16-10-2018

i:122 p:1
Este Avila oraşul potrivit pentru a învăţa limba spaniolă? Pentru cine este Avila alegerea perfectă?
[click +]


pentru tineri: Avila este unul dintre cele mai sigure oraşe din întreaga Spanie · pentru studenţii care doresc să cunoască tineri de aceeaşi vârstă şi să trăiască alături de ei stilul de viaţă al studenţilor din Spania

· pentru oameni de afaceri şi VIP-uri care doresc discreţie şi linişte pentru a se dedica în întregime studierii limbii spaniole

· pentru oameni interesaţi de cultură, care doresc pe lângă studiul limbii spaniole să viziteze un oraş bogat în istorie şi monumente culturale

· dacă vreţi să învăţaţi limba spaniolă standard (= "castellano") şi doriţi să evitaţi interferanţa cu diferitele dialecte întâlnite pe teritoriul Spaniei

· pentru prima vizită în Spania Avila este oraşul ideal

· dacă doriţi să învăţaţi limba spaniolă într-un ambient plăcut şi autentic spaniol

· dacă doriţi să vizitaţi, dar nu să locuiţi direct în Madrid (1 oră distanţă) Segovia, Salamanca, El Escorial, Toledo, Valladolid etc.

Vice-rectorul Universităţii Salamanca a declarat: “Avila este oraşul ideal pentru a învăţa limba spaniolă pentru importanţa sa istorică şi oferta culturală bogatăi“ (Diario de Avila, 17.6.2005)

i:123 p:2
Sunt necesare cunoştinţe de limbă spaniolă anterioare venirii mele în Avila?
[click +]


Cu toate acestea, vă recomandăm un minim de cunoştinţe pentru a putea atinge un progres rapid în timpul cursului. Va rugam sa ne contactati înainte de a rezerva competenţelor lingvistice, care sunt necesare pentru cursul la care vrei să rezervaţi.

i:124 p:3
Când pot începe un curs?
[click +]


Anul nostru academic incepe la 1 septembrie şi se încheie la 31 August. Dacă doriţi să participaţi la un curs privat, puteţi alege orice perioadă doriţi. Cursurile în grup încep în fiecare luni, iar dacă sunteţi începător, în prima zi de luni din fiecare lună. Verificaţi posibilele excepţii.

i:125 p:4
Cum se desfăşoară prima zi de curs?
[click +]


În cazul în care nu vi se comunică o anumită oră, vă rugăm să vă prezentaţi în prima zi de curs la ora 9:00. Sediul şcolii se găseşte în centrul oraşului, în imediata proximitate a piaţetei Mercado Chico.

După mica festivitate de primire vă vom evalua cunoştinţele de limbă spaniolă cu ajutorul unui scurt test. Vă vom comunica rezultatele, în genere, la amiază. Astfel, cursul propri-zis va putea începe fără alte împedimente.

Elevii care nu au nici un fel de cunoştinţe de limbă spaniolă pot începe cursul fără a susţine acest test în prealabil.

În general, putem spune cu siguranta acea zi doar o recomandare, care pot participa la altă şcoală (în plus faţă de cursuri de limbi străine regulate) şi evenimente extraşcolare, vă rugăm. Aceasta depinde de nivelul de limbă, în parte din condiţiile de sănătate. Puteţi rezerva, prin urmare, evenimente suplimentare, cum ar fi sport, excursii, cursuri de dans sau alte cursuri specifice, culturale, până la începerea cursului, după o consultare amănunţită. Diferite evenimente pot fi, de asemenea, rezervat, la scurt timp sau nu sunt disponibile la anumite date.

i:126 p:5
Cum pot afla nivelul meu de cunoştinţe de limbă spaniolă pentru a şti în ce grupă pot lua parte la un curs?
[click +]


Nici o grijă! Vă vom repartiza în grupa corespunzătoare nivelului dumneavoastră de cunoştinţe de spaniolă în conformitate cu rezultatele testului de limbă.

