08-12-2019

i:68 p:1

Există în IEMA cursuri generale de spaniol, ori cursuri specifice de spaniol (de exemplu, pentru profesori de spaniol) şi cursuri de cultură.
[click +]


Cursuri generale de spaniol

Veţi dobândi cunoştinţe teoretice, precum şi patru competenţe lingvistice de bază şi zece de specialitate. Pentru aceasta am elaborat propriul nostru material didactic de o înaltă calitate, bazându-ne pe "Cadrul comun de referinţă" al departamentului de politică lingvistică al Uniunii Europene (IEMA este membru al acestei comisii încă din anul 2004) şi pe curriculumul Institutului Cervantes (IEMA face parte din anul 2003 din lanţul de centre asociate Institutului Cervantes).

Exersarea competenţelor lingvistice şi accentul pus pe componentele pragmatice în predarea limbii spaniole sunt elemente care ne diferenţiază de alte şcoli cu acelaţi profil. La finalul unui curs IEMA veţi avea cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a putea comunica cu uşurinţă în limba spaniolă.

Pentru repartizarea elevilor într-un anumit grup, ţinem întotdeauna cont de nivelul de pregătire individual, care se măsoară pe o scală de şase trepte, conform normelor "Cadrului comun de referinţă" al Uniunii Europene.

Aveţi posibilitatea de a susíne la institutul nostru examenul european de limbă spaniolă. La cererea dumneavoastră putem emite o diplomă în care sunt menţionate în detaliu progresele, cunoştinţele şi competenţele lingvistice dobândite la încheierea unui curs. Puteţi, de asemenea, să luaţi parte la un curs de pregătire pentru examenului oficial "DELE".Cursuri speciale

IEMA are multe cursuri de specialitate. Aici este doar o selecţie. Dacă doriţi un program care nu este pe aceasta lista, va rugam sa ne contactati. Cere detalii, cum ar fi conţinutul sau metode. Vă rugăm să contactaţi IEMA pentru a afla detalii despre aceste programe. În cele ce urmează vă oferim doar o scurtă descriere a cursurilor.Cursuri de cultură

Aţi dori să cunoaşteţi Spania şi pe locuitorii ei? Aţi dori să înţelegeţi şi să gustaţi modul de viaţă spaniol? În timpul după-amiezilor puteţi participa, independent de cursul de limbă spaniolă pe care îl urmaţi, dar împreună cu ceilalţi elevi ai institutului nostru, la diferite evenimente culturale în Avila. Aveţi posibilitatea să alegeţi un curs de cultură complet sau să selectaţi mai multe teme din diferite cursuri. (Curs: “Hispania”).

Cu excepţia cursurilor de misticism şi literatură, care sunt doar pentru nivelul avansat, toate celelalte programe vă stau la dispoziţie.

i:69 p:2

Cursul general de spaniol: cursul "Mini-grupo"
[click +]


Cursul Mini-grupo este un curs general de maxim opt participanţi, dar pentru că oraşul Avila este mai puţin cunoscut, grupurile sunt formate în medie din patru elevi.

Ideal pentru minori, şcolari, studenţi şi pensionari, Mini-grupo conţine 27 de ore de curs în care sunt integrate elemente de gramatică, pragmatică (cultură) şi conversaţie.

Programul se desfăşoară de obicei între orele 9:00 şi 13:30, minim o săptămână. Oameni fără să ştie spaniola poate să înseapă cursul în grup începutul luni.

Vă recomandăm să combinaţi acest curs cu unul din celelalte programe speciale sau de cultură (după-amiaza, câte două sau trei şedinţe a 90 de minute pe săptămână). Veţi putea astfel aprofunda anumite aspecte de limbă, cultură sau civilizaţie spaniolă, precum şi să exersaţi comunicarea orală (conversaţie).

i:70 p:3

Cursul general de spaniol: Cursul pentru 2
[click +]


Cursul pentru 2 este gândit pentru persoane ce vin împreună (prieteni, perechi, soţ şi soţie etc.) care au conoştinţe de limbă spaniolă asemănătoare.

Cursul conţine 27 de ore de predare pe săptămână, în care sunt integrate gramatică, pragmatică (cultură) şi conversaţie.

Programul se desfăşoară de obicei între orele 9:00 şi 13:30, minim o săptămână.

i:71 p:4

Cursul general de spaniol: Lecţii private
[click +]


Lecţiile private garantează un randament optim, pentru că profesorul işi va orienta lecţiile în funcţie de necesităţile şi interesele dumneavoastră.

Un astfel de curs privat ar trebui urmat atât dimineaţa, cât şi după-amiaza, între 4 şi 6 ore de curs zilnic. Vă rugăm să ne informaţi anterior venirii în Avila, care sunt aspectele de limbă şi cultură spaniolă pe care aţi dori să le trataţi în mod special cu profesorul dumneavoastră.

