237
“ DELE ” - DIPLOMAS DE ESPAŃOL LENGUA EXTRANJERA

W jaki sposób można uzyskać certyfikat DELE?

Skorzystajcie z “ EGZAMIN DELE – KROK PO KROKU ”

Strona została zaprojektowana przez “Instituto Espańol Murallas de Avila S.L.” (“IEMA” – www.iema.com) aby ułatwić Państwu zdobycie wszystkich potrzebnych informacji dotyczących egzaminów DELE – możliwości podejścia do egzaminu, poziomów, warunków dotyczących rejestracji itp. Chociaż staramy się dostarczyć najbardziej aktualne informacje, nie możemy wziąść na siebie odpowiedzialności odnośnie zawartości strony spowodowanej nieprzewidzianymi zmianami (ceny, daty itp.).

Witryna nie jest oficjalnym serwisem informacyjnym Instituto Cervantes (Ministrestwa Edukacji). Strona ma za zadanie dostarczyć informacji i odpowiedzieć na pytania zainteresowanych egzaminem DELE.

[więcej informacji: tutaj clic]


Potrzebne informacje zostały opracowane w ośmiu krokach, w prosty i przystępny sposób do zrozumienia..

Przy pomocy „DELE – KROK PO KROKU” rozwieją Państwo wątpliwości, uzyskają.odpowiedzi na swoje pytania oraz sprawdzą poziom znajomości języka hiszpańskiego korzystając z naszego testu.
Również mogą.dowiedzieć się Państwo, w jaki sposób nabyć potrzebne do zdania egzaminu DELE umiejętności.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje były dla Państwa pomocne.

Podczas Państwa egzaminu DELE

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


164
I. Krok pierwszy. Podstawowe informacje

Czym są egzaminy DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Instytut Cervantesa wydaje dyplomy DELE - Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera w imieniu Ministerstwa Edukacji i Kultury Hiszpanii.

Są to oficjalne certyfikaty o charakterze międzynarodowym świadczące o kompetencji i posługiwaniu się językiem hiszpańskim.


165
Czemu służą egzaminy DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Mają zastosowanie jako certyfikaty uzupełniające przy kursach języka hiszpańskiego jako języka obcego w wielu instytucjach. Stanowią ułatwienie przy awansie w miejscu pracy czy podjęciu nauki na terenie Hiszpanii jak i w wielu innych krajach.

Wideo: CLICK HERE


166
Jakie mamy poziomy egzaminów DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Dekret 264/2008, z dnia 22 lutego, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej nr 62 z 12 marca 2008 informuje, że egzaminy DELE będą miały strukturę sześciu poziomów, zgodną z wytycznymi Rady Europy.

a) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom A1.

b) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom A2.

c) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom B1.

d) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom B2.

e) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom C1.

f) Dyplom Języka Hiszpańskiego poziom C2.


1. Dyplom Języka Hiszpańskiego A1 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego, wykorzystywanie wyrażeń używanych w krajach hiszpańskojęzycznych, reagowanie na zadawane pytania, przekazywanie informacji o sobie i swoim życiu, aby komunikować się z rozmówcami, gdy mówią powoli i wyraźnie, ułatwiajac zrozumienie.

2. Dyplom Języka Hiszpańskiego A2 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na porozumiewanie się w sytuacjach dnia codziennego, wykorzystywanie wyrażeń używanych w krajach hiszpańskojęzycznych, związanych z szybkim reagowaniem na zaistniałe sytuacje, a także wyrażaniem swoich uczuć i pragnień (przekazywanie podstawowych informacji o sobie i swojej rodzinie, robienie zakupów, wykonywanie zawodów, itp.), aby bezpośrednio komunikować się, w prosty sposób opisywać zdarzenia zaistniałe w przeszłości oraz uzyskiwać niezbędne informacje.

3. Dyplom Języka Hiszpańskiego B1 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym zrozumieć podstawowe informacje zawarte w przekazie werbalnym lub w tekście, dotyczącym znanych tematów lub związanych z miejscem pracy, nauki, życiem codziennym, aby radzić sobie w różnych sytuacjach i kontekstach. Poziom ten pozwala także na tworzenie prostych tekstów na znane tematy takie jak: osobiste zainteresowania, opis doświadczeń życiowych, wydarzeń, życzeń, planów, aspiracji oraz wyrażanie opinii.

4. Dyplom Języka Hiszpańskiego B2 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na pełne zrozumienie przekazów werbalnych i tekstów pisanych związanych z różnymi tematami np. o charakterze technicznym, teksty specjalistyczne, aby komunikować się z różnorodnymi grupami odbiorców, w płynny i naturalny sposób, niewymagający wysiłku rozmówców. Poziom ten umożliwia także tworzenie zrozumiałych i szczegółowych tekstów na różne tematy, włączając te, które przyjmują formę debaty, obrony własnej opinii lub zawierają krytyczną analizę zawartości.