Vă puteţi evalua pe cont propriu cunoştinţele de limbă spaniolă chiar aici:

Mai mult decât atât, vă oferim un test de limbă online, la care aveţi acces din momentul înscrierii la un curs IEMA. În acest fel, profesorii noştri vor afla nivelul dumneavoastră de cunoştinţe anterior venirii în Avila şi vor putea pregăti programa corespunzătoare necesităţilor dumneavoastră de studiu.

i:127 p:6
Ce se va întâmpla, dacă nu există o grupă pentru nivelul meu de cunoştinţe de limbă spaniolă?
[click +]


Dacă aţi rezervat un curs Mini-grupo, dar nu sunt alţi elevi cu care să formaţi o grupă cu acelaşi nivel de cunoştinţe, atunci vă putem oferi un curs privat sau un curs in 2, pentru a compensa plata efectuată de dumneavoastră. Această ofertă IEMA este în avantajul dumneavoastră, pentru că veţi avea o rată mai mare de învăţare şi un progres rapid.

i:128 p:7
La ce progrese mă pot aştepta?
[click +]


Materialul nostru didactic se bazează pe curriculumul Institutului Cervantes şi pe cele şase niveluri de cunoştinţe lingvistice stabilite de "Cadrul comun de referinţă" pentru limbi străine al Consiliului Europei.

Programul este împărţit pe săptămâni şi la sfârşitul fiecărei a cincea zi se vor verifica cunoştinţele acumulate. În funcţie de rezultatele testelor veţi putea accede sau nu la următorul nivel din program. În cazul în care veţi alege şi câteva ore private, progresul dumneavoastră va fi cu siguranţă accelerat.

Munca individuală constituie fără îndoială un mare sprijin.

Următoarele trei diagrame ilustrează cunoştinţele şi competenţele lingvistice acumulate pentru cele trei niveluri.

Datele înregistrate în aceste diagrame se bazează pe experienţa acumulată în ani de activitate didactică. Pentru a vă ajuta să atingeţi “100%“ scopurile dumneavoastră, vă rugăm să faceţi testul de limbă online. Astfel vă vom repartiza în grupa corespunzătoare nivelului dumneavoastră de cunoştinţe şi vă putem sfătui cum să atingeţi progresele dorite într-un timp cât mai scurt. Vă putem indica exerciţii suplimentare sau oferi cursuri private.

Dacă progresele făcute vor depăşi nivelul grupei în care aţi fost iniţial înscris, aveţi posibilitatea de a vă schimba grupa.

La sfârşitul fiecărui nivel, trebuie să dovediţi următoarele capacităţi:

Cunoştinţe elementare: A1

Înţelegerea situaţiilor comunicative cotidiene
Folosirea construcţiilor sintactice simple necesare îndeplinirii unor situaţii concrete.
Capacitatea de a susţine un dialog simplu cu profesorul sau colegii de clasă
Elevul se poate prezenta şi poate pune întrebări simple interlocutorului său
Înţelegerea textelor simple
Elaborarea unor texte simple (informaţii personale, vederi, felicitări, ...)
Completarea formularelor cu datele personale
Folosirea formelor verbale la indicativ
Folosirea articolelor şi a determinanţilor
Prezentarea unei scurte teme cu ajutorul unui vocabular prestabilit

Cunoştinţe elementare: A2
Îmţelegerea expresiilor şi contextelor cotidiene
Înţelegerea mesajului central din diferite mijloacele de informare
Înţelegerea şi redarea ideii principale din scurte texte simple
Extragerea informaţiilor centrale din scurte texte simple
Elaborarea unor texte scurte în diferite contexte cotidiene
Scurte descrieri ale persoanelor
Scurte relatări ale acţiunilor cotidiene. Elevul ia parte cu mai multă încredere la diferite situaţii comunicative:
- Convorbiri telefonice
- Schimbarea temei de discuţie
- Poate da indicaţii
- Exprimarea bucuriei sau a tristeţii
- Exprimarea părerii personale
- Descrierea preferinţelor sale
- Înţelegerea cântecelor
Descrierea activităţilor profesionale în prezent şi trecut
Stăpânirea formelor verbale de indicativ - atât oral cât şi în scris
Folosirea conjunctivului în unele situaţii
Folosirea parafrazărilor, a gerunziului şi a participiului
Folosirea imperativului
Folosirea prepoziţiilor şi a altor conectori
Folosirea sinonimelor şi antonimelor
Stăpânirea locuţiunilor verbale