Minim: 2 ore de curs pe zi.

Maxim: 8 ore de curs pe zi.

O bună opţiune este şi cea de a combina cursul de limbă general Mini-grupo cu unele lecţii private.

i:72 p:5

Cursul general de spaniol: Cursul Mini-grupo “special“
[click +]


Acest curs a fost înfiinţat ca răspuns la cererile clienţilor noştri de a-şi completa şi aprofunda cunoştinţele acumulate în cursul general Mini-grupo, prin unele lecţii private. Mini-grupo "special" înglobează cursul Mini-grupo plus 2 şedinţe de curs privat a 90 de minute pe săptămână.

Dacă totuşi veţi dori să primiţi mai multe lecţii private, puteţi rezerva un maxim de 10 lecţii pe săptămână (= 5 şedinţe a 90 de minute). În acest caz se pune întrebarea, dacă nu ar fi mai indicat să alegeţi direct oferta noastră de lecţii private.

i:74 p:6

Cursul special de spaniol: FOLOSIM MUNCIM STUDIEM ESPANIOLA
[click +]


" Trabajar con canciones en la clase de español Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:73 p:7

Cursul special de spaniol: CONOCER " LO ESPAÑOL " A TRAVES DE...
[click +]


Aspectos de Spania

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:75 p:8

Cursul special de spaniol: ¡A QUE NO SABES! – gramatică pentru profesori
[click +]


Acest program conţine 31 ore de curs şi are următoarele două obiective principale:

1. să sprijine cadrele didactice în atingerea nivelului C2 (stăpânirea perfectă a limbii străine) prin intermedierea cunoştinţelor de gramatică necesare. Cursul oferă o pregătire gramaticală funcţional-pragmatică.

2. se doreşte, de asemenea, transmiterea "tehnicii" prin care profesorii, la rândul lor, vor putea preda corespunzător gramatica limbii spaniole elevilor săi.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:76 p:9

Cursul special de spaniol: ¿ESPAÑA ES DIFERENTE? – pentru profesori
[click +]


Sensibilizarea faţă de aspectele interculturale într-un curs de spaniolă

Fenomelele de “migraţie” şi “globalizare” ne forţează să privim dincolo de dimensiunea naţională şi să abordăm un mod intercultural de gândire. O limbă nu poate fi ruptă de contextul social căruia îi aparţine. Acest aspect este esenţial atât cand învaţăm, dar şi când predăm o limbă străină.

Ţelul seminarului este de a vă familiariza cu mediul socio-cultural în care are loc actul comunicativ. Pentru a atinge un grad de competenţă lingvistică înalt şi pentru a putea folosi limba spaniolă corespunzător în diferitele situaţii comunicative, trebuiesc cunoscute componenetele socio-culturale şi diferitele forme de manifestare ale indivizilor ce folosesc o anume limbă.

Cu alte cuvinte, ţelul central al acestui seminar este următorul: "Cum să înţelegem Spania şi pe spanioli pentru ca apoi să putem integra aceste aspecte socio-culturale în orele de curs?" Generalizând, putem afirma că această afinitate de înţelegere a unei culturi străine poate fi piatra de temelie pentru învăţarea şi predarea oricărei limbi străine.

Porţile cursului sunt deschise şi cadrelor didactice care nu au absolvit o secţie de hispanism, dar care doresc să obţină o calificare profesională pentru limba spaniolă. Singurul criteriu de participare este un nivel peste cel mediu de cunoştinţe de limbă spaniolă, astfel încât să nu existe nici un fel de dificultăţi de înţelegere în cadrul orelor de curs.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:77 p:10

Cursul special de spaniol: ¡A HABLAR! - conversaţie pentru profesori
[click +]


Curs intensiv de conversaţie

pentru perfecţionarea abilităţilor comunicative şi a cunoştinţelor socio-culturale

- pentru cadrele didactice ce nu sunt vorbitori nativi ai limbii spaniole -

Acest curs işi propune în primă linie să îmbunătăţească fluenţa în limbaj şi resursele lexicale ale participanţilor.

De asemenea, vor fi tratate diferite aspecte ale vieţii spaniole. Veţi fi astfel mai aproape de tradiţiile acestei ţări şi veţi cunoaşte viaţa cotidiană în diferitele ei forme de manifestare.

Tematica seminarului este flexibilă, în funcţie de dorinţele şi interesele dumneavoastră. Următoarele domenii vor fi puse în discuţie: politica, societatea, economia, viaţa cotidiană, gastronomia, literatura, arta, istoria, diferenţele culturale etc.

