08-12-2019

i:257 p:1

W IEMA możesz się zapisać na standardowy kurs języka hiszpańskiego, specjalistyczny (na przykład dla nauczycieli) i kurs o tematyce kulturowej.
[click +]


Kursy podstawowe

Nauczycie się nie tylko struktury subjuntivo, ale przede wszystkim gdzie, kiedy i jak ją stosować. Dlatego właśnie metoda nauczania opracowana przez profesorów IEMA spowodowała konieczność przygotowania własnych materiałów dydaktycznych wykorzystywaych w trakcie zajęć: nabędziecie Państwo potrzebną wiedzę, aby móc się porozumiewać, cztery podstawowe umiejętności językowe oraz 10 nadrzędnych.

Po raz kolejny chcemy podkreślić, że koncentracja na pragmatyźmie zajęć oraz nacisk kładziony na doskonalenie umiejętności komunikacyjnyh to cechy odróżniające naszą Szkołę od pozostałych. Pod koniec kursu będziecie Państwo w stanie posługiwać się językiem.

Kursy w grupie dzieli się na sześć poziomów (według norm opracowanych przez “A common European Framework of Reference for Languages”, Strasburg).

Kończąc kurs językowy w IEMA każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie certyfikat potwierdzający jego udział. Na specjalne życzenie Szkoła przygotowuje również (za dodatkową opłatą) Dyplom szczegółowo informujący o poczynionych postępach oraz osiągniętych umiejętnościach.

Zapewniamy również staranne przygotowanie do oficjalnego egzaminu DELE organizowanego przez Instytut Cervantesa. Jest on zgodny z naszym programem kursów językowych, które spełniają wymagania DELE.

Kursy o tematyce specjalistycznej

IEMA ma wiele kursów specjalistycznych. Jeśli jesteś zainteresowany programem, którego nie ma na tej liście, prosimy o kontakt w celu udzielenie potrzebnych informacji.

Kursy Kulturalne

Chcesz poznać Hiszpanię i jej mieszkańców? Chcesz lepiej zrozumieć hiszpański styl życia? Chcesz zgłębić umiejętność dialogu międzykulturowego?

W godzinach popołudniowych możesz uczestniczyć niezależnie od kursu podstawowego i razem z uczniami z innych grup w wybranych przez siebie zajęciach z kultury hiszpańskiej. Możesz zarezerwować pełny kurs kulturowy bądź też wybrać interesujące Cię zajęcia (”Hispania”).

Kursy są dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania, za wyjątkiem kursu Mistyki hiszpańskiej, wymagającego od kursantów zaawansowanej znajomości języka.

i:258 p:2

Kurs w minigrupie
[click +]


Jest klasycznym kursem proponowanym przez IEMA, organizowanym w grupach liczących od 3 do 8 uczniów (średnio 4).

Stanowi on idealne rozwiązanie dla młodzieży, uczniów szkół średnich oraz studentów. Obejmuje on 27 zajęć tygodniowo poświęconych zagadnieniom gramatycznym, komunikacyjnym oraz konwersacyjnym.

Zajęcia odbywaja się w godzinach 9:00- 13:30.

Minimum: 1 tydzień. Uczniowie posiadający poziom podstawowy rozpoczynają kurs zawsze na początku miesiąca. Istnieją wyjątki.

i:259 p:3

Kurs „dla dwóch”
[click +]


Został zaprojektowany dla osób wspólnie planujących przyjazd do Ávili oraz pragnących uczestniczyć w bardziej intensywnych zajęciach.

Obejmuje on 27 lekcji tygodniowo (w godzinach 9:00-13:30) skupiających się na zagadnieniach gramatycznych, komunikacyjnych oraz konwersacyjnych.

i:260 p:4

Zajęcia indywidualne
[click +]


Fakt posiadania tylko jednego ucznia w grupie pozwala profesorowi dostosować się do specyficznych potrzeb oraz zainteresowań ucznia, oferując mu to, czego dokładnie oczekuje.