Cunoştinţe medii B1
Înţelegerea informaţiilor specifice din comunicatele orale cotidiene
Redarea experienţelor personale, a evenimentelor şi întâmplărilor
Înţelegerea mesajului din mediile audio - vizuale
Înţelegerea textelor literare la un nivel de bază
Descrierea sentimentelor şi a întâmplărilor atât oral, cât şi în scris
Înţelegerea instrucţiilor de utilizare
Producerea unor texte cu sintaxă complexă
Cunoaşterea formelor "ser" şi "estar"
Folosirea verbelor cu diferite propoziţii
Vorbirea directă şi indirectă
Formularea unor propuneri şi oferte
Formularea interdicţiilor, permisiunilor şi a dorinţelor
Formularea unor scurte păreri, planuri, explicaţii şi întemeierea punctelor de vedere
Înţelegerea unor expresii sau proverbe
Capacitatea de a face faţă diferitelor situaţii ce se pot ivi în timpul unei călatorii

Cunoştinţe medii B2
Înţelegerea mesajului central în texte complexe cu subiecte concrete sau abstracte
Înţelegerea discuţiilor de specialitate din domeniul propriu de studiu
Comunicare fluentă cu vorbitorii nativi de limbă
Exprimare clară şi detaliată într-un spectru larg de teme
Capacitatea de exprimare coerentă a propriului punct de vedere, argumentare pro şi contra, ridicarea anumitor probleme
Descrieri clare şi sistematice
Purtarea cu uşurinţă a unei convorbiri telefonice
Înţelegerea descrierilor complexe, inclusiv a înţelesurilor marginale
Înţelegerea la un nivel mediu a întregului sistem gramatical spaniol
Capacitatea de a înţelege texte, inclusiv cele literare, de a exprima păreri, comentarii şi de a putea reda punctul de vedere al autorului
Analizarea situaţiilor conflictuale şi capacitatea de mediere a conflictelor
Înţelegerea filmelor, a diferitelor expresii sau proverbe.
Capacitatea de a comunica cu diferite straturi sociale

Cunoştinţe avansate C1

Înţelegerea unui larg spectru de texte cu diferite tematici, inclusiv cele din domeniile ce nu ţin de propria specializare
Comunicare fluentă şi spontană, fără dificultăţi de exprimare
Folosirea eficientă şi flexibilă a limbii străine în contextele profesionale
Luarea de poziţie în diferite situaţii complexe
Înţelegerea şi folosirea expresiilor idiomatice sau de argou
Înţelegerea conversaţiilor între vorbitorii nativi
Înţelegerea fără nici un fel de greutate a programelor de televiziune şi a filmelor
Înţelegerea anumitor informaţii specifice într-un ambient zgomotos
Folosirea sistemului gramatical spaniol la un nivel avansat
Capacitatea de a folosi limba spaniolă în orice context comunicativ, fie profesional, academic sau din sfera privată
Descrieri clare şi detaliate din tematici complexe şi capacitatea de a trage concluziile corespunzătoare
Negocieri în cazul situaţiilor conflictuale, luarea unui punct de vedere şi argumentarea acestuia
Înţelegerea unui larg spectru de texte, inclusiv cele de specialitate care nu aparţin domeniului propriu de studiu
Înţelegerea textelor literare şi capacitatea de a face analize literare
Producerea de texte în diferite registre stilistice
Stăpânirea particularităţilor limbii spaniole

Cunoştinţe avansate C2

Înţelegerea oricărui tip de text scris sau oral într-un tempo alert
Capacitatea de a rezuma orive tip de informaţie scrisă sau orală; explicare şi argumentare
Exprimare spontană, fluentă şi preciză, cu diferite nuanţe stilistice
Înţelegerea oricăror comunicate scrise sau orale din orice domeniu de activitate
Înţelegerea oricărui registru lingvistic şi a terminologiei folosite
Înţelegere şi interpretare critică a oricărui text
Redactarea de rezumate, texte de specialitate sau literare

i:131 p:8
Care este sistemul IEMA de evaluare?
[click +]


Evaluarea este cea mai importantă şi dificilă sarcină a şcolii noastre. Pe acest sistem de evaluare se bazează întregul nostru program didactic.

Criteriile IEMA de evaluare se bazează pe normele impuse de Uniunea Europeană. Sistemul de evaluare vizează în detaliu cunoştinţele, competenţele şi progresele înregistrate. Evaluarea se desfăşoară pe tot parcursul cursului şi nu doar doar la finalul acestuia.