Porţile acestui curs sunt deschise şi cadrelor didactice care nu au absolvit o secţie de hispanism, dar care doresc să obţină o calificare profesională pentru limba spaniolă.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:78 p:11

Cursul special de spaniol: ¡RECICLATE! - pentru profesori
[click +]


Cursuri de perfecţionare pentru cadre didactice : Metodologia predării limbii şi culturii spaniole

“¡Recíclate!” este un curs de perfecţionare pentru cadrele didactice de limbă spaniolă care datează înca din anul 1990. Vă iniţiem în cele mai noi tendinţe ale limbii spaniole contemporane, vă informăm despre schimbările ce au loc în societatea spaniolă şi analizăm împreună cele mai recente metode de predare şi materiale didactice.

Se va pune accent pe didactica şi metodica de predare a limbii spaniole, precum şi pe aspecte de cultură şi civilizaţie (societate, cultură, viaţa cotidiană). Toate aceste teme vor fi tratate din perspectiva aşteptărilor elevilor dumneavostră din clasele de curs.

Această metodologie se adresează predării limbii spaniole ca limbă străină, în primul rând pentru clasele liceale cu un nivel avansat.

Porţile cursului sunt deschise şi cadrelor didactice care nu au absolvit o secţie de hispanism, dar care doresc să obţină o calificare profesională pentru limba spaniolă.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:79 p:12

Cursul special de spaniol: Cursuri de pregătire pentru examenul DELE

CLICK HERE
[click +]


IEMA participă în grupul de lucru al Consiliului Europei pentru chestiuni ce ţin de adaptarea criteriile de examinare DELE la nivel european. De asemenea, institutul nostru este partener al Institutului Cervantes şi centru oficial de pregătire pentru examenul DELE. Pentru dumneavoastră toate acestea înseamnă un dublu avantaj: pe de o parte profesorii noştri vă vor preda dupa normele cele mai noi ale Uniunii Europene şi pe de altă parte veţi primi pregătirea necesară absolvirii cu succes a examenului DELE după normele Institutului Cervantes.

La sfârşitul cursului aveţi posibilitatea de a susţine un examen de limbă recunoscut pe plan european, fără a plăti nici un cost suplimentar. Acest examen, împreună cu examenul DELE, vă vor mări şansele unei reuşite profesionale pe plan internaţional.

Pregătirea pentru examenul DELE:

Pentru a trece cu succes examenul DELE aveţi nevoie de mai mult decât o bună competenţă lingvistică. Este necesar să vă familiarizaţi cu tehnicile specifice de examinare şi cu formatul examenului DELE.

Cursul de pregătire oferit de institutul nostru vă va ajuta sa cunoaşteţi terminologia specifică DELE şi structura examenului. Vă vom pune la dispoziţie texte din examenele DELE anterioare, pe care le vom lucra împreună.

Există trei modalităţi de a participa la la un curs de pregătire DELE:

1. curs privat de minim 90 de minute,
2. pregătire suplimentară privată în completarea cursului “Mini-grupo” (“Opţiunea A”), sau
3. curs într-un grup de minim 5 participanţi cu acelaşi nivel de limbă în completarea cursului “Mini-grupo” (“Opţiunea B”) - 3 şedinţe a 90 de minute pe săptămână.

Informaţii suplimentare despre examenul DELE veţi găsi aici: CLICK HERE

i:80 p:13

Cursul special de spaniol: Cursuri private în casa profesorului
[click +]


Acest tip de curs combină avantajele unui curs privat cu cele ale integrării totale într-un mediu propice învăţării rapide a limbii spaniole prin convieţuirea cu profesorul/a dumneavoastră.

Program este pentru întreaga Spanie. În preţul cursului este inclusă cazare cu pensiune completă, diferite activităţi şi câte şase ore de curs zilnic de luni până vineri . Vă rugăm să ne informaţi din timp despre aspectele limbii spaniole pe care doriţi să le exersaţi, motivul pentru care doriţi să învăţaţi spaniola şi ce v-ar interesa în mod special la acest curs.

Pentru că numărul de locuri este limitat şi acest program este foarte solicitat, vă recomandăm să rezervaţi din timp.

i:81 p:14

Cursul special de spaniol: Spaniola medicală
[click +]


Obiectivul principal al acestui curs este de a vă înlesni folosirea limbii spaniole de specialitate, în acest caz limbajul medical (convorbiri între pacient şi doctor, schimb de experienţă între specialişti sau lectura literaturii de specialitate).

Veţi învăţa gramatica şi elementele lexicale specifice limbajului medical. Actele comunicative sunt în strânsă legătură cu situaţii tipic medicale.

Profesorul nostru este specializat atat în domeniul medical cât şi în predarea limbii spaniole ca limbă străină. Vă puteţi aştepta la un curs captivant şi lipsit de monotonia repetării listelor nesfârşite de termeni tehnici.

Este necesar pentru acest curs un minim de cunoştinţe de limbă spaniolă.

