dla Ciebie. Co ciekawe-pan domu nie będzie tego nigdy robił. Ale taka jest tradycja. Pewna rada: być może trochę zbyt śmiała: jeżeli jesteś dziewczyną i się odważysz, nie strać okazji do wcielenia się w rolę hiszpańskiej pani domu: tzn. podaj posiłek panu domu! Rezultaty są zaskakujące!

i:118 p:23
Moje jedzenie jest tłuste!

[click +]


Kuchnia śródziemnomorska jest uważana za jedną z najzdrowszych na świecie. Jednak używa się w niej dużo oleju z oliwek. Do każdej potrawy używa się niego rodzaju oleju. Spróbuj wszystkiego!-lecz na początku uważaj, twój żołądek również musi mieć czas na zaadaptowanie się. Nasza rada: możesz spróbować zacząć swój dzień jedząc czosnkowego tosta i dodając do niego kroplę oliwy z oliwek.

i:119 p:24
Mamo nie dają mi musli! a także mojego ulubionego masła orzechowego!

[click +]


Ponieważ optowałeś za praktycznym programem wymiany międzykulturowej- życie w hiszpańskiej rodzinie- wszyscy myślimy, że chcesz poznać hiszpański styl życia. Dlatego staraj się zaadaptowywać się po trochu do odmiennych zwyczajów dotyczących jedzenia. Na pewno będziesz miał poźniej wiele nowych rzeczy do opowiedzenia.

Jednakże jeżeli nie możesz żyć bez swojego musli lub owoców do śniadania, nie wahaj się spytać goszczącej rodziny czy im nie będzie przeszkadzało jeżeli zakupisz produkt, do którego jesteś przyzwyczajony. Jeżeli musís prowadzić jakąś specjalną dietę, lub np. jesteś wegetarianinem, skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem programu.

Będziesz musiał dużo walczyć aby zaadaptować się, przede wszystkim do sposobu jedzenia śniadania. Dość nidawno hiszpański rząd doszedł do wniosku, że można by było ulepszyć sposób jedzenia śniadania: od listopada 2006 emitowane są spoty telewizyjne, które mają uświadomić hiszpańskiemu społeczeństwu europejski styl jedzenia i pzrygotowywania śniadania. Jednakże potrwa to parę pokoleń, aż Hiszpanie zaczną jeść bardziej kompletne śniadanie. Nie popełniaj nigdy błędu pouczania Hiszpanów jak powinno wyglądać śniadanie lub jak powinni zachowywać się w danej sytuacji. Hiszpański honor spowoduje tylko sprzeciw i mogą się spytać: w czym masz problem?- mogą oni po prostu nie zrozumieć twoich dobrych intencji.

Goszcząca cię rodzina nie powinna i nawet nie będzie mogła zaadaptować się do zwyczajów ponad 100 narodowości, które przyjeżdżają do naszej szkoły. Dobra komunikacja w tym przypadku funkcjonuje tylko wtedy kiedy ty będziesz potrafił się w miarę zaadaptować. Jeżeli nie możesz żyć bez jakiegoś konkretnego produktu, skonsultuj się z nami, czy jest on dostępny w Hiszpanii, jeżeli go nie ma, przywieź go z sobą ze swojego kraju.

i:159 p:25
Dlaczego żaluzje prawie zawsze są opuszczone?

[click +]


Zdarza się to również w hotelach. Powód: aby nie przeszkadzało słońce, lub aby okna nie przepuszczały za dużo ciepła latem i zimna zimą. Jeżeli będziesz już w swoim pokoju, oczywiście możesz je zostawić opuszczone albo i nie, zależy od ciebie.

i:129 p:26
Dlaczego jest tak głośno w Hiszpanii?

[click +]


Hiszpanie mogą spytać odwiedzając twój kraj: Dlaczego tutaj jest tak cicho?

“Hałas” w Hiszpanii oznacza “życie”, “radość”, “szczęście”. Hiszpania jest najgłośnejszym krajem na świecie. Czasem zdarza się, że ten hałas staje się niedowytrzymania. Jedynym sposobem na hałas stanie się tylko kupienie stoperów. Jeżeli zaczniesz się skarżyć na hałas, nikt tak na prawdę nie zrozumie jaki masz problem.

i:179 p:27
Czy dostanę jakąś kanapkę jadąc na wycieczkę?