Sistemul IEMA foloseşte 25 de proceduri şi tipuri de evaluare:

01
Test de intrare
Da

Evaluarea calificării
Da

02
Evaluare cu referire la norme
Nu

Evaluare cu referire la anume criterii
Da

03
Eveluare în funcţie de atingerea obiectivului propus
Da

Evaluare în funcţie de anumite criterii Da

04
Evaluare continuă
Da

Evaluare punctuală
Da

05
Evaluare formativă
Da

Evaluare sumativă
Nu

06
Evaluare directă
Da

Evaluare indirectă
Da

07
Evaluarea performanţei
Da

Evaluarea cunoştinţelor
Da

08
Evaluare subiectivă
Da

Evaluare obiectivă
Da

09
Repartizare pe o anume scală
Da

Evaluare în funcţie de o listă de control
Da

10
Impresie
Nu

Evaluare dirijată
Da

11
Evaluare globală
Da

Evaluare analitică
Da

12
Evaluare în serie
Da

Evaluare în funcţie de mai multe categorii
Da

13
Evaluare de către o a treia parte
Da

Evaluare proprie
Da

14
Evaluare în funcţie de ceea ce se ştie
Da

Evaluare în funcţie de ceea ce nu se ştie
Da

Filozofia IEMA de evaluare ţine în acelşi timp cont şi de următoarele:
· O bună colaborare între profesori pentru planificarea şi realizarea cursurilor
· Şedinţe săptămânale pentru discutarea progreselor participanţilor la curs, a relaţiilor ce s-au stabilit între profesori şi elevi, schimbul de impresii şi propunerea de noi tehnici de îmbunătăţire a orelor de curs pentru a se asigura un ambient propice studiului
· Adaptarea programelor didactice şi a obiectivelor cursului în funcţie de necesităţile şi interesele elevilor
· Organizarea şi folosirea resurselor institutului şi a materialelor didactice
· Analiza eficienţei programelor IEMA inclusiv prin feed-backul primit de la elevii săi.

i:132 p:9
Cine sunt elevii noştri?
[click +]


IEMA găzduieşte elevi din toate colţurile lumii şi din toate domeniile de activitate. Mai mult de jumătate dintre aceştia sunt foşti elevi sau noi participanţi ce vin la recomandarea foştilor noştri clienţi. Diagrama de mai sus ilustrează cu aproximaţie media de vârstă a participanţilor la cursurile IEMA.

Mai ales în funcţie de sezon, de naţionalităţi diferite sunt reprezentate, inclusiv:În timp ce despre vin, în mod tradiţional mai Filipine, luna iulie este pentru americani, în septembrie pentru a începe programul de ei chinez şi în timpul sărbătorilor de Paşti sunt ca germană.

i:133 p:10
Când şi cum pot veni în Avila?
[click +]


Puteţi rezerva un zbor spre Madrid sau Valladolid, după care vă puteţi decide pentru una din următoarele variante: închirierea unei maşini, taxi (comandat de IEMA), tren sau autobuz. În cazul în care doriţi să fiţi aşteptat personal la aeroport şi adus cu maşina până la domiciliul din Avila, puteţi menţiona această preferinţă în formularul de înscriere.

Dacă veţi veni cu trenul, puteţi lua de la gară un taxi până la domiciliul dumneavoastră. Preţul pentru taxi este în jur de 5 Euro.

Cel mai recomandat este să ajungeţi sâmbăta sau duminica, dar dacă veţi alege o altă zi, nu trebuie decât să ne comunicaţi din timp data exactă.

Dacă sunteţi cazat într-o familie gazdă, este de dorit să nu ajungeţi mai devreme de ora 9:00 sau dupa ora 22:00 în Avila. Dacă totuşi nu există altă posibilitate, vă rugăm să ne informaţi din timp.