La sfârşitul acestui curs aveţi posibilitatea de a susţine un examenul de specialitate "Spaniola pentru ştiinţele medicale". Acesta vă este oferit de IEMA în colaborare cu Universitatea Alcalá (Madrid) şi Camera de Industrie şi Comerţ Madrid.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:82 p:15

Cursul special de spaniol: Spaniola juridică
[click +]


Curs se adresează studenţilor la drept sau juriştilor, avocaţilor, funcţionarilor publici, într-un cuvânt tuturor celor care sunt interesaţi de drept, de legislaţia spaniolă şi de vocabularul juridic de specialitate.

Seminarista noastră, Carmen Gómez, este avocată, dar şi licenţiată în limba spaniolă. Tematica seminarului include informaţii despre Constituţia şi modelul de stat spaniol, precum şi dreptul comunitar, civil, diferite legislaţii etc. Programul poate fi adaptat cerinţelor grupei.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:91 p:16

Cursul special di spaniol: Spaniola pentru afaceri (privat)
[click +]


Cursul este oferit pe parcursul întregului an şi urmează un curriculum stabilit de Camera de Industrie şi Comerţ din Madrid şi de Universitatea Alcalá.

Cu toate acestea, pentru că este un curs privat, vom ţine cont în primul rând de interesele dumneavoatră.

Dacă veţi dori să obţineţi "Certificatul de competenţă lingvistică în spaniola pentru afaceri", IEMA vă oferă posibilitatea de a susţine acest examen la sfârşitul cursului.

i:92 p:17

Cursul special di spaniol: Spaniola pentru afaceri (pentru grup)
[click +]


Cursul vă pregăteşte pentru examenul oficial de limbă spaniolă pentru afaceri. Veţi fi familiarizaţi cu termeni comericali şi de afaceri, dar şi cu tehnicile speciale pentru a trece cu succes acest examen. IEMA vă oferă posibilitatea de a susţine examenul la sfârşitul cursului.

i:93 p:18

Cursul special di spaniol: Să negociem cu succes în limba spaniolă
[click +]


Puteţi participa la acest curs pe parcursului întregului an (1 săptămână: 15 ore de curs a 90 de minute plus încă 5 a 60 de minute). Programul se adresează oamenilor de afaceri care au contact sau vor să intre în contact cu Spania. Sunt necesare cunoştinţe medii de limbă spaniolă.

În prim plan vor sta informaţiile de natură culturală, ce vă vor ajuta în relaţiile de afaceri cu spanioli. Veţi înţelege cum funcţionează lumea afacerilor în Spania, valorile, tabuurile şi particularităţile sale.

i:94 p:19

Cursul special di spaniol: ¡CON SOLTURA! - curs de conversaţie
[click +]


Acest curs conţine 20 de ore de predare, timp în care vă veţi îmbunătăţi abilităţile comunicative. Principalele obiective sunt fluenţa în limbaj şi învăţarea de noi elemente lexicale. Temele de discuţie pot fi propuse de către elevi, dar trebuie să cuprindă elemente din spectrul social şi cultural spaniol.

"¡Con soltura!" poate fi ales ca supliment pentru cursului general "Mini-grupo".

i:95 p:20

Cursul special di spaniol: Studenţi
[click +]


De ce ar fi Avila interesantă pentru studenţi?

Avila este un vechi centru universitar - Universitatea Santo Tomás a fost înfiinţată de regina Isabel La Católica. Există trei universităţi importante în Avila: Universitatea Catolică din Avila (numită şi Santa Teresa), UNED, Universitatea Salamanca şi campusul universitar.

Avila deţine un avantaj major: universităţile şi societăţile culturale autohtone oferă în perioada verii diferite cursuri pentru studenţii spanioli din toată ţara. Veţi cunoaşte astfel diferite aspecte culturale din Spania la petrecerile universitare, sărbători sau programe culturale.

Demn de menţionat este şcoala de poliţie din Avila, care aduna tineri din toată Spania între 18 şi 30 de ani.

Dacă sunteţi un grup de minim 6 studenţi cu un nivel asemănător de cunoştinţe de limbă spaniolă, atunci vă recomandăm să ne trimiteţi un E-mail. Vă promitem că nu veţi regreta!

Este obligatorie efectuarea unui test de limbă înaintea începerii programului de studiu de către toţi candidaţii cu un nivel minim B1: www.iema.com/examen

La sfârşitul acestui program veţi primi un certificat (transcript) şi un număr de credite corespunzător performanţelor şcolare atinse. Cei care au participat şi la cursul pregătitor de limbă spaniolă vor primi în plus creditele corespunzătoare. Nu veţi putea obţine o diplomă de absolvent de la Universitatea Catolică din Avila.