Zazwyczaj uczniowie wybierają 4 bądź 6 lekcji dziennie, które odbywają się w godzinach rannych oraz popołudniowych. Poinformowanie Szkoły o konkretnych aspektach języka, jakie chcielibyście pogłębić oraz powodach, dla których zdecydowaliście się na kurs języka hiszpańskiego za granicą, pozwoli nam na możliwie najefektywniejsze zaprogramowanie zajęć.

Inny możliwy wariant stanowi połączenie kursu w mini grupie z lekcjami prywatnymi.

i:261 p:5

Specjalny kurs w minigrupie
[click +]


Kurs zaprojektowany został dla klientów, którzy pragną zwiększyć swoje osiągnięcia językowe poprzez udział w kursie w mini grupie połączonego z lekcjami prywatnymi – minimum dwa zajęcia po 90 minut.

Jeśli pragniecie Państwo mieć więcej zajęć prywatnych, wybierzcie kurs w mini grupie i uzupełnijcie go maksymalnie 5 zajęciami po 90 minut w tygodniu. Polecamy również w takim wypadku rozważenie jedynie zajęć prywatnych, które możliwie najlepiej dostosuje się do Państwa zainteresowań.

Dane zawarte w diagramach są oparte na naszym doświadczeniu. Tak więc będą Państwo w stanie spełnić 100% naszych założeń, podejść do egzaminu sprawdzającego znajomość języka, aby można było przypisać Państwa do odpowiedniej grupy (jeśli pragniecie Państwo uczestniczyć w kursie w mini grupie) oraz co tydzień poddawać się testowi sprawdzającemu nabytą wiedzę.

Jeśli rezultaty Państwa pracy nie będą spełniać naszych założeń, zaoferujemy dodatkowe ćwiczenia i/lub lekcje prywatne.

Jesli spełnią Państwo nasze oczekiwania wcześniej np. jako wynik zajęć indywidualnych, przeniesiemy Państwa na zajęcia na poziomie wyższym.

i:84 p:6

Kursy hiszpańskiego dla nauczycieli hiszpańskiego
[click +]


IEMA oferuje różnorodne kursy nauczycielom języka hiszpańskiego. Poniżej można znaleźć krótki opis każdego z nich. Zadzwoń do nas lub napisz maila, a my poinformujemy cię o szczegółach dotyczących zawartości kursów i naszej metodologii.

i:310 p:7

Zapytaj o szczegóły
[click +]i:85 p:8

¡CZEGO NIE WIESZ! Problemy hiszpańskiej gramatyki
[click +]


Kurs ten składa się z 31 zajęć i ma dwa cele: 1. Osiągnięcie poziomu C2 w zakresie znajomości gramatyki. Oferuje się funkcjonalność gramatyki z perspektywy komunikacyjnej. 2. Przybliżenie i pogłębienie problemów metodologicznych oraz ukazanie sposobów ich rozwiązywania podczas lekcji z gramatyki.

i:86 p:9

“¿España es diferente?”

Kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego: Komunikacja międzykulturowa
[click +]


W IEMA rozumiemy, że aula ELE jest idealnym miejscem do odkrycia komponentów socjokulturowych, które pomogą uczniom języka hiszpańskiego posiąść globalną wiedzę, unikając: stereotypów i braku koneksji pomiędzy językiem a kulturą. Poprzez ten kurs staramy się przybliżyć grupie nauczycieli hiszpańskiego świat hiszpańskiej kultury, podkreślając, że w nauczaniu języka istotna jest kultura języka i osób, które się nim posługują.

i:87 p:10

¡A HABLAR!

Intensywny kurs konwersacyjny, rozwijający umiejętności komunikacyjne oraz znajomości socjokulturowe.
[click +]


Intensywny kurs, obejmujący 31 zajęć z konwersacji, których celem jest zwiększenie płynności mówienia, powiększenie znajomości słownictwa, uświadomienie i uwrażliwienie na istniejące różnice międzykulturowe. Oferujemy naszym uczestnikom możliwość praktyki poprzez konwersacje na różne tematy (społeczeństwo, polityka, ekonomia, życie codzienne, gastronomia, sztuka, literatura, międzynarodowość, historia, etc.), pod przewodnictwem naszego profesora, który kontroluje proces nauki.

i:88 p:11

¡RECÍCLATE!