Aici găsiţi mersul trenurilor: CLICK HERE

Aici găsiţi orarele autobuzelor: CLICK HERE

i:134 p:11
Ce se întâmplă, dacă nu deţin încă datele mele de zbor?
[click +]


Nu este nici o problemă. Completaţi formularul de înscriere fără aceste date, iar când vă vor fi cunoscute, trimiteţi-ne un mail.

i:135 p:12
Ce pot face, dacă imi va fi foarte dor de casă?
[click +]


Consultaţi biroul nostru pentru a vă intensifica programul de studiu şi a vă recomanda activităţi de petrecere a timpului liber.

i:136 p:13
Ce pot face, dacă voi avea probleme cu banii?
[click +]


Puteţi folosi serviciile "Western Union". Banii ajung în Avila în aproximativ o zi.

i:137 p:14
Bacşişul
[click +]


Nu este cu adevărat necesar. Întrebaţi profesorii despre acest obicei în Spania.

i:138 p:15
Unde voi găsi cazare?
[click +]


Vom aranja o plăcere de cazare. Acest lucru poate fi între aproximativ 10 şi 35 de minute de mers de la şcoală. În cazuri excepţionale, rezervate IEMA, de asemenea, case mai îndepărtate, în cazul în care acest lucru este recomandat din cauza prietenie a familiilor gazdă şi confortul de cazare. Dacă ia în considerare criteriul de cazare în apropierea important decât alte criterii, vă rugăm să ne rugăm în momentul înregistrării. O notă pentru părinţi la şcoală şi sferturi de viaţă ale copilului dumneavoastră:Avila este unul dintre cele mai sigure orase din Spania (chiar dacă acesta nu este cel mai sigur). Avila există judeţe ar trebui sa te evite.

IEMA vă poate intermedia cazarea în Avila. Aici găsiţi o hartă online a Avilei: http://callejero.paginasamarillas.es/home.asp?pext=sem2 Trebuie doar să scrieţi numele şi numărul străzii unde veţi locui, "Ávila".

Utilizarea transportului public este foarte ieftin în Avila, dar va avea nevoie, din cauza distanţelor scurte greu Aici găsiţi informaţii despre transportul în comun: CLICK HERE

i:139 p:16
Ce înseamnă "familie-gazdă"?
[click +]


Această facilitate este parte din programul practic de instruire culturală pentru că familia spaniolă la care veţi fi cazat va îndeplini rolul de profesor şi îndrumător în viaţa de zi cu zi în Spania.

Puteţi alege o familie spaniolă pe placul dumneavoastră: cu sau fără copii, persoană singură sau căsătorită, interesată de contactul cu oameni din alte ţări şi culturi etc. Toate familiile spaniole au fost atent selecţionate de IEMA şi verificate pe parcursul anilor de colaborare.

Contactul pe care îl menţinem cu familiile gazdă spaniole ne consumă jumătate din programul de lucru. Este garanţia unei bune comunicări între client, şcoală şi familie. Orice plângere va fi luată în considerare şi cu grijă soluţionată.

Este foarte important să înţelegeţi că veţi fi integrat într-un mediu cultural specific spaniol şi de aceea vă invităm să fiţi deschişi la nou şi diferit.

Va rugam sa verificati direct cu familia gazdă de echipamente şi alte servicii, mai ales dacă aveţi nevoie de ceva anume (lift, lungime de pat cu oameni mari, etc). Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă rugăm să întrebaţi la biroul nostru.

i:140 p:17
Cum mă voi integra în familia-gazdă?
[click +]


Fiţi cât mai comunicativi. În caz contrar se va înţelege că nu doriţi să fiţi deranjat. Vă recomandăm să aduceţi poze cu familia, prietenii, animalele sau casa dumneavoastră. Un mic cadou adus din România va fi o dovadă de prietenie. Nu trebuie să fie scump, ci mai degrabă specific culturii şi tării noastre.

Nu trebuie să aşteptaţi ca familia-gazdă să fie în orice moment la dispoziţia dumneavoastră.

i:141 p:18
Care este programul zilnic în cadrul familiei-gazdă?
[click +]


Spaniolii se trezesc în ultimul moment şi iau micul dejun de obicei în picioare, pe fugă. Acesta constă, de cele mai multe ori, doar dintr-o cană de cafea şi câţiva biscuiţi. Masa de prânz va fi servită în jurul orei 15:00, în faţa televizorului, ca un bun prilej pentru a începe o conversaţie. Cina este servită foarte târziu, începând cu ora 21:00. După miezul nopţii trebuie să respectaţi liniştea în casă.

i:142 p:19
Pot folosi telefonul familiei-gazdă?
[click +]