5. Dyplom Języka Hiszpańskiego C1 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na płynne rozumienie zróżnicowanych tekstów i przekazów, wyciąganie wniosków, ocenianie postaw i intencji, aby swobodnie formułować myśli, w sposób spontaniczny i bez wysiłku, używać wyrażeń pasujących do danej sytuacji i w odpowiednim kontekście, w różnych środowiskach: akademickim, zawodowym, społecznym. Poziom ten zezwala także na używanie języka w sposób elastyczny i efektywny, na tworzenie spójnych tekstów o poprawnej strukturze.

6. Dyplom Języka Hiszpańskiego C2 określa zdolności językowe na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie sie w każdej sytuacji oraz pełne zrozumienie wszytskich elementów przekazu werbalnego lub teksów pisanych, niezależnie od rozmiarów, złożoności, stopnia abstrakcji, znajomości tematu, zróżnicowania językowego i potrzeby wyciągania wniosków. Poziom ten pozwala także na spontaniczne wyrażanie myśli z dużą biegłością oraz precyzją gramatyczną i semantyczną, swobodną komunikację zarówno w środowisku akademickim, jak i zawodowym o dużym stopniu specjalizacji i złożoności.


A1 Escolar:
- Struktura egzaminu i uznanie jako A1
- Słownictwo dla studentów (11 – 17 lat)
- Uproszczony test wielokrotnego wyboru


A2/B1 Escolar:
- Struktura egzaminu i uznanie jako B1
- Słownictwo dla studentów (11 – 17 lat)


167
II. Krok drugi. W jaki sposób mogę sprawdzić swój poziom języka?


[więcej informacji: tutaj clic]


Możemy pomóc Państwu poznać poziom języka poprzez analizę ogólnej znajomości zagadnień gramatycznych i leksyki.

Trzeba wziąć pod uwagę, iż nie możemy przeprowadzić tejże analizy na odległość - adekwatna jest jedynie analiza oparta na wywiadzie bezpośrednim. Podczas testu pod ocenę brane są zarówno konwersacja, rozumienie tekstu pisanego jak i sposób formułowania wypowiedzi pisemnej. W ten sposób będziemy w stanie podać Państwu aktualny poziom wiedzy oraz polecić egzamin DELE mu odpowiadający.

Aby poznali Państwo ogólny poziom swojej wiedzy, zachęcamy do podejścia do egzaminu, który trwa mniej więcej 45 minut:

http://www.iema.com/php/site/versao1/examen.php?idioma=es


168
III. Krok trzeci. Jak i gdzie mogę przygotować się do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Sugeruje się uczestnictwo w kursie przygotowawczym do egzaminu DELE, najlepiej tuż przed przystąpieniem do egzaminu. Celem nie jest jedynie zapoznanie się z formą egzaminu, ale również zaznajomienia Państwa ze specjalną technikąumożliwiającą zdanie tego specyficznego egzaminu. Instituto Cervantes wykazuje w sprawozdaniu z zaleceniami na str. 29, że IEMA (Instituto Espańol Murallas de Ávila) jest jedną z akredytowanych szkół jezykowych oferujących kursy hiszpańskiego, przygotowujące do egzaminów DELE. Zajęcia odbywają się w mieście Ávila, w Hiszpani: www.iema.com


169
Czy mogę mieć dostęp do wcześniejszych egzaminów i materiałów przygotowawczych do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Egzaminy DELE z wcześniejszych sesji są własnością Instytutu Cervantesa i nie mogą być popularyzowane według jego ustaleń.

Ośrodki egzaminacyjne DELE:
https://examenes.cervantes.es/es/dele/donde

Bez wątpienia jako centrum akredytowane przez Instytut Cervantesa oraz centrum przygotowawcze do egzaminów DELE, Instituto Espańol Murallas de Avila ma możliwość zaznajomienia swoich studentów z treścią wcześniejszych egzaminów DELE.
Instituto Español Murallas de Ávila jest także centrum egzaminacyjnym DELE. Jeśli chcesz przygotować się na egzamin DELE, możesz to zrobić tutaj, ponieważ skorzystasz z doświadczenia tego ośrodka, aby łatwiej zdać egzamin.


170
Gdzie mogę uczestniczyć w kursie przygotowawczym do egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Nie wystarczy jedynie nabycie umiejętności i sprawności, aby być w stanie poprawnie posługiwać się treścią egzaminów DELE. Równie ważne jest poznanie techniki i jej zastosowania podczas egzaminu.