Metodología nauki hiszpańskiego i hiszpańskiej kultury (60 zajęć)
[click +]


Podczas tego kursu dajemy naszym uczestnikom, wiele informacji, które pomogą im poszerzyć i zaktualizować wiedzę. Kurs ten jest intensywny i dynamiczny. Pierwsza obejmuje zagadnienia dydaktyczne, pedagogiczne oraz dotyczące współczesnego społeczeństwa hiszpańskiego. Porusza się najważniejsze tematy związane z nauczaniem języka obcego. Część druga skupia się w głównej mierze na języku hiszpańskim w Hiszpanii i obejmuje takie zagadnienia jak współczesne zastosowanie języka i wymiana doświadczeń w nauczaniu. Podczas zajęć koncentrujemy się na wprowadzaniu w życie analiz jak również na spojrzeniu na problem z punktu widzenia ucznia.

i:89 p:12

Zajęcia przygotowywujące do egzaminu DELE Prywatne i w grupie z min. 5 uczestnikami
[click +]


IEMA jest oficjalnym centrum, które przygotowywuje do egzaminów DELE, egzaminów powoływanych przez Instytut Cervantesa i przygotowywanych przez Uniwersytet w Salamance. Podczas tego kursu przygotowywujemy każdego uczestnika do 5 modułów, które zawiera egzamin, dobierając odpowiednio do poziomu ćwiczenia i strategie komunikacyjne.

Jeżeli jesteś w stanie zrozumieć poniższy opis, bez problemu możesz się na niego zapisać.

i:90 p:13

Kurs prywatny w domu profesora
[click +]


Kurs ten pozwoli Wam połączyć zalety zajęć prywatnych z całkowitym zagłębieniem się w naukę języka dzięki wspólnemu mieszkaniu z nauczycielem.

Program ten jest realizowany w całej Hiszpanii. W cenie zawarte jest pełne wyżywienie, zakwaterowanie, sześć zajęć dziennie prowadzonych od poniedziałku do piątku w dni robocze oraz zajęcia popołudniowe. Prosimy tylko o poinformowanie nas o tych aspektach języka, na które chcielibyście położyć szczególny nacisk, a my dostosujemy program do Waszych szczególnych potrzeb. Ilość miejsc ograniczona.

i:103 p:14

Medyczny język hiszpański dla sektora zdrowia
[click +]


Podstawowym celem jest nauka i doszkolenie języka hiszpańskiego, który jest wykorzystywany w specyficznych sytuacjach. Główny cel, dzielimy na dwa obszary rozwoju zawodowego. Relację kursanta z osobami pracującymi w sektorze zdrowia (lekarzami, pielęgniarzami oraz innymi osobami pracującymi właśnie w tym sektorze) oraz relację kursanta z pacjentem. W ten sposób tworzy się zrównoważoną kombinację aspektów teoretycznych, tj. gramatyki i słownictwa z aspektami praktycznymi, tj. związanymi z możliwymi sytuacjami, w których możemy się znaleźć i będziemy musieli potrafić się komunikować. Poprzez ten kurs oferujemy naszym uczestnikom, poza możliwością podejścia do egzaminu z „ Języka hiszpańskiego nauk o zdrowiu”, możliwość współpracy z Izbą Handlową w Madrycie oraz z Uniwersytetem w Alcali.

i:104 p:15

Język hiszpański w prawie
[click +]


Celem generalnym jest przybliżenie kursantom, którzy w swojej pracy mają do czynienia z prawem, podstawowych koncepcji hiszpańskiego ustawodawstwa oraz języka prawniczego. Oferujemy generalny program kursu (hiszpańska konstytucja, prawo cywilne, prawo pracy, a także inne), ale także możemy zaadaptować inne programy, które są w kręgu zainteresowania uczestników naszego kursu.

i:105 p:16

Język hiszpański w biznesie

Zajęcia prywatne, cały rok Minimum: 1 zajęcia 90 minutowe dziennie
[click +]


Tematy tego kursu pochodzą z Izby Handlowej w Madrycie i Uniwersytetu w Alcali. Jego celem jest osiągnięcie przez uczestnika wiedzy na temat biznesowego języka hiszpańskiego.