Nu puteţi decât să primiţi telefoane cu permisiunea familiei-gazdă. Chiar dacă, din politeţe, vi se va oferi posibilitatea de a folosi telefonul pentru a vă suna familia sau prietenii, nu este permis să acceptaţi.

i:143 p:20
Pot folosi maşina de spălat a familiei-gazdă?
[click +]


Doar dacă aţi ales acest serviciu din lista noastră de servicii suplimentare şi în conformitate aţi plătit pentru el, aveţi posibilitatea de a vă spăla lenjeria la familia-gazdă.

i:144 p:21
De ce familia-gazdă are acces în camera mea?
[click +]


Familia-gazdă va face în unele cazuri ordine în camera dumneavoastră. Este modul spaniol de a vă arăta ospitalitate şi că sunteţi bine serviţi în casa lor.

i:145 p:22
Trebuie să îmi fac patul?
[click +]


Da, este un semn de respect din partea dumneavoastră. Trebuie doar să ştiţi cum fac spaniolii patul, pentru că este un adevărat ritual. Folosiţi această ocazie pentru a face conversaţie şi a învăţa ceva nou!

i:146 p:23
De ce mi se oferă mâncare mai mult decât pot mânca?
[click +]


Este un mod de a arăta că sunteţi binevenit. Dacă nu mai doriţi să mâncaţi, puteţi spune următoarea frază: "Muchas gracias, está todo muy rico, pero mi estómago desgraciadamente es pequeño."

i:147 p:24
"Nu îmi place mâncarea!"
[click +]


Bucătăria spaniolă este foarte sănătoasă pentru că se foloseşte mult ulei de măsline. Reversul medaliei este că, uneori, vi se va părea mâcarea prea uleioasă. Nu vă faceţi probleme, pentru că uleiul de măsline este unul dintre cele mai sănătoase producte. Orice restricţie alimentară pe care trebuie să o respectaţi trebuie nemijlocit transmisă din timp instituţiei noastre.

i:148 p:25
"Mami, familia-gazdă nu imi dă aceeaşi mâncare ca acasă!"
[click +]


Este o experienţă culturală interesantă să vă adaptaţi obiceiurilor şi stilului de viaţă tipic spaniol. Familiile-gazdă primesc în fiecare an oaspeţi de diferite naţionalităţi. Este imposibil să gătească meniuri specifice pentru fiecare ţară. Dumneavoastră sunteţi cei care trebuie să înveţe "gustul" Spaniei.

i:149 p:26
De ce sunt jaluzelele mereu trase?
[click +]


Este modul în care spaniolii se protejează de soare, căldură sau frig.

i:151 p:27
De ce sunt spaniolii atât de zgomotoşi?
[click +]


Aceasta nu ar trebui să constituie o problemă pentru români, pentru că avem acelaşi sânge latin.

i:152 p:28
Dacă doresc să plec într-o excursie, voi primi un pacheţel pentru drum?
[click +]


Trebuie să comunicaţi familiei-gazdă, cu cel puţin o zi înaintea plecării în excursie, despre planurile pe care le aveţi. Puteţi cere un "bocadillo" pentru drum.

i:153 p:29
Pot primi vizite în familia-gazdă?
[click +]


Chiar dacă familia-gazdă vă va permite din politeţe să invitaţi colegi de curs sau prieteni acasă, nu trebuie să faceţi acest lucru sub nici o formă. Locuinţa reprezintă pentru spanioli sfera privată cea mai intimă. Invitaţiile pot fi făcute doar de proprietarii casei şi nu de dumneavoastră ca oaspete.

i:155 p:30
Ce se întâmplă dacă stric ceva?
[click +]


Orice stricăciune trebuie înlocuită sau pe loc plătită.

i:157 p:31
Ce trebuie să respect în casa familiei-gazdă?
[click +]


Nu faceţi abuz de apă şi curent electric.

Temperamentul spaniol este foarte vioi. Dacă membrii familiei vorbesc sau vă vorbesc pe un ton ridicat, nu trebuie interpretat ca un semn de supărare sau reproş. Este felul spaniol de a te face auzit.

Nu vă retrageţi în camera dumneavoastră foarte des. Fiţi comunicativ şi vioi. Este în interesul dumneavoastră să practicaţi limba spaniolă.

Nu deschideţi dulapuri sau frigidere din afara camerei dumneavoastră. Cereţi întotdeauna permisiunea familiei-gazdă.