W rzeczywistości wielu kandydatów przystępujących do egzaminu DELE, nie jest w stanie go zdać mimo perfekcyjnej znajomości języka. Znalezienie się w sytuacji wysoce stresującej, jak i zaskoczenie specyficzną formą egzaminu DELE (wypełnianie formularzy, poprawne zrozumienie poleceń...) są częstymi powodami oblania egzaminu.

Perfekcyjne opanowanie języka hiszpańskiego nie jest wystarczające – trzeba nauczyć się, jak stawiać czoła specyfice egzaminu DELE i jak odnieć sukces. Instituto Espańol Murallas de Avila jest szkołą wyspecjalizowaną w realizacji kursów przygotowawczych do egzaminu DELE. Formuje część sieci centów stowarzyszonych z Instytutem Cervantesa jako centrum akredytowane. Z powodu zgodzenia się na warunki zawarte w konwenium dotyczącym współpracy zawartym między IEMA i Instytutem Cervantesa, mają Państwo zagwarantowane przygotowanie do egzaminu DELE na odpowiednim poziomie i wysokiej jakości.

Wielu studentów IEMA zdało egzamin DELE, gdyż zostali doskonale zaznajomieni z jego formą i techniką. Podeszli do egzaminu zrelaksowani, ponieważ znali mechanizm egzaminu, do którego mieli przystąpić.

Jeśli pragną Państwo przystąpić do kursu przygotowawczego, proszę zaznajomić się z informacją zawartą tutaj:

http://www.iema.com/php/site/versao1/examen.php?idioma=es


171
IV. Krok czwarty. Przygotowanie do rejestracji do egzaminu DELE

Jak się zapisać?

[więcej informacji: tutaj clic]


Można zapisać się przez internet w przypadku gdy egzamin odbywa się w Hiszpanii albo w centrum egzaminacyjnym. Na egzaminy “escolares” można zapisać się w centrum egzaminacyjnym.


172
Więcej informacji:

https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse


[więcej informacji: tutaj clic]


Na podanej stronie Instytutu Cervantesa są też załączniki do pobrania.


173
V. Krok piąty. Realizacja zapisów.

Gdzie mogę zapisać się na egzamin DELE “general”?


więcej informacji:

https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse

[więcej informacji: tutaj clic]


Gdzie mogę zapisać się na egzamin DELE A1 “escolar”, A2/B1 “escolar”?


Można zapisac sie przez akredytowany osrodek egzaminacyjny, np. Instituto Español Murallas de Ávila.


Więcej informacji:

http://www.dele.fedele.org/iema

https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse


256
Ile kosztuje rejestracja?


Cena różni się w zależności od poziomu egzaminu, jak również od kraju, w którym do niego podchodzimy. W Hiszpanii ceny na rok 2018 prezentują się następująco (ceny orientacyjne):

DELE Nivel A1: 108 €
DELE Nivel A2: 130 €
DELE Nivel B1: 160 €
DELE Nivel B2: 190 €
DELE Nivel C1: 205 €
DELE Nivel C2: 220 €

DELE Nivel A1 escolar: 108 €
DELE Nivel A2/B1 escolar: 160 €


174
Gdzie i w jaki sposób mogę dokonać opłaty za egzamin DELE?

Informacje zostaną dostarczone przez wybrany przez Państwa ośrodek egzaminacyjny.


Więcej informacji:

https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse

[więcej informacji: tutaj clic]


Opłatę za egzamin wnosi się podczas procesu rejestracji.


175
VI. Krok Szósty. Przystąpienie do egzaminu

Kiedy organizowane są egzaminy egzaminy DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Egzaminy DELE są organizowane w wielu krajach świata, wiele razy do roku. Ważne jest, aby zarejestrować się przed upływem terminu rejestracji. Poniżej prezentujemy informacje które również można znaleźć i potwierdzić na stronie internetowej Instytutu Cervantesa co radzimy i do czego zachęcamy.

EGZAMIN DELE LIPIEC 2018
Data egzaminu: 13 lipca
Egzaminy: A2, B1, B2, C1
Możliwość rejestracji: Do 23 maja.

EGZAMIN DELE WRZESIEŃ 2018
Data egzaminu: 14 września
Egzaminy: A2
Możliwość rejestracji: Do 1 sierpnia.

EGZAMIN DELE PAŹDZIERNIK 2018
Data egzaminu: 5 października
Egzaminy: A2, B1, B2
Możliwość rejestracji: Do 22 sierpnia.

EGZAMIN DELE LISTOPAD 2018
Data egzaminu: 9, 10 listopada
Egzaminy:
9 listopada: A1 escolar, A2/B1 escolar
10 listopada: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Możliwość rejestracji: Do 3 października.
EGZAMIN DELE LUTY 2019
Data egzaminu: 8 luty
Egzaminy: A2
Możliwość rejestracji: Do 9 styczeń.