W przypadku jeżeli kursant będzie chciał zdobyć oficjalny certyfikat języka hiszpańskiego w biznesie, naszym podstawowym zadaniem będzie zaznajomienie kursanta z zawartością i formą egzaminu, tak aby został on przez niego zdany.

i:106 p:17

Język hiszpański w biznesie "Podstawowy certyfikat"

Od 31 sierpnia do 11 września: 74 zajęcia Liczba uczestników: Minimum 7 i maximum 16 Poziom hiszpańskiego: podstawowy lub średniozaawansowany
[click +]


Kurs skierowany na nabycie umiejętności potrzebnych w środowisku biznesowym i odpowiednie przygotowanie do zdania oficjalnego egzaminu Izby Handlowej i Przemysłu w Madrycie oraz Uniwerytetu w Alcali.

i:107 p:18

Negocjowanie z sukcesem w języku hiszpańskim Cały rok 15 sesji 90 minutowych oraz 5 60 minutowych (5 dni)

Minimum: 1 uczestnik Czas zajęć: wolny
[click +]


Kurs ten jest zorientowany na profesjonalistów, którzy pracują w świecie biznesu i negocjując muszą porozumiewać się językiem hiszpańskim. Podstawowym celem jest zdobycie generalnej wiedzy na temat kultury w hiszpańskich przedsiębiorstwach, oraz poznanie osobliwości tej kultury, co będzie przydatne zarówno w relacjach towarzyskich jak i biznesowych, w trakcie negocjacji z Hiszpanamii.

i:108 p:19

Kurs konwersacji "¡CON SOLTURA!"

Mín. 5, max. 9 uczestników

Rekomendowany poziom: średniozaawansowany
[click +]


Jest to intensywny kurs konwersacji, który ma na celu praktykę umiejętności komunikacyjnych. Kursanci mają możliwość wyboru tematów spotkań, powiązanych z kulturą i społeczeństwem hiszpańskim. Kurs ten może być połączony z kursem w “minigrupie”.

i:109 p:20

Kurs dla szkół średnich
[click +]


Specjalizujemy się w przygotowaniu programów przeznaczonych dla zorganizowanych grup młodzieży niepełnoletniej. Avila będąca jednym z najbezpieczniejszych miast w Hiszpanii doskonale nadaje się na miejsce takiegoż kursu. Jednym z głównych celów programu jest poznanie przez młodzież stylu życia i mentalności hiszpańskiej. Pobyt w wyselekcjowanych przez nas rodzinach hiszpańskich pomaga w osiągnięciu tego celu.

Prosimy o poinformowanie Szkoły o terminie przyjazdu, ilości uczestników, waszych zainteresowaniach oraz preferencjach tematycznych, abyśmy mogli przedstawić Wam propozycję programu wraz z odpowiadającymi mu cenami.

i:120 p:21

Język hiszpański dla studentów
[click +]


Dlaczego to właśnie Avila jest idealnym miejscem na naukę hiszpańskiego dla cudzoziemców?

Ávila to stare miasto uniwersyteckie (Izabela Katolicka założyła tu Uniwersytet Św. Tomasza), co sprawia, że studenci będą tu mieli doskonałą okazję do nawiązania nowych znajomości.