Sudenţii vizitatori vor putea alege între 3 şi 6 cursuri sau seminarii pe semestru dintre următoarele obiecte:

Facultatea de ştiinţe economice şi juridice (Drept, Economie, Administraţie şi Management)

Facultatea de ştiinţe şi artă (inginerie agronomică, tehnică agricolă, forestieră, ingineria mediului, tehnică industrială - cu specializarea mecanică, gestiune informatică)

Institutul superior de ştiinţe religioase

Alte opţiuni:

Diplomă de studii în Spania

Masterat

Doctorat

Vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii referitoare la preţuri şi formalităţile de înscriere la următoare adresă: rutkowski @ iema.com

i:96 p:21

Cursul special di spaniol: Grupuri şcolare
[click +]


IEMA este specializată în programe pentru grupuri şcolare. Fiind unul din cele mai sigure oraşe din Spania, Avila este oraşul ideal pentru acest tip de cursuri.

Scopul principal al cursului este ca tinerii elevi să cunoască îndeaproape cultura, modul de viaţă şi mentalitatea spaniolă.

De asemenea, vă putem asigura cazare în familiile spaniole cele mai bune.

Pentru a organiza acest curs avem nevoie de toate informaţiile necesare privind numărul de participanţi, aşteptările şi dorinţele grupului. Vom elabora un program de curs conform indicaţiilor dumneavoastră.

i:97 p:22

Cursul special di spaniol: Grupuri pentru adulţi
[click +]


IEMA este renumită pentru programele sale organizate pentru grupuri de adulţi. Acestea sunt o combinaţie reuşită între cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie spaniolă.

Pentru că aceste cursuri se vor desfăşura în limba spaniolă, este necesar un minim de cunoştinţe de limbă.

Dacă veţi dori să organizăm suplimentar şi diferite excursii pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi.

Cazarea vă este oferită în diferite familii spaniole de încredere sau în diferitele hoteluri din Avila. Toate acestea sunt în nemijlocita apropiere a şcolii noastre.

Vă rugăm să ne informaţi din timp de interesele dumneavoastră, precum şi data orientativă când doriţi să veniţi, pentru a putea să vă trimitem programul de curs personalizat.

Vă asigurăm că veţi rămâne plăcut impresionaţi de Avila şi programele oferite de IEMA!

i:234 p:22.1

Cursul “50+”: Iniţierea în lumea vinului spaniol
[click +]


Acest seminar se adresează iubitorilor vinului spaniol şi cunoscătorilor de vin în general, care ar dori să afle mai mult despre tradiţiile şi cultura producerii vinului în Spania.

Veţi avea ocazia să degustaţi diferite soiuri de vin, să vizitaţi aşa-numitele "bodegas" (beciuri de vin) şi să descoperiţi obiceiuri interesante, în special din regiunea Castilia şi Leon (Castilla y Leon), situată în inima Spaniei.

Programul include, pe lângă acestea, şi ore suplimentare de limbă spaniolă, gândite ca un ghid de conversaţie pentru situaţiile cotidiene.

O mare parte din seminar va avea loc în incinta restaurantului “El Almacén”. Cursul va fi ţinut de renumitul gastronom şi sommelier Julio Delgado, care a fost distins în anul 1996 cu titlul “Nariz de Oro”, premiul pentru cel mai bun degustător de vinuri din întreaga Spanie.

i:235 p:22.2

Cursul “50+”: “ Semana Santa ” - Sărbătoarea Pascală în Spania
[click +]


Săptămâna Patimilor – “Semana Santa” – este expresia cea mai intimă a spiritualităţii poporului spaniol. Tradiţiile şi obiceiurile ce au loc în timpul Sărbătorilor Pascale vă vor aduce cu un pas mai aproape de mentalitatea şi stilul de viaţă spaniol. Este sărbătoarea din an ideală pentru a veni în Avila şi a va bucura de tot ceea ce locuitorii acestui oraş au de oferit.

”Semana Santa“ vă oferă dumneavoastră, ca turişti, ocazia de a înţelegeţi limba, simbolurile şi oamenii acestor ţinuturi. Este un prilej unic de a proba specialităţi culinare specifice, de a vă iniţia în diferitele tradiţii mistice precum jocul „Los Borregos“ sau de a învăţa noi forme de comunicare.

Programul este format din două componente: prima parte este teoretică (limba spaniolă necesară turiştilor) şi are loc dimineaţa, iar a doua parte se desfăşoară după-amiaza şi este rezervată activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber.

i:236 p:22.3

Cursul “50+”: Ávila – Un oraş al legendelor
[click +]


Legendele şi miturile spaniole poartă în ele felul de a gândi şi de a percepe lumea a poporului spaniol. Avila este oraşul medieval cel mai bine prezervat din întreaga Spanie şi de aceea constituie locul perfect pentru desfăşurarea acestui program.