Respectaţi tipul de pensiune rezervat.

Nu este politicos să vorbiţi cu familia dumneavoastră gazdă despre bani. Orice chestiune economică este intermediată de institutul nostru în cadrul secretariatului.

Dacă ciuda tuturor informaţiilor frecvente ar trebui să continue să aibă probleme, vă rugăm să contactaţi biroul nostru şi trebuie să rămână în contact cu noi este rezolvat la problema ta.

Este uneori greu să filtraţi mesajul pe care spaniolii vor să îl transmită. De cele mai multe ori există un înţeles ascuns. Spaniolii folosesc un tip de comunicare cu "high-context" - vezi Edward T. Hall şi Mildred Hall: "The Hidden Dimension")

Pentru orice problemă sau nemulţumire vă rugăm să contactaţi secretariatul IEMA. De cele mai ulte ori este vorba de neînţelegeri interculturale. De aceea, este de ajutor să cereţi sfatul profesorilor noştri pentru a soluţiona într-un mod plăcut orice tip de conflict.

i:160 p:32
Ce haine să iau cu mine? Cum e vremea în Avila?
[click +]


Orele de curs se desfăşoară într-un cadru destins şi de aceea nu este necesară o ţinută pretenţioasă. Aduceţi cu dumneavoastră haine lejere şi comode.

Avila este situată la o înălţime de 1100m. Temperaturile în timpul verii sunt în jur de 28-33°C pe timpul zilei. Noaptea este mai răcoare şi de aceea vă recomandăm să aveţi cu dumneavoastră şi haine groase. Iarna temperaturile înregistrate sunt de aproximativ 12-14°C.

Clima Avilei este plăcută pentru că este uscată. Nu veţi fi deranjat de insecte, aşa cum se întâmplă în oraşele de pe litoral. Este aproape mereu însorit, dar nu veţi suferi canicula din marile oraşe.

i:162 p:33
Ce trebuie să aduc pentru orele de curs?
[click +]


Tot ceea ce trebuie să aduceţi cu dumneavoastră este dorinţa de a învăţa. Toate materialele didactice, precum şi foi de scris sau pixuri vă sunt puse la dispoziţie de IEMA. Indicat este însă să aveţi cu dumneavoastră un dicţionar cu un minim de 85.000 de termeni şi expresii. Dacă dispuneţi de un laptop sunteţi bineveniţi sa navigaţi pe internet în cadrul institutului nostru.

Vă rugăm să aduceţi laptopul (sau "Tablet", "netbook", etc) Aveţi nevoie de acest lucru pentru munca ta.. Puteţi selecta, de asemenea, "Wi-Fi" utilizarea a şcolii. Vă rugăm să profesorul dvs. o adresă de e-mail, astfel încât să pot trimite sarcini şi alte informaţii.

i:163 p:34
Ce pot face în timpul liber?
[click +]


Aveţi o mulţime de posibilităţi de petrecere a timpului liber. Pentru informaţii detaliate consultaţi www.andevamos.com www.avila360.es http://www.ocioavila.com/ www.lienzonorte.es/. Şcoala organizează diverse activităţi. Vă rugăm să cereţi pentru condiţiile specifice pentru fiecare activitate, cum ar fi competenţele lingvistice necesare, vârsta minimă sau condiţii de sănătate.

i:165 p:35
Cum pot avea acces la internet?
[click +]


În Avila există "Cybercafés" (Internetcafe) unde puteţi folosi serviciile de internet şi telefonie. În cadrul şcolii noastre puteţi folosi cele doua calculatoare care vă stau la dispoziţie sau propriul laptop pentru a vă conecta la internet.

i:166 p:36
Se poate fuma în interiorul şcolii?
[click +]


Puteţi fuma pe terasa noastră interioară sau în faţa şcolii. Este absolut interzis fumatul în perimetrul instituţiei IEMA, exceptând locurile deja menţionate.

i:168 p:37
La cine pot apela, dacă se vor ivi probleme în timpul şederii mele în Avila?
[click +]


Pentru orice tip de problemă secretariatul IEMA este primul ajutor. Vă punem la dispoziţie un număr de urgenţe care este accesabil 24 de ore. Cereţi acest număr secretariatului IEMA.