Avila nie jest tak bardzo zatłoczona przez turystów, jak nadmorskie miejscowości w Hiszpanii. Umożliwia to obcowanie z prawdziwymi Hiszpanami i poznanie duszy Hiszpanii. Będziesz mógł bawić się, świętować oraz uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich poznając tradycję i kulturę hiszpańską.

i:121 p:22

50+

Kurs dla dorosłych oraz osób starszych
[click +]


IEMA słynie z wysokiej jakości programów przygotowanych dla ludzi dorosłych pragnących przyjechać do Ávili w grupie. Zajęcia obejmują swą tematyką zagadnienia dotyczące kultury i społeczeństwa hiszpańskiego, przygotowania hiszpańskich potraw, a ich podstawowym celem jest pokazanie kursantom mentalności oraz codziennego życia Hiszpanów.

Na okres trwania kursu proponujemy zakwaterowanie wraz z hiszpańskimi rodzinami bądź w hotelach znajdujących się w pobliżu Szkoły.

Prosimy poinformowanie Szkoły o terminie przyjazdu, Waszych zainteresowaniach oraz preferencjach tematycznych, abyśmy mogli przedstawić Wam propozycję programu wraz z odpowiadającymi mu cenami. Będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszej szkole i mieście.

i:122 p:23.1

50+ Wstęp do hiszpańskiego świata wina”
Liczba uczestników: minimum 15, maksimum 45.
Rekomendowany poziom (minimum) : A2
Daty: do uzgodnienia.
[click +]


To seminarium jest przygotowywane dla osób, które są koneserami i znawcami wina i które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat hiszpańskiej kultury i hiszpańskiego wina. Zawiera degustację wina, odwiedza się bodegę oraz rozmawia o najważniejszych aspektach artystycznych i kulturowych regionu Castilla i León. W tym kursie zawarte są także zajęcia z hiszpańskiego, które dotyczą komunikacji w sytuacjach życia codziennego. Większość zajęć ma miejsce w restauracji “El Almacén” i są prowadzone przez Julio Delgado, nagrodzonego “Nariz de Oro”, uznany jest za jednego z lepszych specjalistów od wina w Hiszpanii.

i:123 p:23.2

50+ “Spotkanie w Wielkim Tygodniu”
Rekomendowany poziom (minimum): A2
Liczba uczestników: minimum 15, maksimum 45.

[click +]


Wielki tydzień jest bogaty w ceremonie, które odkrywają intymność Hiszpanów w ich własnym środowisku i w konkretnym momencie. Otwiera nam drzwi do tego aby zrozumieć ich język i kulturę. Poprzez ten program oferujemy kursantom możliwość poznania aspektów mistycznych, zabaw dotyczących świąt Wielkiego Tygodnia oraz typowych potraw. Poranki zawierają praktyczne zajęcia z języka hiszpańskiego i popołudnia poświęca się na realizowanie zajęć kulturalnych związanych z Wielkim Tygodniem.

i:124 p:23.3

50+ “Ávila –miasto legend”.
Rekomendowany poziom (minimum): A2
Liczba uczestników: minimum 15, maksimum 45.
[click +]


Program ten zawiera zajęcia kulturowe, organizowane przez miasto. Podczas tych dat Ávila zamienia się w idealne miejsce do wysłuchania jej legend. Legendy są przedstawiane przez grupę teatralną, dotyczą: m.in. ataków na miasto, historii miłosnych itp. Legendy, historie z innych czasów, inni ludzie, w połączeniu z praktycznymi zajęciami z hiszpańskiego.

i:126 p:23.4

50+ “Tapas – gastronomia w miniaturze”
Rekomendowany poziom (minimum): A2
Liczba uczestników: minimum 15, maksimum 45
[click +]


W tym kursie IEMA proponuje przybliżyć swoim kursantom ogólną znajomość hiszpańskiej gastronomii oraz zaznajomić ich bardziej szczegółowo z tapas. Hiszpańska gastronomia jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. Kurs zawiera aspekty artystyczne i kulturowe regionu Castilla i León a także zajęcia z hiszpańskiego, które dotyczą komunikacji w sytuacjach życia codziennego. Swobodne zachowanie Hiszpanów, kiedy mówią, że idą „de tapas” i mistrzowskie tapas z Ávili, pozwalają nam zaprezentować nasz program w wyjątkowym środowisku.