[click +]


Musisz poinformować swoją rodzinę, przynajmniej jeden dzień wcześniej. Wtedy będziesz mógł liczyć się z dostaniem kanapki na podróż. Podobnie jest z dniem twojego wyjazdu z Hiszpanii, przede wszystkim, jeżeli zarezerwowałeś sobie na swój pobyt pełne wyżywienie.

i:181 p:28
Czy mogę zapraszać inne osoby do domu goszczącej mnie rodziny?

[click +]


Nawet jeżeli rodzina się na to zgodzi (gdyż przez grzeczność nie powiedzą ci nie) nie powinno się przyprowadzać nikogo do ich domu.

Trzeba wiedzieć, że dom w Hiszpanii jest miejscem absolutnie prywatnym, dla osób, które w nim mieszkają. Z tobą oczywiście nie ma żadnego problemu, sytuacja jest zupełnie inna, gdyż rodizna zgodziła się na zakwaterowanie ciebie w swoim domu.

Jeżeli rodzina zaprasza kogoś do swojego domu, kogoś kto nie należy do rodziny, powinno się to traktować jako specjalny honor.

i:185 p:29
Co się dzieje w przypadku jeżeli zepsuję coś w domu goszcącej mnie rodziny?

[click +]


Trzeba będzie jej to jakoś zrekompensować. Możesz skontaktować się z naszym sekretariatem w tej sprawie.

i:189 p:30
Jakie inne rzeczy muszę mieć na względzie mieszkając w domu goszcącej mnie rodziny?

[click +]


Nie przesadzaj z używaniem wody (pomimo tego, że jest ona tania, nie ma jej za dużo).

Nie przesadzaj również z elektrycznością, która jest stosunkowo droga.

Okazuj ciągłe zainteresowanie dotyczące członków rodziny (jak ma się babcia, wnuki, dzieci?)

Szukaj możliwości do konwersacji.

“Pani domu na mnie krzyczy”. Rozmawianie głośno nie wyraża żadnych złych intencji, tylko temperament. Czasem jest to trudne do zrozumienia dla nas. Zdarza się również, że Hiszpanie mówią do nas głośniej, ponieważ myślą, że ich dobrze nie rozumiemy. ¡Nie przejmuj się tym!

Nie zamykaj się w swoim pokoju. W Hiszpanii służy on właściwie tylko do spania. Dlatego pokoje nie są generalnie dużych rozmiarów, podobnie jest z pokojami w hiszpańskich hotelach.

Szafy, szafki w Hiszpanii są dość czułym punktem Hiszpanów. Dlatego nigdy nie otwieraj szafek lub szaf poza Twoim pokojem.

Utrzymuj zarezerwowany przez Ciebie typ wyżywienia i raczej nie akceptuj zaproszeń do zjedzenia jakichś dodatkowych posiłków, gdyż będziesz musiał zmienić wtedy typ wyżywienia, powiadamiając o tym nasz sekretariat. Wyjątek: gdy w ramach odwdzięczenia się zaprosisz rodzinę na kolację następnego dnia.

Nie rozmawiaj nigdy o pieniądzach z goszczącą cię rodziną. Jeżeli musisz zapłacić za jakieś dodatkowe usługi, możesz zostawić pieniądze w kopercie na stole. Zawsze będziesz mógł uregulować sprawy finansowe z goszczącą cie rodziną za pośrednictwem sekretariatu IEMA.

Jeżeli jesteś pełnoletni: zapytaj się swojej rodziny, czy nie będzie im przeszkadzało jeżeli przyniesiesz wino do jakiegoś posiłku (zaproś swoją rodzinę do wypicia go z Tobą).

W razie jakichkolwiek problemów (są one spowodowane przeważnie tylko nieporozumieniami związanymi z językiem, bądź różnicami międzykulturowymi) powinieneś zawsze udać się do naszego sekretariatu i swojego profesora. Jeśli pomimo wszystkich informacji zawartych w FAQ posiadasz więcej pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem. Jeżeli jesteś niepełnoletni, staraj się uniknąć dzwonienia do swoich rodziców, gdyż to może tlyko pogorszyć sytuację. Twoji rodzice nie są tutaj na miejscu i nie znają sytuacji. Sekretariat IEMA dysponuje międzynarodowym personelem, dlatego zrozumiemy twój punkt widzenia jako obcokrajowca.