În fiecare an, Avila se transformă într-o uriaşă scenă pe care artiştii şi actorii dau viaţă celor mai frumoase legende locale. Veţi fi introduşi în timpurile vechi ale cuceririlor şi duelurilor, în lumea nobiliară, purtaţi prin epoci apuse, în care creştinii, iudeii şi arabii încă ştiau să trăiască împreună în armonie. Veţi cunoaşte trecutul Spaniei prin prisma legendelor şi miturilor ei.

Programul este format din două componente: prima parte este teoretică (limba spaniolă necesară turiştilor) şi are loc dimineaţa, iar a doua parte se desfăşoară după-amiaza şi este rezervată activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber.

i:237 p:22.4

Cursul “50+”: Tapas - Gastronomie în miniatură
[click +]


Arta culinară spaniolă este considerată una dintre cea mai de seamă din lume. Alegând acest curs, aveţi şansa să verificaţi această afirmaţie. Vă promitem că nu veţi regreta!

Ţinta noastră principală este fenomenul "tapas" – un obicei foarte îndrăgit în Spania, dar care, cu siguranţă, vă va fi imediat pe plac şi dumneavoastră.

În Avila vă puteţi bucura de tapas gratis în orice local unde veţi consuma o băutură. Fiecare local are un stil propriu de servire şi de aceea puteţi proba diferite feluri de tapas. .

Expresia “vamos de tapas” este tipic spaniolă şi va fi moto-ul acestui curs. Programul este format din două componente: prima parte este teoretică (limba spaniolă necesară turiştilor) şi are loc dimineaţa, iar a doua parte se desfăşoară după-amiaza şi este rezervată activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber.

i:238 p:22.5

Cursul “50+”: Ávila – Întâlnire cu Evul Mediu
[click +]


Avila este oraşul medieval cel mai bine prezervat din întreaga Spanie şi de aceea constituie locul perfect pentru desfăşurarea acestui program.

La începutul lunii septembrie întregul oraş se transformă într-o imensa scenă. Veţi fi transpus în epoci de mult apuse şi fermecaţi de magia acestui oraş medieval: străzile se umplu de alaiuri ale curţii domneşti, personaje de epocă, mascaţi şi mimi, teatru medieval, gastronomie de cea mai bună calitate, opere de artizanat, focuri de artificii, muzică şi mirosul apetisant de tapas.

i:239 p:22.6

Cursul “50+”: Întâlnire cu muzica flamenco şi Santa Teresa
[click +]


Programul se adresează în primul rând iubitorilor de cultură şi istorie care doresc să cunoască mai îndeaproape Spania. Muzica flamenco încorporează toate aceste aspecte în ritmurile ei senzuale şi pătimaşe.

În completarea programului vom încerca să vă familiarizăm cu viaţa, opera şi contextul socio-cultural din vremea celebrei Santa Teresa.

Data programului coincide cu tradiţionalele serbări flamenco şi cu sărbătoarea Sfintei Teresa. Astfel, veţi avea ocazia să învăţaţi dansul flamenco într-un curs intensiv şi în acelaşi timp să vă bucuraţi de una din cele mai importante sărbători din Avila, cea a Sfintei Teresa.

Programul este format din două componente: prima parte este teoretică (limba spaniolă necesară turiştilor) şi are loc dimineaţa, iar a doua parte se desfăşoară după-amiaza şi este rezervată activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber.

i:98 p:23

Cursul de cultură: A "¡España es diferente!" ("Spania este altfel!")
[click +]


Despre Spania s-a vorbit încă de acum câteva mii de ani. În Biblie şi în literatura grecească apar referinţe despre Spania. Cuvântul "spaniol" înseamnă "ciudat" (Strabon). Toate spun ceva comun: Spania este un ţinut îndepărtat, diferit şi romantic. Multe secole au trecut şi totuşi rămâne întrebarea: Cum s-a schimbat imaginea acestei ţări din perspectiva străinilor?

Vrem să evităm ideile preconcepute sau prejudecăţile adunate în timp şi să descoperim împreună adevărata faţă a Spaniei, "piel de toro" cum o numesc străinii. Cu siguranţă vă vor aduce atât zâmbete pe buze, cât şi momente de meditaţie. Gustaţi provocarea!