EGZAMIN DELE KWIECIEN 2019
Data egzaminu: 5 kwiecień
Egzaminy: B1
Możliwość rejestracji: Do 6 luty.

EGZAMIN DELE MAJ 2019
Data egzaminu: 24 maj
Egzaminy:
24 maj: A2
Możliwość rejestracji: Do 27 marzec.
EGZAMIN DELE LIPIEC 2019
Data egzaminu: 12 lipiec
Egzaminy: B2
Możliwość rejestracji: Do 16 maj.

EGZAMIN DELE WRZESIEN 2019
Data egzaminu: 13 wrzesień
Egzaminy: A2
Możliwość rejestracji: Do 24 lipiec.

EGZAMIN DELE PASDZIERNIK 2019
Data egzaminu: 4 październik
Egzaminy: B2
Możliwość rejestracji: Do 21 maj.

EGZAMIN DELE LISTOPAD 2019
Data egzaminu: 22 listopad
Egzaminy:
22 listopad: A2
Możliwość rejestracji: Do 9 październik.


176
Gdzie w Hiszpanii mogę zapisać się na egzamin DELE?

http://www.dele.fedele.org/iema

[więcej informacji: tutaj clic]


Zapisy na egzaminy DELE A1 “escolar” i A2/B1 “escolar” powinny się odbyć za pośrednictwem akredytowanych ośrodków np: http://www.dele.fedele.org/iema i w terminach określonych dla każdego egzaminu. Dla powyższych i wszystkich innych egzaminów DELE prezentujemy link poniżej:

https://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse


177
Gdzie na świecie można podejść do egzaminu DELE?


[więcej informacji: tutaj clic]


Do egzaminu DELE można podejść praktycznie na całym świecie. Proszę wejść tutaj: CLICK HERE

A w Hiszpanii: CLICK HERE


178
Jakie dokumenty muszę zaprezentować podczas egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Najlepiej sprawdzić w ośrodku gdzie dokonuje się zapisu.


179
VII. Krok siódmy. Egzamin

Z jakich części składa się egzamin DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Egzamin składa się z kilku części. Każda z nich obejmuje inne zagadnienia i ćwiczenia językowe.

Egzamin DELE jest zdany, gdy kandydat otrzyma odpowiednią liczbę punktów.

EXAMEN DELE NIVEL A1
Czytanie ze zrozumieniem (45 minut),
słuchanie ze zrozumieniem (20 minut),
pisanie (25 minut),
mówienie (15 minut).

EXAMEN DELE NIVEL A1 ESCOLAR
Czytanie ze zrozumieniem (45 minut),
słuchanie ze zrozumieniem (20 minut),
pisanie (25 minut),
mówienie (10 minut).

EXAMEN DELE NIVEL A2
Czytanie ze zrozumieniem (60 minut),
słuchanie ze zrozumieniem (35 minut),
pisanie (50 minut),
mówienie (15 minut).

EXAMEN DELE NIVEL A2/B1 ESCOLAR
Czytanie ze zrozumieniem (50 minut),
słuchanie ze zrozumieniem (30 minut),
pisanie (50 minut),
mówienie (12 minut).

EXAMEN DELE NIVEL B1
Czytanie ze zrozumieniem (70 minut),
słuchanie ze zrozumieniem (40 minut),
pisanie (60 minut),
mówienie (15 minut).

EXAMEN DELE NIVEL B2
Czytanie ze zrozumieniem (70 minut),
słuchanie ze zrozumieniem (40 minut),
pisanie (80 minut),
mówienie (20 minut).

EXAMEN DELE NIVEL C1
Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut i 20 minut na przygotowanie).

EXAMEN DELE NIVEL C2
Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (105 minut).
Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut i 30 minut na przygotowanie).


180
VIII. Krok ósmy. Po przystąpieniu do egzaminu DELE

Kiedy mogę poznać rezultaty egzaminu DELE?

[więcej informacji: tutaj clic]


Pierwsze wyniki dostępne są po około 90 dniach od momentu dostarczenia egzaminu do ośrodka, którego zadaniem jest jego ewaluacja. Wyniki zostaną Państwu dostarczone drogą elektroniczną.


181
W przypadku, gdy nie zgadzam się z oceną moich umiejętności, czy mogę napisać odwołanie?

[więcej informacji: tutaj clic]


Oczywiście.


Więcej informacji:

http://sede.cervantes.gob.es


182
Mamy nadzieję, że powyższe informacje były dla Państwa pomocne.

Podczas Państwa egzaminu DELE

[więcej informacji: tutaj clic]


ŻYCZYMY POWODZENIA!!!