Hiszpanie często ukrywają za szeroką gamą kontekstu to co chcą na prawdę powiedzieć (“komunikacja wysokokontekstowa” –Edgard T. Hall i Mildres Hall: “Ukryty wymiar”). Oznacza to, że trzeba czasem ponieść dużo wysiłku aby przefiltrować i dobrze zrozumieć to co chcą na prawdę przekazać nam Hiszpanie. Praktycznie nie jest się w stanie wiedzieć, ponieważ poza problemami lingwistycznymi, dochodzi brak praktyki w nowym środowisku kulturowym. Ale nie przejmuj się, przyjeżdżasz tutaj aby się tego wszystkiego nauczyć!

Faktem jest, że właściwie prawie nigdy nie ma konfliktów między naszymi uczniami a rodzinami, w których przebywają. Nasze rodziny mają duże doświadczenie w obcowaniu z zagranicznymi osobami. Zaufaj naszej pracy, naszemu doświadczeniu i zapytaj nas jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości.

Nie bierz wszystkiego na poważnie: jeżeli Hiszpanie mówią: „tak”, oznaczać to może w wielu przypadkach przeciwną odpowiedź. Ale nigdy się nie przerażaj, nie trać dobrej woli, a dużo na tym zyskasz.

Jeśli przemyślisz nasze rady, na pewno lepiej skorzystasz ze swojego programu wymiany międzykulturowej i zdobędziesz wielu przyjaciół w Hiszp

i:192 p:31
Jakiej mogę się spodziewać pogody i jakie ubrania powinienem wziąć ze sobą?

CLICK HERE
[click +]


W trakcie zajęć zawsze panuje luźna i zrelaksowana atmosfera, więc formalny ubiór nie jest konieczny. Rekomendujemy zabranie ze sobą głównie wygodnych ubrań. Klimat Ávili jest niezwykle przyjemny i powszechnie uważany za wyjątkowo zdrowy.

Jako że Ávila to miasteczko położone w górach, stąd na wysokości 1100m doświadczą Państwo wyjątkowo słonecznych i gorących dni (w okresie letnim około 25 °C ) ale jednocześnie zimnych nocy (15- 17 °C ). Zimą temperatura osiąga średnio połowę jej letniego poziomu, dlatego polecamy przywieść ze sobą cieplą kurtkę, jeśli Państwa pobyt wypada od października do kwietnia.

Ponieważ klimat ten należy do kategorii suchych, nie znajdą tu Państwo dokuczliwych owadów. Poza tym Ávila jest uważana za najbardziej słoneczne miasto Hiszpanii, oferujące jednakże umiarkowane temperatury w porównaniu z przytłaczającym gorącem wybrzeża. CLICK HERE

i:196 p:32
Co powinieniem przynieść ze sobą na zajęcia?

[click +]


Zeszyt oraz długopis wystarczą, aczkolwiek warto przynieść również słownik oraz jakąkolwiek książkę poświęconą zagadnieniom gramatycznym. Prosimy o przyniesienie komputera przenośnego (lub "Tablet", "netbook" itd.). Musisz to za swoją pracę. Możesz również wybrać "wifi" wykorzystania w szkole. Proszę dać twoim nauczycielem na adres e-mail, aby mogli wysłać zadania i inne informacje.

i:203 p:33
Co można robić w wolnym czasie?

andevamos: CLICK HERE
ocioavila: CLICK HERE
lienzonorte:
CLICK HERE avila360:
CLICK HERE

[click +]


andevamos: CLICK HERE
ocioavila: CLICK HERE
lienzonorte:
CLICK HERE avila360:
CLICK HERE
Szkoła organizuje różne działania. Proszę pytać o szczególnych warunkach każdej działalności, takich jak umiejętności wymaganych językowych, minimalny wiek lub stan zdrowia.

i:207 p:34
Gdzie mogę skorzystać z Internetu?