i:128 p:23.5

50+ “Ávila –spotkanie ze Średniowieczem”
Rekomendowany poziom (minimum): A2
Liczba uczestników: minimum 15, maksimum 45.
[click +]


Program tego kursu jest skierowany do osób, które chcą poznać hiszpańską kulturę i historię- w wyjątkowym środowisku- podczas średniowiecznego jarmarku w Ávili. Miasto Ávila ukazuje wówczas specyfikę zajęć i wydarzeń związanych z epoką Średniowiecza. W programie tego kursu zawarte są spotkania i rozmowy na temat najważniejszych pokazów artystycznych w regionie Castilla i León, zawiera on także zajęcia z hiszpańskiego, które dotyczą komunikacji w sytuacjach życia codziennego.

i:129 p:23.6

50+ “Spotkanie z flamenco i Świętą Teresą”
Rekomendowany poziom (minimum): A2
Liczba uczestników: minimum 15, maksimum 45
[click +]


W tym okresie w Ávili mają miejsce: święto Świętej Teresy oraz tydzień flamenko. Program kursu skierowany jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat hiszpańskiej kultury poprzez flamenco. Ponadto chcemy przybliżyć kursantom życie Świetej Teresa oraz epokę, w której żyła. Kurs zawiera aspekty artystyczne i kulturowe regionu Castilla i León, a także zajęcia z hiszpańskiego, które dotyczą komunikacji w sytuacjach życia codziennego.

i:263 p:24

“Hiszpania jest inna!”
[click +]


Ludzie posługują się językiem hiszpańskim od tysięcy lat. Już w Biblii oraz literaturze greckiej można napotkać wzmianki dotyczące Hiszpanii. Słowo “Hiszpania” oznacza “dziwny”. Wszystkie referencje zdają się powielać tę samą obserwację: Hiszpania to odległy, odmienny, romantyczny kraj. Minęło wiele stuleci, a my zadajemy to samo pytanie: Jak bardzo zmieniła się Hiszpania na ich przestrzeni w oczach obcokrajowców?

Naszym celem jest pokazanie Wam bez jakichkolwiek uprzedzeń tego, na co obcokrajowiec może się natknąć przemierzając ten kraj, zwany często “piel de toro”.

Nauka i zabawa w tym samym czasie to najlepszy sposób asymilacji języka, dlatego też dzięki tym zajęciom kursanci będą mieli możliwość pełniejszego zrozumienia specyfiki tego kraju – zawsze w luźnej i przyjaznej atmosferze. Składa się z 8 spotkań:

i:265 p:25

Społeczeństwo, polityka i gospodarka Hiszpanii
[click +]


Hiszpania – społeczeństwo jednocześnie dojrzałe i młode. Jej złe nawyki i dobre strony. Porównujemy nasze społeczeństwo z pozostałymi:

- Kim są oraz jacy są Hiszpanie?

- Jak myślą?

- Co sądzą o innych narodach?

- Co sprawia, że są postrzegani przez wiele nacji jako “inny” naród?

- Co ich bawi, a co nudzi?

- System polityczny Hiszpanii.

- Gospodarka Hiszpanii.

- Hiszpania jako integralny element UE.

W zabawny oraz przyjemny sposób pokażemy Wam wnętrze Hiszpanii, którego nie stanowi jedynie flamenco czy walki byków. Pokażemy autentyczny kraj, a nie jedynie stereotyp eksportera oliwek, owoców, słońca i plaży.

i:269 p:26

Sztuka, historia, legendy oraz architektura Ávila
[click +]


Za pomocą tego kursu prezentujemy Wam historyczny oraz polityczny obraz tego miasta. Jego literatura, sztuka oraz jedyny w swoim rodzaju mistycyzm wzbogacają historyczną oraz kulturalną bazę Hiszpanii. Należy wspomnieć również o wybitnych, głęboko zakorzenionych w historii i pamięci Hiszpanów osobistościach, które przekształciły Ávilę w Miasto Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Oprowadzając Państwa po Ávili po części opowiadamy historię naszego narodu.