Persoane de contact:
Tel.: 920 222 773
Directorul institutului: Dr. Rainer Rutkowski
Secretariat: Doamna Rie Sugiyama - luni-vineri: 9:00-14:00 şi 16:00-20:00.
Director academic: Jose-Luis García Hernández - luni-vineri: 9:00-13:30

i:169 p:38
Unde este Consulatul sau Ambasada României?
[click +]


embajada-online:
CLICK HERE

i:171 p:39
Ce se întâmplă în cazul unui accident sau dacă mă voi imbolnăvi?
[click +]


Este necesar să fiţi asigurat medical pe teritoriul Uniunii Europene şi de asemenea să aveţi asigurare de transport.

Vă recomandăm să aveţi la îndemână medicamentele cele mai des utilizate.

Informaţi-ne înaintea sosirii în Avila, dacă aveţi probleme de sănătate sau restricţii alimentare. În cazuri de urgenţă, institutul nostru sau familia gazdă vă va însoţi la spital sau la doctor.

i:174 p:40
Vor fi sărbători în timpul şederii mele în Avila?
[click +]


În Spania, sărbătorile şi fiestas reprezintă o tradiţie respectată cu sfinţenie. Este modul cel mai bun de a cunoaşte obiceiurile spaniolilor chiar la ei acasă. Informaţi-vă din timp ce serbări vor fi în perioada şederii dumneavoastră.

Puteţi afla calendarul evenimentelor atât de la consulatele spaniole, ambasadă, Institutul Cervantes sau centrele turistice, cât şi de pe internet.

2018

01/01 Año nuevo
06/01 Epifanía del Señor
29/03 Jueves Santo
30/03 Viernes Santo
23/04 Día de Castilla y León
1/05 Fiesta del Trabajo
2/05 San Segundo
15/08 Asunción de la Virgen
12/10 Fiesta Nacional de España
15/10 Santa Teresa de Jesús
1/11 Todos los Santos
6/12 Día de la Constitución de España
8/12 La Inmaculada Concepción
25/12 Natividad del Señor

i:176 p:41
Persoana de contact
[click +]


Vă rugăm să ne comunicaţi anterior sosirii dumneavoastră în Avila care este persoana din România pe care o putem contacta în cazuri de urgenţă.

i:183 p:42
Cum se desfăşoară o săptămână?
[click +]În această schemă puteţi consulta un posibil program oferit de IEMA pentru o săptămână. Trebuie înţeles ca un model şi nu ca un orar fix. Majoritatea cursurilor au loc dimineaţa pentru ca după - masa să aveţi timp liber pentru diferite activităţi culturale.

i:184 p:43
"Spania chiar este ALTFEL"
[click +]


Nu trebuie să criticaţi ceea ce vă este străin. Descoperiţi aventura de a trăi diferit, de a gusta obiceiurile şi felul de viaţă spaniol. Nu vă temeţi! Pentru orice problemă sau neplăcere vă suntem alături.

i:190 p:44
Alte informaţii utile în vederea pregătirii şederii mele în Spania
[click +]


Lista ar putea fi nesfârşită. Întrebaţi-ne ceea ce doriţi să aflaţi în plus şi vă vom răspunde cât de curând posibil.

Mai multe informaţii despre evenimente culturale, de recreere, sport, divertisment şi multe altele, în Ávila pot fi găsite aici:
www.andevamos.com www.ocioavila.com www.avila360.es www.lienzonorte.es/ .

Vă recomandăm o carte interesantă despre Avila. Puteţi citi diferite astecte despre istoria, cultura, arhitectura, literatura sau tradiţiile acestui oraş: Avila Viva (Lunwerg) 2005, ISBN: 84-9785-220-6.

De asemenea, publicaţiile lui Jesús María Sanchidrián Gallego au o valoare informativă foarte bogată:

Jesús María Sanchidrián Gallego. La Muralla de Avila. Telón de fondo. Avila (Ayuntamiento de Avila) 2006

Jesús María Sanchidrián Gallego. ”Avila Rural”. Rutas Mágicas por los pueblos del Adaja. Mingorria (Piedra Caballera) 2001
Copyright © 2012 Instituto Español Murallas de Ávila. Calle Martín Carramolino 6 - 05001 Ávila, Spain - Tel. (+34) 920 222 773
iema@iema.com · contacto@iema.com · staff@iema.com