Veţi învăţa lucruri noi şi vă veţi distra în acelaşi timp. La sfârşitul acestei calătorii veţi fi cu un pas mai aproape de imaginea reală a unei Spanii surprinzătoare.

i:99 p:24

Cursul de cultură: B Societatea, politica şi economia spaniolă
[click +]


Spania – o societate modernă şi tradiţională în acelaşi timp, cu viciile şi virtuţile sale. O perspectivă comparativă a societăţii spaniole cu lumea din jurul ei:

Cine şi ce sunt spaniolii?
Cum funcţionează tipicul spaniol?
Ce gândesc spaniolii despre alte naţiuni?
Cu ce se asemănă şi cu ce se deosebesc de restul lumii?
Cum se distrează şi cum se plictisesc?
Sistemul politic spaniol
Economia spaniolă
Spania - parte a Uniunii Europene

Într-un mod amuzant şi plăcut vă vom dezvălui esenţa Spaniei, care nu constă doar din flamenco şi lupte cu tauri. Spania nu este doar o ţară exportatoare de măsline, fructe, soare şi mare.

i:100 p:25

Cursul de cultură: C Arta, istoria, legendele şi arhitectura în Avila
[click +]


Prin acest curs ne propunem să vă oferim o perspectivă multilaterală asupra artei, politicii şi istoriei spaniole. Avila îmbogăţeşte mozaicul cultural al Spaniei prin propria sa istorie, literatură, misticism şi artă. Vă vom prezenta cele mai de seamă personaje din Avila, care au contribuit la desemnarea acestui oraş drept "Patrimoniu cultural al umanităţii".

Obiective:

Istoria, arta şi literatura Avilei au fost integrate în oferta noastră de cursuri, având în vedere următoarea frază: „Natura sa răspândeşte o vie lumină, ce se reflectă în oglinda istoriei sale”. Urmând tradiţia locală, dorim să vă prezentăm o imagine din interior asupra poporului spaniol, având drept punct de plecare oraşul Avila. Legendele şi istoria Avilei constituie o mare atracţie turistică pentru acest oraş din inima Spaniei. Profesorii noştri vă vor face cunoştinţă cu Santa Teresa, Carol V. sau cu San Juan de la Cruz, în timp ce veţi admira pe stăzile Avilei minunatele construcţii maure si creştine.

Prezentul curs este structurat în 8 şedinţe:

1. Lecţie:
“Obila” celtică şi“Abula” romană.

2. Lecţie:
Faimosul zid "Murallas de Avila".

3. Lecţie:
Bazilica San Vicente.

4. Lecţie:
Catedrala.

5. Lecţie:
Palatele Avilei şi legendele lor.

6. Lecţie:
Mănăstirea regală Santo Tomas.

7. Lecţie:
Santa Teresa.

8. Lecţie:
Hanuri, pieţe, piaţete si legendele lor.

Fiecare lecţie durează aproximativ 90 de minute.

Cursurile au loc în afara perimetrului şcolii.

i:101 p:26

Cursul de cultură: D Istoria artei spaniole
[click +]


De la El Greco şi pâna la Picasso, fără a-i uita pe Velázquez, Goya şi Miró - vom încerca să răspundem la întrebări precum "De ce?", "Când?" şi "Cum?" au reuşit aceste mari personalităţi ale Spaniei să ridice pictura pe cele mai înalte culmi ale genialităţii.

i:102 p:27

Cursul de cultură: E Istoria Spaniei
[click +]


Într-un mod plăcut şi degajat veţi fi puşi faţă în faţă cu evenimente importante ale istoriei Spaniei, punând în mod special accent pe secolul XX.

i:112 p:28

Cursul de cultură: F Spania – o fiesta continuă: gastronomie şi obiceiuri
[click +]


Din nord spre sud şi din est spre vest vom descoperi împreună nenumăratele tradiţii spaniole, cum ar fi obiceiul "Morţilor vii" în nordul Galiţiei, "Fiesta Nacional" (coridele spaniole), sau bineînţeles Săptămâna Patimilor şi Paştele catolic. Pe parcursul acestei călătorii veţi cunoaşte diferitele bunătăţi culinare specific spaniole.

i:113 p:29

Cursul de cultură: G Muzica spaniolă
[click +]


Cultura, limba şi modul de viaţă spaniol sunt oglindite în muzică. Muzica spaniolă nu înseamnă însă doar flamenco!

Cu sprijinul unei selecţii de cântece din diferite stiluri muzicale, urmând evoluţia societăţii spaniole din anii 40 şi pâna în secolul XXI, vă vom arăta că muzica spaniolă a făcut mereu parte din viaţa poporului spaniol.

i:114 p:30

Cursul de cultură: H America Latină între prezent şi trecut
[click +]


În acest curs veţi cunoaşte lumea Americii Latine prin prisma personalităţilor sale, a evenimentelor istorice şi sociale cele mai relevante, dar şi a culturii şi muzicii. Veţi întâlni societatea latino-americană în nenumărate ţări şi ipostaze.

i:115 p:31

Cursul de cultură: _ Capodopere ale literaturii spaniole
[click +]


Cum am putea cunoaşte şi înţelege realitatea socială, istoria şi tradiţiile unei ţări, fără a ne familiariza cu operele literare ale marilor săi scriitori?