Nasz cel:

Dumni mieszkańcy Avili, kierując się powiedzeniem ”Charakter Avili odzwierciedlony jest w lustrze jej historii” przedstawiamy jej historię, sztukę i literaturę.

Nasz kurs być może nie jest oryginalny, ale biorąc pod uwagę fakt, iż tradycje są częścią prywatnego życia obywateli, staramy się jak najpełniej zobrazować je i podzielić się naszą wiedzą z tymi, którzy chcą poznać nie tylko język.

Kurs podzielony jest na osiem części:

Pierwsze spotkanie: Celtycka “Obila” i rzymska “Abula”. Legendy.

Drugie spotkanie: Mury i ich legendy

Trzecie spotkanie: Bazylika Świętego Wincentego i jej legendy

Czwarte spotkanie: Katedra i związane z nią legendy

Piąte spotkanie: Pałacyki i ich legendy.

Szóste spotkanie: Monasterio de S. Tomás i jego legendy.

Siódme spotkanie: Santa Teresa de Jesús.

Ósme spotkanie: Ryneczki, targi i gospody i ich legendy.

Czas trwania: 90 minut

Zajęcia: Wszystkie zajęcia odbywają się poza szkołą. Oparte są pracy z tekstami i dokumentami.

i:270 p:27

Historia sztuki hiszpańskiej
[click +]


Od El Greco aż do Piccasa, nie zapominając o Velázquezie i Goyi będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: dlaczego?, kiedy?, jak? każdy z tych genialnych mężczyzn wpłynął na malarstwo.

i:271 p:28

Historia Hiszpanii
[click +]


Zajęcia mają za zadanie umożliwić poznanie w sposób jasny i przyjemny wydarzeń, które zapadły na długo w historię Hiszpanii, skupiając się zwłaszcza na wydażeniach, które miały miejsce w zeszłym stuleciu.

i:273 p:29

Hiszpania i fenomen fiesty: gastronomia oraz zwyczaje
[click +]


Od północy aż na południe, od wschodu aż do zachodu zaprezentujemy Państwu bogactwo zwyczajów i tradycji naszego kraju. „Los muertos vivientes” na północy Galicji, święto narodowe – corrida. Nie można zapominać również o Wielkim Tygodniu. Przedstawimy Także Państwu bogactwo naszej kuchnii.

i:275 p:30

Hiszpania poprzez muzykę
[click +]


Naszym celem jest wyjaśnienie w orginalnej formie aspektów poruszanych na innych kursach. Poprzez wybór tekstów piosenek z różnych epok i przedstawiających różnorodny styl przedstawiamy rozwój społeczny we wszystkich możliwych aspektach, który swój początek ma w latach 40. XX wieku i zakończył się w wieku XXI oraz zmiany, jakim uległ język.

Ten kurs ma na celu przybliżenie poprzez muzykę jako sposobu komunikacji do szczególnych wydarzeń, które miały miejsce w historii kraju.

i:277 p:31

Hiszpania wczoraj i dziś
[click +]


Podczas tego kursu poznaje się kraje latynoamerykańskie poprzez zapoznanie się z biografiami wybitnych osobowości, najważniejszymi wydarzeniami, muzyką i sztuką. Uwypukla się różnice między społeczeństwami i regionami każdego kraju.

i:278 p:32

Największe dzíeła literatury hiszpańskiej
[click +]


Jak zrozumieć społeczeństwo, sposób kształcenia, historię, tradycje kraju bez poznania ludzi, ktorzy piszą lub pisali o nim?

El Lazarillo de Tormes, D. Quijote, La Regenta – bez wątpienia literatura współczesna i aktualna. Ważni dla kultury latynoamerykańskiej są również: García Márquez, Borges, Cortázar.

i:281 p:33

Mistycyzm hiszpański
[click +]


Spirytualizm chrześcijański ma swoich przedstawicieli: Świetą Teresę z Avili i Świętego Jana od Krzyża. Szukamy poprzez ich dzieła wątku łączącego ich doświadczenie związane z Bogiem. Oboje pochodzili z Avili!