[click +]


W Avili znajduje się wiele kafejek internetowych. Można korzystać również z komputerów w naszej szkole bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Na terenie szkoły można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu, który jest darmowy dla Państwa, pod warunkiem, że mogą Państwo korzystać z takiej funkcji na swoim laptopie.

i:210 p:35
Czy można palić na terenie szkoły?

[click +]


Nie, ale można palić na placyku przed szkołą i na tarasie, ale nie jest to możliwe na patio kolumnowym.

i:211 p:36
Jak postąpić w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas mojego pobytu?

[click +]


Kiedy pojawi się problem, proszę od razu skontaktować się z naszy sekretariatem. Poproście o nasz numer na wypadek nagłych wypadków.

i:213 p:37
Gdzie znajduje się mój konsulat i ambasada?

[click +]


http://www.embajada-online.com/embajadas-de-otros-paises-en-Espana-P166.htm

i:215 p:38
Co zrobić jeżeli zachoruję lub ulegnę wypadkowi?

[click +]


Jeśli wjeżdzają Państwo na terytorium Unii Europejskiej, prosimy o przywiezienie ze soba formularza „E111” ze swojej firmy ubezpieczeniowej. Przed wyjazdem należy upewnić się, że dysponują Państwo ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Korzystnym i bezpiecznym rozwiązaniem byłoby również zabranie ze sobą podręcznego zestawu podstawowych leków, które zapakują Państwo do swego bagażu podręcznego. Prosimy o poinformowanie Szkoły o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, abyśmy mogli zaopiekować się Państwem w najlepszy możliwy sposób.

i:216 p:39
Czy w trakcie mojego pobytu będę mógł uczestniczyć w narodowych świętach, festiwalach i imprezach kulturalnych?

[click +]


Fiesty oraz święta narodowe są głęboko zakorzenione w tradycji Hiszpanii. Jeżeli Państwa pobyt w Ávili zbiegnie się w czasie z którymkolwiek z tych wydarzeń, niewątpliwie skorzystają Państwo z przywileju zapoznania się ze zwyczajami hiszpańskimi będąc w samym centrum wydarzeń. Konsulat, Ambasada Hiszpanii w Warszawie, Instytut Cervantesa, Hiszpańska Izba Handlowa dostarczą Państwu informacji na temat wszystkich narodowych świąt oraz imprez.

2018

01/01 Año nuevo
06/01 Epifanía del Señor
29/03 Jueves Santo
30/03 Viernes Santo
23/04 Día de Castilla y León
1/05 Fiesta del Trabajo
2/05 San Segundo
15/08 Asunción de la Virgen
12/10 Fiesta Nacional de España
15/10 Santa Teresa de Jesús
1/11 Todos los Santos
6/12 Día de la Constitución de España
8/12 La Inmaculada Concepción
25/12 Natividad del Señor

i:217 p:40
Czy IEMA może potwierdzić mój lot?

[click +]Tak. IEMA potrzebuje tylko numer telefonu, o który powinieneś poprosić swoją linięlotniczą lub biuro podróży przed przyjazdem do Hiszpanii.

i:218 p:41
Jak wygląda tydzień?

[click +]


Poniższa tabela pokazuje, że rankami odbywają się normalne zajęcia z języka hiszpańskiego. Popołudniami mogą Państwo wybierać między różnymi wydarzeniami kulturalnymi, zajęciami prywatnymi oraz zajęciami w czasie wolnym. tabela. ... Zależy od indywidualnego programu kursu

i:219 p:42
Ważna informacja, aby przygotować się do pobytu

[click +]


Więcej informacji na temat wydarzeń kulturalnych i sposobów spędzania wolnego czasu w Ávili znajdziesz pod tym adresem: www.andevamos.com, www.ocioavila.com, www.avila360.es, www.lienzonorte.es Dział FAQ może nie mieć końca, więc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Polecamy Państwu następującą pozycję książkową, która dostarczy wielu ciekawych informacji związanych z miastem, jego historią, sztuką, architekturą, świętami oraz pisarzami: Avila Viva (Lunwerg) 2005, ISBN: 84-9785-220-6.
Copyright © 2012 Instituto Español Murallas de Ávila. Calle Martín Carramolino 6 - 05001 Ávila, Spain - Tel. (+34) 920 222 773
iema@iema.com · contacto@iema.com · staff@iema.com