Lazarillo de Tormes, Don Quijote, La Regenta - sunt doar câteva capodopere ale literaturii spaniole. Nu îi putem uita nici pe marii autori ai Spaniei, cum ar fi Mariano de Larra, José Cadalso sau bineînţeles literatura contemporană. Vom trata şi câţiva scriitori latino americani importanţi, printre care García Márquez, Borges şi Cortázar.

i:116 p:32

Cursol de cultură: _ Misticismul spaniol
[click +]


Spiritualitatea creştină cunoaşte două mari personalităţi în Avila: Santa Teresa de Avila şi San Juan de la Cruz. Vom examina împreună experienţele lor personale şi calea parcursă în drumul spre divinitate. Nivelul minim de cunoştinţe de limbă spaniolă pentru acest curs este B2. Dacă veţi înţelege următoarea descriere a cursului, atunci aveţi cunoştinţele de limbă necesare pentru a vă înscrie.

Con este curso de mística buscamos que el alumno tenga un acercamiento a una doctrina que los propios místicos no consideraban una sabiduría secreta, incomunicable, y no sólo reducida a una grupo de iniciados.

Podemos hablar de la mística de una época, de un momento de entender la religiosidad ya pasada. No es así, la mística no es lago lejano, ellos, sus representantes, en su afán de una relación intensa y personal con Dios; se tocan y cruzan con movimientos filosóficos y religiosos. Estos hoy en día son un referente espiritual para muchos hombres y mujeres del mundo. Así podemos decir que la mística hoy en día está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Mostrarlo es la intención de este curso.

Hemos puesto como modelo de este acercamiento a dos de los más representativas figuras de esta doctrina; Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Sus primeros recuerdos y contactos con Dios se producen en Ávila, ya que es el lugar donde ella nació. Aquí ellos fraguaron sus ideas, primero en su mente y después en el papel. Y también nos dejaron su día a día.

El alumno comprenderá, valorará, enjuiciará, analizará, esta doctrina con visitas a esos lugares que forman parte de esta literatura religiosa. Una literatura que abandona el latín vulgar, para expresarse en castellano, con el propósito de popularizarla.

A partir de lo expuesto anteriormente, acercamiento, modernidad, contacto real, literatura en castellano. La mística es parte no sólo del Siglo de Oro español, es algo que nos pertenece a todos. Es pasado y presente. Demos a conocer a la mística como algo de hoy.

La mística es concebida como una unión de voluntades, pero no de esencias, quedando a salvo la voluntad humana. Incluso para rechazar la gracia divina.

La mística profundiza en uno mismo. Afirmaba Malón de Chaide: “Es el hombre tan libre, que puede no querer cuando Dios quiere”.

Características generales del curso.

Las lecciones se realizarán en clase con salidas para ver y sentir la Ruta Teresiana, el curso está estructurado en ocho sesiones de noventa minutos.

A. Fechas: Del 3 al 7 de septiembre 2007
B. Destinatarios: Toda persona interesada en el mundo de la Mística.
C. Número de participantes. Mínimo 5, máximo 20
D. Requisito mínimo de competencia lingüística: B2, C1.
E. Profesorado: José Luis García.
Objetivos del curso.

¿Qué proponemos al estudiante que tome parte en el curso de mística? Un acercamiento a la literatura espiritual cristiana.
Los objetivos específicos del curso son:
- Encontrarse con las figuras máximas del misticismo que le faciliten la lectura y el estudio de textos místicos.
- Meditar sobre un aspecto de la literatura bastante desconocido para un lector tradicional.
- Descubrir cómo en la doctrina mística se conjugan los valores, literarios y filosóficos, que podremos encontrar en un recorrido por la “Ruta Teresiana”.
- Conocer y valorar la figura de Santa Teresa.
- Conocer y valorar la figura de San Juan de la Cruz.
- Reencontrase con la espiritualidad en la “Ruta Teresiana”.

Contenidos.

- El Centro de Interpretación del Misticismo.
- La prosa religiosa.
- Ascetismo y misticismo.
- La Mística española: rasgos generales y estilos.
- Las órdenes religiosas.
- La mística heterodoxa.
- Causas de la aparición de la mística y la ascética.
- Épocas
o Período de iniciación.
o Período de plenitud.
o Autores.
- Contexto histórico.
- Población y sociedad.
o Mentalidad.
o El estado y los acontecimientos políticos.
- Santa Teresa de Jesús.
o Esquema biográfico.
o La doctrina.
o Las obras.
o El estilo.
- La prosa de Teresa de Jesús.
o El Castillo interior.
- La prosa de Santa Teresa de Jesús.
o Las Moradas.
- San Juan de la Cruz. o Esquema biográfico.
o La doctrina.
o Las obras.
o El estilo.
o La Noche oscura.