Aby móc uczestniczyć w tym kursie wymagany jest przynajmniej poziom B2. Jeżeli jesteś w stanie zrozumieć poniższy opis, bez problemu możesz się na niego zapisać.

Con este curso de mística buscamos que el alumno tenga un acercamiento a una doctrina que los propios místicos no consideraban una sabiduría secreta, incomunicable, y no sólo reducida a una grupo de iniciados.

Podemos hablar de la mística de una época, de un momento de entender la religiosidad ya pasada. No es así, la mística no es lago lejano, ellos, sus representantes, en su afán de una relación intensa y personal con Dios; se tocan y cruzan con movimientos filosóficos y religiosos. Estos hoy en día son un referente espiritual para muchos hombres y mujeres del mundo. Así podemos decir que la mística hoy en día está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Mostrarlo es la intención de este curso.

Hemos puesto como modelo de este acercamiento a dos de los más representativas figuras de esta doctrina; Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Sus primeros recuerdos y contactos con Dios se producen en Ávila, ya que es el lugar donde ella nació. Aquí ellos fraguaron sus ideas, primero en su mente y después en el papel. Y también nos dejaron su día a día.

El alumno comprenderá, valorará, enjuiciará, analizará, esta doctrina con visitas a esos lugares que forman parte de esta literatura religiosa. Una literatura que abandona el latín vulgar, para expresarse en castellano, con el propósito de popularizarla.

A partir de lo expuesto anteriormente, acercamiento, modernidad, contacto real, literatura en castellano. La mística es parte no sólo del Siglo de Oro español, es algo que nos pertenece a todos. Es pasado y presente. Demos a conocer a la mística como algo de hoy.

La mística es concebida como una unión de voluntades, pero no de esencias, quedando a salvo la voluntad humana. Incluso para rechazar la gracia divina.

La mística profundiza en uno mismo. Afirmaba Malón de Chaide: “Es el hombre tan libre, que puede no querer cuando Dios quiere”.

Características generales del curso.

Las lecciones se realizarán en clase con salidas para ver y sentir la Ruta Teresiana, el curso está estructurado en ocho sesiones de noventa minutos.

A. Fechas: ver lista de precios.

B. Destinatarios: Toda persona interesada en el mundo de la Mística.

C. Número de participantes. Mínimo 5, máximo 20

D. Requisito mínimo de competencia lingüística: B2, C1.

E. Profesorado: José Luis García.

Objetivos del curso.

¿Qué proponemos al estudiante que tome parte en el curso de mística? Un acercamiento a la literatura espiritual cristiana. Los objetivos específicos del curso son:

- Encontrarse con las figuras máximas del misticismo que le faciliten la lectura y el estudio de textos místicos.

- Meditar sobre un aspecto de la literatura bastante desconocido para un lector tradicional.

- Descubrir cómo en la doctrina mística se conjugan los valores, literarios y filosóficos, que podremos encontrar en un recorrido por la “Ruta Teresiana”.

- Conocer y valorar la figura de Santa Teresa.

- Conocer y valorar la figura de San Juan de la Cruz.

- Reencontrase con la espiritualidad en la “Ruta Teresiana”.

Contenidos.

- El Centro de Interpretación del Misticismo.

- La prosa religiosa.

- Ascetismo y misticismo.

- La Mística española: rasgos generales y estilos.

- Las órdenes religiosas.

- La mística heterodoxa.

- Causas de la aparición de la mística y la ascética.

- Épocas o Período de iniciación. o Período de plenitud. o Autores. - Contexto histórico.

- Población y sociedad. o Mentalidad. o El estado y los acontecimientos políticos.

- Santa Teresa de Jesús o Esquema biográfico. o La doctrina. o Las obras. o El estilo.

- La prosa de Teresa de Jesús. o El Castillo interior.

- La prosa de Santa Teresa de Jesús. o Las Moradas.

- San Juan de la Cruz. o Esquema biográfico. o La doctrina. o Las obras. o El estilo. o La Noche oscura.